Redaktionsgruppe

Ansvarshavende redaktør

Preben Melander, Professor emeritus, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS