Ledelse på tværs. Vi vil gerne – men vi magter det ikke

Forfattere

  • Jacob Høj Jørgensen Jacob Høj Jørgensen er ph.d. i interorganisatoriske udviklingsprocesser og indehaver af rådgivningsvirksomheden Delendorff Advisory.
  • Annemette Digmann Annemette Digmann er ph.d. i offentlig ledelse. Hun har været innovationschef i Region Midtjylland og arbejder nu som uafhængig forsker.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5543

Resumé

Igennem en årrække har forfatterne gennemført adskillige aktionsforskningsforløb sammen med tværsektorielle ledergrupper, der har behov for at samarbejde på tværs, hvis de skal lykkes med at løse opgaver for borgerne. Det er krævende og komplekst at lede på tværs af fag, afdelinger og sektorer. I denne artikel beskrives vi både nogle af de vanskeligheder, parterne møder og hvordan de i fællesskab overvinder udfordringerne. Afslutningsvis bidrager vi med en række anbefalinger til kommende tværsektorielle samarbejder.

Referencer

Bazeley, P. 2007, Qualitative data analysis with NVivo SAGE, London.

Corley, K.G. & Gioia, D.A. 2004. Identity, ambiguity and change in the wake of a corporate spin-off. Administrative Science Quarterly, 49, (2) 173-208 available from: WOS:000226181000001

Creswell, J.W. 2006. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches Thousand Oaks, California, Sage Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2006). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage

Dall, M.O.& Digmann, A (2016): Lethedens principper i velfærdsinnovation. Økonomistyring og Informatik. 31 årgang nr. 4.

Digmann, A. (2015): At lede på tværs af sektorer: nødvendigt - og udfordrende. Økonomistyring og Informatik. 30 årgang nr. 3.

Digmann, A & Dall, M.O. (2017): Kan ledere krydse grænser – kan medarbejdere? Erhvervspsykologi. Vol 15 nr 3.

Dubois, A. & Gadde, L.E. 2002. Systematic combining: an abductive approach to case research. Journal of Business Research, 55, (7) 553-560 available from: WOS:000176620200004

Harpelund & Højbjerg (2016): Onboarding. Flyvende fra start. Jyllands-Postens Forlag, 2016

Jørgensen, et.al. (2016): På Tværs! Grænsekrydsende ledelse og samarbejde. Gyldendal Public, 2016

Jørgensen, 2017: Følgeforskning på Vestklyngen 2016-2017.

Mezirow, J. (1990). Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I: Illeris, K. (red.): 49 tekster om læring (2012). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Vlaar, P.W.L., Van Den Bosch, F.A.J., & Volberda, H.W. 2007. Towards a Dialectic Perspective on Formalization in Interorganizational Relationships: How Alliance Managers Capitalize on the Duality Inherent in Contracts, Rules and Procedures. Organization Studies, 28, (4) 437-466 available from: http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1268986731&Fmt=7&clientId=11561&RQT=309&V Name=PQD https://doi.org/10.1177/0170840607078003

Wanberg, et.al. (2012): The Oxford Handbook of Organizational Socialization. Oxford University Press https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199763672.001.0001

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler