Formål og mål i New Public Management – ressource, begrænsning, trivialitet eller byrde?

Forfattere

  • Jan Mouritsen Jan Mouritsen er professor på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5551

Resumé

Ét vigtigt princip for New Public Management (NPM) er, at mål er en god måde at konkretisere udviklingsønsker på. Udgangspunktet er, at formål skal oversættes til et nuanceret målhierarki. Dette målhierarki antages at fylde formålet ud med mål. Dilemmaet er her, at mål sjældent er det samme som de formål, man ønsker at fremme, men er kvantificeringer defineret i forlængelse heraf. Det er en styringsform, som driver forandring ved at insistere på, at det er muligt, om end på det givne tidspunkt uklart, hvordan at skabe ikke blot forandring, men forbedring. Da forandring ikke er det samme som forbedring, er der et muligt gap mellem formål og mål. Men hvordan ser et sådant gap ud? Og hvordan ville en ledelsesmæssig indsats kunne hjælpe med at håndtere det? Dette todelte spørgsmål organiserer denne artikel.

Referencer

Adler, P. S., & Borys, B. (1996). Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science Quarterly, 41(1), 61. https://doi.org/10.2307/2393986

Boedker, C., Meagher, K., Vidgen, R., Cogin, J., & Mouritsen, J. (2017). Doing more with less: productivity or starvation? The Intellectual Asset Health Check. Public Money and Management, 37(1). https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1249229

Bøgh Andersen, L., Greve, C., Klaudi Klausen, K., & Torfing, J. (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. København.

Boselie, P., Dietz, G., & Boon, C. (2005). Commonalities and contradictions in HRM and performance research. Human Resource Management Journal, 15(3), 67–94. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00154.x

Brunsson, N. (1993). Ideas and actions: Justification and hypocrisy as alternatives to control. Accounting, Organizations and Society, 18(6), 489–506. https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)90001-M

Brunsson, N. (2006). Mechanisms of hope: Maintaining the dream of the rational organization. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Busco, C., & Quattrone, P. (2017). In Search of the “Perfect One”: How accounting as a maieutic machine sustains inventions through generative ‘ in-tensions.’ Management Accounting Research. https://doi.org/10.1016/j.mar.2017.02.002

Ciborra, C. U. (2000). From control to drift, The dynamics of corporate information infrastructures. Oxford.

Ciborra, C. U. (2002). The labyrinths of information, Challenging the wisdom of systems. Oxford.

Espeland, W. N., & Sauder, M. (2007). Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds. American Journal of Sociology, 113(1), 1–40. https://doi.org/10.1086/517897

Espeland, W. N., & Sauder, M. (2016). Engines of anxiety: Academic rankings, reputation, and accountability. New York .

Kay, J. (2010). Obliquity: Why our goals are best achieved indirectly. London .

Kurunmäki, L., & Miller, P. B. (2011). Regulatory hybrids: Partnerships, budgeting and modernising government. Management Accounting Research, 22(4), 220–241. https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.08.004

Mouritsen, J. (1997). Tællelighedens regime. Synlighed, ansvarlighed og økonomistyring gennem mål og rammer i statslige institutioner. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Mouritsen, J. (2016). Fra virksomhed til tal og retur. In P. N. Bukh & T. B. K. Kristensen (Eds.), Produktion og styring. Perspektiver på økonomistyringen (pp. 227–242). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Mouritsen, J., & Kreiner, K. (2016). Accounting, decisions and promises. Accounting, Organizations and Society, 49(1), 21–31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2016.02.002

Murthy, V., & Mouritsen, J. (2011). The performance of intellectual capital: Mobilising relationships between intellectual and financial capital in a bank. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 24(5), 622–646. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79959582113&partnerID=40&md5=e3579a9b75ddd1035d8c95887c7b8ddf https://doi.org/10.1108/09513571111139120

Sauder, M., & Espeland, W. N. (2009). The Discipline of Rankings: Tight Coupling and Organizational Change. American Sociological Review, 74(1), 63–82. https://doi.org/10.1177/000312240907400104

Schumpeter, J. A. (1943). Capitalism, socialism and democracy. London.

Strathern, M. (2000). The Tyranny of Transparency. British Educational Research Journal, 26(3), 309–321. https://doi.org/10.1080/713651562

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler