Nogen må jo tage et ansvar - om samskabelse og samfundsansvar

Forfattere

  • Katrin Hjort Katrin Hjort er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5542

Resumé

Begrebet samskabelse har karakter af det store dyr i åbenbaringen, når vi i Danmark i dag diskuterer velfærd i form af sundhed, uddannelse og social sikkerhed. Men hvilke betydninger kan begrebet have? Har vi at gøre med, hvad Ernesto Laclau (1996) kalder en ”flydende betegner” – et begreb, hvis referencer til faktiske fænomener og processer endnu ikke er endeligt fastlagt, og som derfor stadigt giver plads til tovtrækkerier, stridigheder eller kampe mellem forskellige interessenter om definitionsretten. Men man kunne også overveje, om begrebets popularitet kan forstås som en samtidsdiagnose. Et tegn på en tendens til et stadigt mere splittet samfund, hvor sammenhænge og samspil reduceres. Under alle omstændigheder giver begrebet ”samskabelse” anledning til nye overvejelser over forholdet mellem det personlige og det politiske ansvar for det menneskelige liv. Temaerne her vil blive ”Samskabelse” sammen med to andre aktuelle begreber: ” Disruptiv Innovation” og ”Det Antropocæne”. De konkrete eksempler vil bl.a. blive Århus kommunes velfærdsstrategi ”Kærlig Kommune” fra 2016, regeringens Disruptionråd nedsat 2016, problemerne med sundhedsplatformen i Region Hovedstaden 2017 samt jobtræningsindsatsen i Københavns Kommune, som har foranlediget konflikten omkring jobcenteret på Lærkevej 2017.11.04.

Referencer

Abrahamsen, M. & K. Hjort. Baglæns på Høje Hæle. Odense: Gymnasiepædagogik 106, 2017.

Agamben, G. Homo Sacer. Århus: Klim, [1995] 2016.

Arbejderbevægelsens Erhversråd. Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet. København: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2017.

Baltzer, S. Flere bliver løstansatte: Anna har sagt farvel til 8 arbejdspladser på fem år. 18. 5 2017. https://www.dr.dk/.../flere-bliver-loestansatte-anna-har-sagt-farvel-til-otte-arbejdsplads

Barkholt, N.C.: Samskabelse - hvordan og hvorfor". https://kommunen.dk/blog/samskabelse-hvordan-og hvorfor?

Beskæftigelsesministeriet. Straksindgreb på asylområdet - ny integrationsydelse til nytilkomne udlændinge.

Birk, C & L. Tellmann. 9. 5 2016. http://nordjyske.dk/nyheder/mindst-65-doede-i-ressourceforloeb

Bræmer, M: Stress-ekspert: Man skal nærmest være elitesoldat for at være ansat i det offentlige i dag. http://www.ugebreveta4.dk/man-skal-jo-naermest-vaere-elitesoldat-for-at-vaere-a_20297.aspx 1. 07 2015.

Beskæftigelsesministeriet (2015) "Straksindgreb på asylområdet" http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/07/straksindreb%paa20asylomraadet%

Boehmer R., J. Kenagy & C.M. Christensen. »Will Disruptive Innovations Cure Health Care?« Harward Business Press 78 no 5, 2000: 102-117

Briggs, A. The Welfare State in Historical Perspektive. Cambridge: Cambridge University Press, Archives Européennes de Sociologie, 2, 221 pp.221-258.

CEVEA. Ulighedheden stiger mest i Danmark. Videnskabelig rapport, København: CEVEA - centrum-venstre tænketanken, 2014.

Christensen, C.M. The innovators solution: creating and sustaining succesful groth. Harward: Harward Business Press, 2003.

Christensen, E. Fattige Børn: Børnehave tigger om tøj. 15. 11 2016. https://newsbreak.dk/fattige-boern/

Christoffersen, E: Der er uendeligt langt fra Rådhuset til Københavns Jobcentre. 16. 10 2017. https://www.information.dk/debat/2017/10/uendeligt-langt-raadhuset-koebenhavns-jobcentre

Crutzen, P. J. ”Is the Detergent of the Atmosphere Decreasing: Importance of Methane for the Radical Concentration and Atmospheric Photochemistry”. Bruxelles: Europa Kommissionen, 1986.

Deleuze, G. Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995” . 2015. http://semiotexte.com/

Drachmann, H. & A.L. Schmidt. Striden om Sundhedsplatformen - Hovedstaden foretrak en amerikansk model frem for en jysk. 3. 9 2017. http://politiken.dk/indland/art6091599/Hovedstaden-foretrak-en-amerikansk-model-frem-for-en-jysk

Dyole, D. The Digital Disruption of Productivity. 11. 10 2016. www.org

Florida, F. The Rise of The Creative Class. New York: Basic Books, 2002.

Florida, R. The New Urban Crisis. London: OneWorld, 2017.

Friedrich, C.J. »The Political Thought of Neo-Liberalism.« American Political Science Review 49 (2), 1955: 509-525. https://doi.org/10.2307/1951819

Giddens, A. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity, 1998.

Hannestad, A. Vi burde uddanne hackere: Cand.hack. 27. 05 2017. https://www.atea.dk/om-atea/presse/nyheder/2017/vi-burde-uddanne-hackere-cand-hack-eller-cand-cybercrime/

Hartlund, B:. »Chokerede flygtninge fryser i teltlejr - vi troede Danmark var et rigt land.« BT, 24. 03 2015

Herløv Lund, H. »Helle Thorning Schmidt:"New Labour" in Denmark.« http://www/kritiskdebat.dk. 15. October 2005.

Hvid A. & J. B. Pedersen. Der venter 6 roller på fremtidens arbejdsmarked. 2017. 5 4. www.altinget.dk

Hvid A. & J.B. Petersen. Forstå fremtiden. København: Peoples Press, 2014.

Juel, F.M. Så grum er dansk vækstkrise: Børn bliver fattigere, end deres forældre. . 28. 07 2017. www..business.dk/oekonomi/saa-grum-er-dansk-vaekstkrise-boern-bliver-fattigere-end-deres-foraeldre

Juel, J.S. Flere fattige og udsigt til stor stigning. København: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2017.

Juul, J. S. Regeringen fordobler antallet af fattige børn. København: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016.

Ketcher, K. Borgerne har mistet retten til at være syge. 30. 01 2016. http://www.altinget.dk/artikel/145780-professor-borgerne-har-mistet-retten-til-at-vaere-syge

Klein, N. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books, 2007.

Kølln, T. »Sådan gjorde politikerne Danmark Fattigere.« Magisterblader, 18. August 2017.

Olsen, L., N. Ploug, L. Andersen, S. E. Sabiers & J.Goul Andersen. Klassekamp fra oven - den danske samfundsmodel under pres. Købemhavn: Gyldendal, 2014.

Laclau, E. »Why do Empty Signifiers matter to Politis?« I The Lesser Evil and the Greater Good, af Weeks (ed.), 167-178. London: River Gram Press, 1994.

Langhoff, I. et al. Ingen kan hjælpe en udsat ledig til en bedre fremtid på 25 minutter. 18. 09 2917. https://www.information.dk/debat/2017/09/ingen-kan-hjaelpe-udsat-ledig-bedre-fremtid-paa-25-minutter

Law, J. Actor Network Theory and Material Semiotics. 18. 05 2007. www.heterogeneties/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf

Lindegaard, Lærke Cecilie. Ungdommens Røde Kors har disruptet sig selv. 20. 04 2017. http://www.altinget.dk/artikel/ungdommens-roede-kors-har-disrupted-sig-selv-det-er-pisse-fucking-svaert

Lylloff, K. »Kan lægeløftet gradbøjes.« Historisk Tidsskrift, 1999: 33-67.

Massimiliano, V. »The Ordolibeberal notion of market power: an institutionalist reassesment.« European Competition Journal 6 (3), 2010: 689-707. https://doi.org/10.5235/ecj.v6n3.689

Megay, E. N. »Anti-pluralist Liberatism: The German Neoliberals.« Political Science Liberal Quarterly Vol 85 No 3., 2010: 689 707.

Nørup, I. Kun Troels Lund Poulsen kan få øje på førtidspensionsreformens vindere. 17. 10 2017. www.information.dk/debat/2017.

Ojakangas M.: »Lutheranism and Nordic Biopolitcs.« RETFÆRD 38 3/159, 2015: 5-23

Olsen, , L. et al. Klassekamp fra oven - den danske samfundsmodel under pres. København: Gyldendal, 2014.

Osborne, S.P.:The New Pubic Governance? London: Routlegde

Pedersen, O.K. Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2011.

Petersen, J. H. Fra Luther til Konkurrencestaten. Odense: Odense Universitetsforlag, 2017.

Pralahad C.K. &, Vemkat Ramaswamy & C.K. »Co-opting Customers Competence.« Harward Business Review 78 (1), 2000: 79-87.

Rasmussen, E. »Klimakampens danske taberopskrift.« mandagmorgen. 26. juni 2017. http://www.mm.dk (senest hentet eller vist den 24. juli 2017).

Rasmussen, Elise Patricia. Flere akademikere arbejder som freelancere og projektansatte. 26. 10 2016. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/flere-akademikere-arbejder-som-freelancere-og-projektansatte

Ribers, B. (2017) "Etiske Cirkler" i A. Kristiansen et al. ed: Etikk i Profesjonsudøvelse, Oslo: Gyldendal

Rasmussen, K. B. »Overuddannelse er en myte.« Forskerforrum, 11 2017: 2.

Skou, M. T. : 12.000 unge mangler Lærepladser. https://fagbladet3f.dk/artikel 27.2. 2016

Sirikommissionen. Sirikommissionen. København: IDA, 2016.

Standing, G. The Precariat - The New Dangerous Class. London/New York: Bloomsbury Academic, 2011.

Stjernfeldt, F. Syv Myter om Martin Luther. København: Gyldendal, 2017.

Thorfing, J, et al: Interative Governance.Oxford: Oxford University Press

Undervisningsministeriet. Profilmodellen. 10. 3 2017. https://uvm.dk/statistik/tvaergaaende...af-en.../profilmodel-definition-og-metode.

Ungdommens Røde Kors har disruptet sig selv. u.d. http://www.altinget.dk/artikel/ungdommens-roede-kors-har-disrupted-sig-selv-det-er-pisse-fucking-svaert.

Ældresagen. Undersøgelse af pårørende i Danmark. 07 2017. www.aeldresagen.dk

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler