Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien (SiS) lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. Tidsskriftet udkommer 4-8 gange årligt. 

SiS har en tværfaglig lederskabsprofil med aktuelle politiske, psykologiske, relationelle, etiske og æstetiske aspekter. Vi behandler både det offentlige og det private lederskab, set ud fra en kritisk, brugerorienteret og konstruktivistisk synsvinkel.

Tidskriftets artikler er peer reviewede og frit tilgængelige fra tidsskriftets hjemmeside.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.