Debatten om den nye performance management – om designproblemer og designløsninger

Forfattere

  • Allan Hansen Allan Hansen er Ph.d. og professor (mso) på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School.
  • Julijana Nechevska Julijana Nechevska er cand.merc. og videnskabelig assistent på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School.
  • Katrine Rygaard Svendsen Katrine Rygaard Svendsen er cand.merc. og videnskabelig assistent på Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5544

Resumé

En bølge af eksempler fra en række globale og højt profilerede virksomheder, der ændrer deres performance management, har i de senest år skabt megen debat om, hvordan performance management processer og systemer bedst designes. I denne artikel ser vi nærmere på feltet performance management, og går på tværs af virksomhedseksemplerne for at søge svar på spørgsmålene om, hvad det er for problemer, der skaber dette behov for forandring, og hvilke løsninger det er, der udpeges? Svarene på disse spørgsmål er interessante af flere grunde. For det første fordi de søger noget mere principielt ved debatten, og dermed en viden om, hvad performance management er, og hvilke forskellige former det kan tage i organisationer. For det andet fordi svarene er et bidrag til at skabe overblik over de mange forskellige dele af performance management, der i øjeblikket udfordres, og de designvalg, der udses som potentielle løsninger.

Referencer

Adler, S., Campion, M., Colquitt, A., Grubb, A., Murphy, K., Ollander-Krane, R., & Pulakos, E. D. (2016). Getting Rid of Performance Ratings: Genius or Folly? A Debate. Industrial and Organizational Psychology, 9(2), 219–252. https://doi.org/10.1017/iop.2015.106

Baldassarre, L., & Finken, B. (2015). GE’s Real-Time Performance Development. Retrieved September 29, 2017, from https://hbr.org/2015/08/ges-real-time-performance-development

Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Bol, J. C. (2008). Subjectivity in compensation contracting. Journal of Accounting Literature, 27, 1–24.

Buckingham, M. (2013). Trouble with the Curve? Why Microsoft is Ditching Stack Rankings. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2013/11/dont-rate-your-employees-on-a-curve

Buckingham, M., & Goodall, A. (2015). Reinventing Performance Management. Harvard Business Review, 93(4), 40–50. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Cappelli, P., & Tavis, A. (2016). The performance management revolution. Harvard Business Review, (October). Retrieved from file:///C:/Users/krs.om/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Peter, Anna - 2016 - The performance management revolution.pdf

Cohan, P. (2012). Why Stack Ranking Worked Better at GE Than Microsoft. Forbes Magazine. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/petercohan/2012/07/13/why-stack-ranking-worked-better-at-ge-than-microsoft/#190f88e63236

Cunningham, L. (2015a). Accenture CEO explains why he’s overhauling performance reviews - The Washington Post. The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/07/23/accenture-ceo-explains-the-reasons-why-hes-overhauling-performance-reviews/?utm_term=.3941f35f1af1

Cunningham, L. (2015b). In big move, Accenture will get rid of annual performance reviews and rankings - The Washington Post. The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/07/21/in-big-move-accenture-will-get-rid-of-annual-performance-reviews-and-rankings/?utm_term=.3b35abdcbeae

Deloitte Consulting. (2014). Global Human Capital Trends 2014 - Engaging the 21st-century workforce.

Eichenwald, K. (2012, August). Microsoft’s Lost Decase. Vanity Fair. Retrieved from https://www.vanityfair.com/news/business/2012/08/microsoft-lost-mojo-steve-ballmer

Engler, H., & Mason, C. (2016). Enabling New Levels of Performance at Sears Holdings Corp. World at Work Journal, 35–46.

Ewenstein, B. B., Hancock, B., & Komm, A. (2016). Ahead of the curve: The future of performance management. McKinsey Quarterly, (May), 1–10.

Fabech, S. (2015, September 30). Performance Management: Vi er i gang med at knække koden. Børsen. Retrieved from http://ledelse.borsen.dk/artikel/1/311826/performance_management_vi_er_i_gang_med_at_knaekke_koden.html

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), 263–282. https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003

Friis, I., & Hansen, A. (2014). Performance management i et tværdisiplinært perspektiv. Informatik Og Økonomistyring, (2), 113–151.

George, L., & Holbein, J. (2016). Engaging employees to transform performance management at Cardinal Health. World at Work Journal, 25(2), 47–59. Retrieved from https://www.worldatwork.org/adimLink?id=80416

Goler, L., Gale, J., & Grant, A. (2016). Let’s Not Kill Performance Evaluations Yet. Harvard Business Review, 94(11), 90–94. Retrieved from http://libweb.ben.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=118866699&site=ehost-live

Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123–136. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.09.004

Hansen, A. (2015). En tværfunktionel refleksion over performance management: Om præstationsopgørelser og deres formål, 127–150.

Hansen, A. (2018). On the scope and roles of performance information in organizations: A cross-functional reflection on performance management in a value-adding perspective. Working paper. Copenhagen Business School.

Hassell, B. (2016). IBM Sets a New Checkpoint. Retrieved September 29, 2017, from http://www.workforce.com/2016/02/05/ibm-sets-a-new-checkpoint/

Impraise. (n.d.-a). How GE renews performance management: From stack ranking to continuous feedback — Impraise Blog - Employee performance management, reviews and 360 feedback. Retrieved September 29, 2017, from https://blog.impraise.com/360-feedback/how-ge-renews-performance-management-from-stack-ranking-to-continuous-feedback-360-feedback

Impraise. (n.d.-b). WHITE PAPER: WHY DELOITTE , ADOBE & CO. Replaced the Annual Review.

Impraise blog. (n.d.). Deloitte joins Adobe and Accenture in dumping performance reviews — Impraise Blog - Employee performance management, reviews and 360 feedback. Retrieved October 2, 2017, from https://blog.impraise.com/360-feedback/deloitte-joins-adobe-and-accenture-in-dumping-performance-reviews-360-feedback

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1995). Specific and General Knowledge, and Organizational Structure. Journal of Applied Corporate Finance, (Fall). https://doi.org/10.2139/ssrn.6658

Kampkötter, P. (2014). Performance Appraisals and Job Satisfaction. Seminar of Personnel Economics and Human Resource Management, 5192(April), 1–27. https://doi.org/10.2139/ssrn.2469875

Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (1998). Advanced management accounting. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Kerr, S. (1975). On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B. Academy of Management Journal, 18(4), 769–783. https://doi.org/10.2307/255378

Lazear, E. P., & Gibbs, M. (2015). Personnel Economics in Practice (3rd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Ledford, G. E., Benson, G. S., & Lawler, E. E. (2016). A Study of Cutting-Edge Performance Management Practices: Ongoing Feedback, Ratingless Reviews and Crowdsourced Feedback. World at Work Journal, 25(2), 8–24. Retrieved from https://www.worldatwork.org/adimLink?id=80413

Margolis, J. D., Norris, M., & McKinnon, P. D. (2015). Gap Inc.: Refashioning Performance Management. Harvard Business School Cases, 1. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=118429041&lang=de&site=eds-live&authtype=ip,uid%0Ahttp://hbr.org/product/a/an/416019-PDF-ENG

McCord, P. (2014). How Netflix Reinvented HR. Harvard Business Review, (February), 62–68.

Milgrom, P., & Roberts, J. (1992). Economics, organization and management. London: Prentice-Hall.

Morris, D. (2016). Death to the Performance Review: How Adobe Reinvented Performance Management and Transformed Its Business. World at Work Journal, (Second Quarter), 25–34.

Murphy, K. R., & Cleveland, J. (1995). Understanding performance appraisal: Social, organizational and goal-based perspectives. London: SAGE Publications.

Nisen, M. (2015a). Accenture is freeing 300,000-plus employees from performance reviews. Retrieved October 2, 2017, from https://qz.com/461095/accenture-is-freeing-300000-plus-employees-from-performance-reviews/

Nisen, M. (2015b). Why GE had to kill its annual performance reviews after more than three decades. Retrieved September 29, 2017, from https://qz.com/428813/ge-performance-review-strategy-shift/

Nisen, M. (2015c, August). How Millennials Forced GE to Scrap Performance Reviews. The Atlantic. Retrieved from https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/how-millennials-forced-ge-to-scrap-performance-reviews/432585/

Prendergast, C., & Topel, R. (1993). Discretion and Bias in Performance Evaluation. European Economic Review, 37(2–3), 355–365. https://doi.org/10.1016/0014-2921(93)90024-5

Rafter, Michelle, V. (2017). UPON FURTHER REVIEW. Workforce, 96(1), 29–30. Retrieved from http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=90f487fa-de63-4694-bcd3-26a454e36b62%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=120346049&db=afh

Rahimi, S. (2015). Why Millennials and the Traditional Performance Process Don’t Mix. Retrieved September 29, 2017, from https://www.saba.com/us/blogs/2015/03/10/why-millennials-and-the-traditional-performance-process-don-t-mix/

Ridgway, V. F. (1956). Dysfunctional Consequences of Performance Measurements. Administrative Science Quarterly, 1(2), 240–247. https://doi.org/10.2307/2390989

Ritchie, J. (2016). Transforming a Company: How Microsoft’s New Employee Performance System Supports Its Business and Cultural Transformation. World at Work Journal, (Second Quarter), 61–75.

Rock, D., Davis, J., & Jones, B. (2014). Kill Your Performance Ratings. Strategy+business, Autumn(76). Retrieved from https://www.strategy-business.com/article/00275?gko=c442b

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, (25), 54–67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Simon, H. A. (1997). Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations (4. ed.). New York: The Free Press.

Yeh, C. (2015). What Marissa Mayer Got Wrong (and Right) About Stack Ranking Employees. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2015/01/what-marissa-mayer-got-wrong-and-right-about-stack-ranking-employees

Zillman, C. (2016). IBM Is Blowing Up Its Annual Performance Review. Fortune Magazin. Retrieved from http://fortune.com/2016/02/01/ibm-employee-performance-reviews/

Zimmerman, J. L. (2011). Accounting for Decision Making and Control (7th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler