Har du talt med dit demokrati i dag? - overvågning, kontrol/disciplinering, demokrati, sprog og etik i fagre ny verden

Forfattere

  • Jørn Helder

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5550

Resumé

Artiklen vil med udgangspunkt i de to dystopiske romaner ”1984” og ”Fahrenheit 451” fokusere på den demokratiske og den teknologiske udvikling og bl.a. diskutere overvågning, kontrol/disciplinering, demokrati, sprog og etik i et samfundsmæssigt og individuelt perspektiv og muligheden for at genoprette en demokratisk dialog. Den i artiklen adresserede optimistiske mulighed/forhåbning om at genoprette en demokratisk dialog er baseret på en antagelse, der diskuteres i artiklen om, at demokratiet er i krise i forhold til at demokratiske processer kontinuert og i stadig stigende omfang kortsluttes af både politikere og øvrige magthavere. Den demokratiske dialog kan skabes af mennesket i samfundet, hvis de kan se, opleve og forholde sig til håbet gennem samtale, refleksion, dannelse og bevidst stræben.  

Referencer

Arendt, Hannah (1958): The Origins of Totalitarism (Meridian Book, The World Publishing Company)

Altinget.dk (Februar 2018)

Beskæftigelsesministeriet, 2018).

Bradbury, Ray (1953/2012): Fahrenheit 451 (Forlaget Fahrenheit)

Bradbury. Interview radio: Retrieved March 2, 2013.

- "Ticket to the Moon (tribute to SciFi)" (mp3). Biography in Sound. Narrated by Norman Rose. NBC Radio News. December 4, 1956. 27:10–27:57. Retrieved February 2, 2017.

- "The Definitive Biography in Sound Radio Log". Retrieved March 1, 2013.

- Quoted by Kingsley Amis in New Maps of Hell: A Survey of Science Fiction (1960). Bradbury directly foretells this incident early in the work: "And in her ears the little Seashells, the thimble radios tamped tight, and an electronic ocean of sound, of music and talk and music and talking coming in." p.12

Computerworld (2011)

Debate.Org: “Human Beings Are Turning Into Robots” (årstal ukendt)

EU: “EDPS starts work on a New Digital Ethics” (Januar 2016)

Foucault; Michel (2002): Overvågning og straf (Det lille forlag)

Foucault, Michel (1966): Les mots et les choses (Collection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard)

Foucault, Michel (2003): Ordene og tingene (Gyldendal)

Gyldendal Den store danske

Habermas. Jürgen (1962/1975): Borgerlig offentlighed (Fremad)

Honneth, A. (2000). Behovet for Anerkendelse (Hans Reitzels Forlag)

Honneth, A. (2006). Kamp om anerkendelse (Hans Reitzels Forlag)

Honneth, A. (2009). Pathologies of Reason (Columbia University Press) https://doi.org/10.7312/honn14624

Ibsen, Henrik (1882): En Folkefiende (Gyldendal)

Lyotard (1982): Viden om det postmoderne samfund (Sjakalen)

Løgstrup, K. E. (2010): Den etiske fordring (KLIM)

McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media: The Extension of Man (McGraw Hill)

McLuhan, Marshall (1967/2001): The Medium is the Message: An Inventory of Effects (Gingko Press)

New York Times (Oktober 2016): “Does Technology Make Us More Alone”

Ofstad, Harald (1991): Vår forakt for svakhet - en analyse av nazismens normer og vurderinger (Pax)

Orwell, Georg (1949/2016): 1984 (Gyldendal)

O’Sullivan, L.F. (2012). Open to the Public: How Adolescents Blur the Boundaries. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.03.001

Online Between the Private and Public Spheres of Their Lives. (Journal of Adolescent Health)

Playboy Magazine (March 1969): “The Playboy Interview: Marshall McLuhan”

Simon, Herbert (1957) Models of Man. (John Wiley).

Taplin. Jonathan (2018): Move Fast and Break Things (Jyllands-Postens Forlag)

Wittgenstein, Ludvig (1953, 1995): Filosofiske Undersøgelser (Munksgaard/Rosinante)

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler