Samfundslederskab i en fragmenteret tidsalder

Forfattere

  • Peter Aagaard Peter Aagaard er lektor på Roskilde Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5549

Resumé

Med udgangspunkt i teori om policy entreprenuerer og diskursiv institutionalisme indkredser artiklen et begreb om samfundsledelse. Samfundsledelse ses som en form for ledelse, der vokser frem i disse år i takt med liberale demokratiers krise. Samfundslederskab udspiller sig blandt mediebevidste politiske aktører, der ikke indgår i embedsværket eller er valgt til et formelt, politisk embede. Artiklen diskuterer dernæst kritisk borgernes relationer til disse samfundsledere, samt hvorvidt at det er muligt at initiere mere borgernære former for samfundslederskab. Artiklen anvender samfundslederskab i Danmark som illustrativ case og diskuterer afsluttende, i hvilket omfang danske forhold kan ses som en paradigmatisk case på samfundslederskab i Skandinavien.

Referencer

Allern, S., & Pollack, E. (2012). Mediated-Scandals-Allern-og-Pollack.pdf. In S. Allern & E. Pollack (Eds.), The mediated Construction of Political Scandal in Four Countries (pp. 9–28). Göteborg: Nordicom.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action. Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Bimber, B. (2014). Digital Media in the Obama Campaigns of 2008 and 2012: Adaptation to the Personalized Political Communication Environment. Journal of Information Technology and Politics, 11(2), 130–150. https://doi.org/10.1080/19331681.2014.895691

Binderkrantz, A. S., Christiansen, P. M., & Pedersen, H. H. (2015). Interest Group Access to the Bureaucracy, Parliament, and the Media. Governance, 28(1), 95–112. https://doi.org/10.1111/gove.12089

Binderkrantz, A. S., & Pedersen, H. H. (2017). The lobbying success of citizen and economic groups in Denmark and the UK. Acta Politica. https://doi.org/10.1057/s41269-017-0076-7

Blach-Ørsten, M. (2016). Politikkens medialisering - et ny-institutionelt perspektiv. In S. Hjarvad (Ed.) (pp. 185–215). Copenhagen: Hans Reitzels forlag.

Blach-Ørsten, M., & Kristensen, N. N. (2016). Think tanks in Denmark–Media visibility and Network Relations. Politik, 19(1), 22–42.

Blach-Ørsten, M., Willig, I., & Hemming Pedersen, L. (2017). Fra politiker til policy professionel – en analyse af danske politikeres karriereveje efter Folketinget 1981-2015. Tidsskriftet Økonomi & Politik,.

Blach-Ørsten, M., Willig, I., & Pedersen, L. H. (2017). PR , Lobbyism and Democracy, 1–14. https://doi.org/10.1515/nor-2017-0405.1

Carty, V. (2011). Wired and Mobilizing. Social Movements, New Technology, and Electoral Politica. New York: Routledge.

Chadwick, A. (2011a). The Political Information Cycle in a Hybrid News System: The British Prime Minister and the “Bullygate” Affair. The International Journal of Press/Politics, 16(1), 3–29. https://doi.org/10.1177/1940161210384730

Chadwick, A. (2011b). The Political Information Cycle in a Hybrid News System: The British Prime Minister and the “Bullygate” Affair. The International Journal of Press/Politics, 16(1), 3–29. https://doi.org/10.1177/1940161210384730

Christiansen, P. M., & Rommetvedt, H. (1999). From Corporatism to Lobbyism?—Parliaments, Executives, and Organized Interests in Denmark and Norway. Scandinavian Political Studies, 22(3), 195–220. https://doi.org/10.1111/1467-9477.00013

Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1–25. https://doi.org/10.2307/2392088

Dahl, R. A. (1961). Who Governs? New Haven: Yale University Press.

Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. Political Communication, 22(2), 147–162. https://doi.org/10.1080/10584600590933160

Davidson, S. (2017). Public affairs practice and lobbying inequality: Reform and regulation of the influence game. Journal of Public Affairs, 17(4), 1–9. https://doi.org/10.1002/pa.1665

Etzioni-Halevy, E. (1990). Democratic-elite theory : Stabilization versus breakdown of democracy. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches, 31(2), 317–350. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23997391 Stabilisati https://doi.org/10.1017/S0003975600006093

Flyvbjerg, B. (1991). Rationalitet og magt. Bind 1 og 2. Det konkretes videnskab. København: Akademisk forlag.

Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The Democratic Disconnect. Journal of Democracy, 27(3), 5–17. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0049

Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay. London: Profile Books.

Garsten, C., Rothstein, B., & Svallfors, S. (2015). Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik. Dialogos Förlag.

Garsten, C., & Sörbom, A. (2017). Introduction : political affairs in the global domain. In Poser, Policy and Profit. Corporate engagement in Politics and Governance (pp. 1–24). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781784711214.00006

Grau-Larsen, A., Ellersgaard, C., & Steinitz, S. (2016). Magtens atlas. Foreningen for elite og magtstudier.

Heclo, H. (1978). Issue networks and the executive establishment. Public Adm. Concepts Cases, 413(413), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.03.003

Hoff-Clausen, E. (2009). Webkommunikation. In J. Helder, T. Bredenlöw, & J. L. Nørgaard (Eds.) (pp. 469–499). København: Hans Reitzels forlag.

Jagers, J., & Walgrave, S. (2007). Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium. European Journal of Political Research, 46(3), 319–345. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x

Jensen, J. L. (2016). Nye medier og virkeligheden. In T. Olesen (Ed.), Medier, Politik og Samfund (pp. 265–285). København: Hans Reitzels forlag.

Kingdon, J. W. (2001). Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston: Pearson Higher Education.

Kingdon, J. W. (2015). A Model of Agenda-Setting, With Applications. Law Review, 2, 331–337. https://doi.org/10.3868/s050-004-015-0003-8

Klinger, U., & Svensson, J. (2015). Network media logic: some conceptual clarification. In A. Bruns, G. Enli, E. Skogerbø, A. Larsson, & C. Christensen (Eds.), Routledge companion to social media and politics. Routledge.

Kulturministeriet. (2016). Public Service - De næste ti år. Rapport fra Public Service udvalget. København.

Kulturstyrelsen, S. (2017). Mediernes udvikling i Danmark. Globaliseringens af den danske mediebranche. København.

Mintrom, M., & Norman, P. (2009). Policy Entrepreneurship and Policy Change, 37(4), 649–668.

Mintrom, M., & Vergari, S. (1996). Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs, and Policy Change. Policy Studies Journal, 24(3), 420–434. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1996.tb01638.x

Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 542–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Munk Christiansen, P., & Rommetvedt, H. (1999). From Corporatism to Lobbyism? : Parliaments, Executives, and Organized Interests in Denmark and Norway. Scandinavian Political Studies, 22(3), 195–200. https://doi.org/10.1111/1467-9477.00013

Nielsen, R. K. (2011). Mundane internet tools, mobilizing practices, and the coproduction of citizenship in political campaigns. New Media & Society, 13(5), 755–771. https://doi.org/10.1177/1461444810380863

Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610073

Olsen, J. P. (1978). Folkestyre, byråkrati og korporativisme – skisse av et organisasjonsteoretisk perspektiv, (pp. 13–114). Oslo: Universitetsforlaget.

Pedersen, J. S., & Aagaard, P. (2015). Dirigent eller dukke? Lederen i reformstaten. København: Gyldendal Public.

Rommetvedt, H., Thesen, G., Christiansen, P. M., & Norgaard, A. S. (2012). Coping With Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980-2005. Comparative Political Studies, 46(4), 457–485. https://doi.org/10.1177/0010414012453712

Schmidt, V. A. (2008). Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. Annual Review of Political Science, 11(1), 303–326. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342

Schmidt, V. A. (2010). Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth “new institutionalism.” European Political Science Review, 2(1), 1–25. https://doi.org/10.1017/S175577390999021X

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M., & Burkal, R. (2017). Danskernes brug af nyhedsmedier 2017. Roskilde.

Schrøder, K., & Nielsen, R. K. (2014). Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014. Roskilde.

Svallfors, S. (2016a). Knowing the game : motivations and skills among partisan policy professionals. Journal of Professions and Organization, (February).

Svallfors, S. (2016b). Out of the Golden Cage: PR and the Career Opportunities of Policy Professionals. Politics and Policy, 44(1), 56–73. https://doi.org/10.1111/polp.12149

Svallfors, S. (2016c). Politics as organised combat – New players and new rules of the game in Sweden. New Political Economy, 21(6), 505–519. https://doi.org/10.1080/13563467.2016.1156662

Sørensen, M. P. (2016). Political conversations on Facebook - the participation and citizens. Media, Culture & Society, 38(5), 664–685. https://doi.org/10.1177/0163443715620924

Togeby, L., Goul Andersen, J., Munk Christiansen, P., Beck Jørgensen, T., & Vallgårda, S. (2003). Magt og demokrati i Danmark - hovedresultater fra Magtudredningen. Aarhus Universitetsforlag.

Zuiderveen Borgesius, F. J., Trilling, D., Möller, J., Bodó, B., de Vreese, C. H., & Helberger, N. (2016). Should we worry about filter bubbles? Internet Policy Review, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.14763/2016.1.401

Aagaard, P. (2016). Age of Political Communication: Democratic decay or the rise of phronetic political communication? Nordicum-Mediterarneum, 11(3). Retrieved from http://nome.unak.is/wordpress/volume-11-no-3-2016/conference-proceeding-volume-11-no-3-2016/fourth-age-political-communication-democratic-decay-rise-phronetic-political-communication/

Aagaard, P. (2017). Politik som fiktion - om en ny tids politiske kommunikation. Økonomistyring & Informatik, 32(3).

Aagaard, P., & Blach-Ørsten, M. (2018). Politisk kommunikation: Nye tider og nye aktører. København: Hans Reitzels forlag.

Aalberg, T., Esser, F., Reinemann, C., Strömbäck, J., & de Vreese, C. H. (Eds.). (2016). Populist Political Communication in Europe. https://doi.org/10.4324/9781315623016

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler