10 år med velfærdsteknologi: Strategi og praksis

Forfattere

  • Jon Aaen Jon Aaen er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  • Jeppe Agger Nielsen Jeppe Agger Nielsen er professor mso ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  • Kasper Trolle Elmeholdt Kasper Trolle Elmholdt er adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5552

Resumé

Velfærdsteknologidagsordenen indtager en væsentlig rolle i diskussion om det danske velfærdssamfund, navnlig på sundheds- og ældreområdet. Artiklen redegør for tendensen og ridser baggrunden op for den aktuelle interesse for velfærdsteknologi som teknologisk satsningsområde. Vi byder ind med en definition af paraplybegrebet velfærdsteknologi og viser, hvordan forhåbningerne til velfærdsteknologi afspejler fire sameksisterende perspektiver; et effektivitets-, empowerment-, medarbejder- og vækstperspektiv. Baseret på resultater fra telemedicinprojektet TeleCare Nord illustrerer vi, hvordan de fire velfærdsteknologiperspektiver udfolder sig i praksis, og vi diskuterer udfordringer forbundet med at realisere forhåbningerne til velfærdsteknologi.

Referencer

AAL-Programme (2015). Strategy 2014-2020 For The Active And Assisted Living Programme - A European platform for ICT-based solutions developed with SMEs and end-users to support older adults in everyday life. www.aal-europe.eu

Andersen, K.N & Medaglia, R. (2009). Robotstøvsugning i den offentlige sektor: Effekter og udfordringer. Center for Applied ICT - CAICT 2009(3). ISBN 978-87-92524-02-7

Clemensen & Rasmussen (2011) Patient Empowerment and New Citizen Roles through Telehealth Technologies - The early stage. eTELEMED 2011: The Third International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, pp. 114-119. ISBN: 978-1-61208-119-9

Christensen, J. K. B. (2017). Network Dynamics in an Interorganizational Telemedicine Network: A longitudinal qualitative case study of the large-scale TeleCare North Program. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. DOI: 10.5278/vbn.phd.socsci.00065

Christensen, H.B., Hansen, K.M., Kyng, M., & Manikas, K. (2014). Analysis and design of software ecosystem architectures – Towards the 4S telemedicine ecosystem. Information and Software Technology 56, p. 1476–1492. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.05.002

Christensen, J. K. B., & Nielsen, J. A. (2017). Interorganisatorisk innovation i sundhedssektoren: Opskalering af et telemedicinsk pilotforsøg. Økonomistyring og Informatik, 32(4), 327-347.

Christensen, J.K.B., Nielsen, J.A., Gustafson, J., & Seemann, J. (2016). Scaling up Telemedicine: Political Behavior in Innovation, Translation and Theorization. Paper præsenteret ved Academy of Management Annual Meeting 2016, USA. https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.17588abstract

Corneliussen, H. G, & Dyb, K., (2017). Om teknologien som ikke fikk være teknologi – diskurser om velferdsteknologi. Immateriell kapital. Fjordantologien 2017, (eds.) John Roger Andersen, Eli Bjørhusdal, Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun Universitetsforlaget, s. 165-181.

Dahlberg, Å. (2013). Nyttokostnadsanalys vid införande av välfärdsteknologi – exemplet Posifon. Hjälpmedelsinstitutet

Dansk Erhverv (2017). Danskerne vil ha’ velfærdsteknologi. Dansk Erhvervs Perspektiv 2017 # 5

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet (2012). National handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Fonden for Velfærdsteknologi, Juni 2012

Digitaliseringsstyrelsen (2013). Danskernes holdning til digital velfærd - September 2013. København K.

European Commission (2015). Growing the Silver Economy in Europe, Background Paper from the European Commission 23/02/2015.

European Commission (2018). What is the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)?. Accessed 29-01-2018. https://ec.europa.eu/eip/ageing/about-the-partnership_en

Eysenbach, G. (2001). What is e-health?. Journal of Medical Internet Research 3(2), e20. https://doi.org/10.2196/jmir.3.2.e20

Florez-Revuelta, F. & Chaaraoui, A.A. (2016). Active and Assisted Living: Technologies and Applications. ISBN: 9781849199872. https://doi.org/10.1049/PBHE006E_ch22

Fredskild, T. U., & Dalkjær, D. (2017). Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet (2. udgave). Gads Forlag. ISBN: 9788712053217

Greenhalgh, T., Procter, R., Wherton, J., Sugarhood, P., & Shaw, S. (2012). The organising vision for telehealth and telecare: discourse analysis. BMJ open, 2(4), e001574. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001574

Greve, C. & Pedersen, A.R. (2017). Reform og forandring: Nye vilkår for ledelse og organisering, Gyldendal Public. ISBN-13:9788702226546

Gustavsson, L. (2010). Welcome From The AALA President, in Geyer, G., Nielsen, C.F., & Zimmermann, K. (eds.) Active Ageing: Smart Solutions, New Markets Proceedings of the AAL FORUM 2010 Odense, pp. 25-27. ISBN 978-3-902580-08-5

Hedevand, Winther & Vangsgaard (2015). TeleCare Nord Business Fra udvikling og afprøvning til forretningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, Aalborg.

Heilesen, S.B. (2013) Om internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for velfærdsteknologi. Rapport fra VIOL-projektet – Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring. Roskilde Universitet.

Hofmann, B. (2013). Ethical Challenges with Welfare Technology: A Review of the Literature. Sci Eng Ethics 20013(19), pp. 389–406. DOI 10.1007/s11948-011-9348-1

Højland, N (2007). Teknologi afløser menneskelig pleje. Jyllands-Posten, 13. september 2007, Sektion 2 (Erhverv og Økonomi), Side 6.

Hæsum, L. K. E. (2015). Health literacy and the use of telehomecare technology: – an exploration of both sides of the interaction. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, DOI: 10.5278/vbn.phd.med.00014

Ishiguro, N. (2018). "Care robots in Japanese elderly care Cultural values in focus". In: Christensen, K., Pilling, D. (Ed.). The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World (Chapter 18, pp. 256-270). London: Routledge.

Kierkegaard, P. (2013). “eHealth in Denmark: A Case Study”. Journal of Medical Systems 37: 9991. https://doi-org.zorac.aub.aau.dk/10.1007/s10916-013-9991-y https://doi.org/10.1007/s10916-013-9991-y

Kommunernes Landsforening, KL (2014). De effektive kommuner - Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014. København

Kommunernes Landsforening, KL (2015). De effektive kommuner - Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015. København

Kommunernes Landsforening, KL (2017). Slutmåling Det Fælleskommunale Program For Udbredelse Af Velfærdsteknologi 2014-2016. København

Kommunernes Landsforening, KL (2018). Business case model for forflytningsteknologi - fra 2 til 1. URL: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Centerforvelfaerdsteknologi/Varktojer-og-vejledninger-til-implementering-af-velfardsteknologi/Forflytningsteknologi---fra-2-til-1/Business-case-model/ (Citeret 19-02-2018)

Lassen, A. M. (2017). Velfærdsteknologi i et medarbejderperspektiv - Et kvalitativt studie af kommunale medarbejderes erfaringer med velfærdsteknologi. Tidsskrift for omsorgsforskning 2(3). Side: 106-117. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-08

Lilholt, P. H. (2016). Evaluation of a Telehealthcare Intervention for Patients with COPD: health- and patientrelated evaluation of the Danish telecare north trial. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, DOI: 10.5278/VBN.PHD.MED.00070

Lilholt, P. H., Hæsum, L. K. E., & Hejlesen, O. (2015). Exploring user experience of a telehealth system for the Danish TeleCare North trial. In R. Cornet, L. Stoicu-Tivadar, A. Hörbst, C. L. P. Calderón, S. K. Andersen, & M. Hercigonja-Szekeres (Eds.), Digital Healthcare Empowering Europeans: Proceedings of MIE2015, 27-29 May 2015, Madrid, Spain (pp. 301-305). IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics, No. 210, DOI: 10.3233/978-1-61499-512-8-301

Lilholt P.H., Udsen F. W., Ehlers L., et al. (2017). Telehealthcare for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease: effects on health-related quality of life: results from the Danish ‘TeleCare North’ clusterrandomised trial. BMJ Open;7:e014587. doi:10.1136/ bmjopen-2016-014587

Mol, A., Moser, I., & Pols, J. (Eds.). (2015). Care in practice: On tinkering in clinics, homes and farms (Vol. 8). Verlag.

Müller C, Rasmussen S & Forsberg L., (2012). Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen. København: Teknologisk Institut, april.

Nielsen, J. A., Andersen, K. N., & Sigh, A. (2016). Robots Conquering Local Government Services: A Case Study of Eldercare in Denmark . Information Polity, 21(2), 139-151. https://doi.org/10.3233/IP-160381

Nielsen, J., Mathiassen, L., & Newell, S. (2014). Theorization and translation in information technology institutionalization: Evidence from Danish home care. Mis Quarterly, 38(1): 165-186. https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.1.08

Nordic Centre for Welfare and Social Issues (2010). Focus on Welfare Technology. ISBN: 978-87-7919-048-1

Nugent, Coronato & Bravo (2013). ”Preface”. In Nugent, Coronato & Bravo, (Eds.). Ambient Assisted Living and Active Aging. 5th International Work-Conference, IWAAL 2013 Carrillo, Costa Rica, December 2013 Proceedings, pp. V-VI. ISSN 0302-9743

Oh, H., Rizo, C., Enkin, M., & Jadad, A. (2005). What Is eHealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Journal of Medical Internet Research. 7 (1). https://doi.org/10.2196/jmir.7.1.e1

Ordnet - Den Danske Ordbog (2018): ”Velfærdsteknologi”. URL: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=velf%C3%A6rdsteknologi (Citeret 19-02-2018).

Östlund, B., Olander, E., Jonsson, O., & Frennert, S. (2015). STS-inspired design to meet the challenges of modern aging. Welfare technology as a tool to promote user driven innovations or another way to keep older users hostage?. Technological Forecasting & Social Change 93, 82–90.

PA Consulting Group (2015). Business Case For National Udbredelse Af Telemedicinsk Hjemmemonitorering Til Borgere Med KOL.

Pedersen, K.M. (2016). Professor: Telemedicinske business cases er ren feberfantasi. Altinget, 19-04-2016

Rambøll (2015). Ekstern evaluering af udvalgte fokuspunkter i Telecare Nord. September 2015

Regeringen, KL og Danske Regioner (2012). Telemedicin – En Nøgle Til Fremtidens Sundhedsydelser. National Handlingsplan For Udbredelse Af Telemedicin – Kort Fortalt.

Regeringen (2013). ”Digital Velfærd En Lettere Hverdag - Fællesoffentlig Strategi For Digital Velfærd 2013-2020”. September 2013

Regeringen (2017). Sammenhængsreformen - Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor.

Regeringen, KL, & Danske Regioner, (2016). ”Et Stærkere Og Mere Trygt Digitalt Samfund - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020”. ISBN: 978-87-87353-88-5

Seemann, J., Dinesen, B., & Gustafsson, J. (2014). Interorganizational Innovation in Systemic Networks: TeleKat Findings. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(3), article 5, pp 1-9

Sorknaes A.D, Bech M, Madsen H, Titlestad I.L, Hounsgaard L, Hansen-Nord M, Jest P, Olesen F, Lauridsen J, Østergaard B. (2013) The effect of real-time teleconsultations between hospital-based nurses and patients with severe COPD discharged after an exacerbation. Journal of Telemed Telecare, 19 (8): 466-474. https://doi.org/10.1177/1357633X13512067

Stausholm, M.N. & Cichosz, S.L. (2017) Telemedicin til KOL-patienter: et tveægget sværd. Best Practice - Lungemedicin, Vol. 11, No. 6.

Sun, H., De Florio, V., Gui, N., & Blondia, C. (2009, April). Promises and challenges of ambient assisted living systems. In Information Technology: New Generations, 2009. ITNG'09. Sixth International Conference on (pp. 1201-1207). Ieee. https://doi.org/10.1109/ITNG.2009.169

TeleCare Nord (2012). Business Case v.1.0 februar 2012.

TeleCare Nord (2015). TeleCare Nord – Afslutningsrapport. Aalborg.

Udsen, F. W. (2016). Health Economic Evaluation of Telehealthcare: Can we include “why” and “under what circumstances” telehealthcare is cost-effective in health economic evaluation? . Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, DOI: 10.5278/VBN.PHD.SOCSCI.00064

Welfare Tech (2018). URL: https://www.welfaretech.dk/loesningsgalleri/om-velfaerdsteknologi (Citeret 19-02-2018).

Wehner et al. (2013). Empowerment Og Velfærdsteknologi Til Kronikere. Nordens Velfærdscenter. ISBN: 978-87-7919-079-5

WHO (2016). Global difusion of eHealth: making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth. ISBN 978-92-4-151178-0

Aarhus Kommune (2014). Visioner om velfærdsteknologi. URL: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Velfaerdsteknologi/Visioner-om-velfaerdsteknologi.aspx?sc_lang=da (Citeret 19-02-2018)

Aarhus Kommune (2018). Center for Frihedsteknologi. URL: https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknologi.aspx?sc_lang=da (Citeret 19-02-2018).

Tabel 1 – Referencer:

AUH (2017). App hjælper børn med gigt og leukæmi. 02-03-17. URL: http://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2017/app-hjalper-born-med-gigt-og-leukami/ (Citeret 19-02-2018)

Baagø, B. (2017). På toilet uden hjælp: Robot hjælper med af- og påklædning. JydskeVestkysten, 16-03-2017

Frederiksberg Kommune (2017). Yusuf modtager undervisning ved hjælp af robotten Beam. URL: http://www.svnp.dk/yusuf-modtager-undervisning-ved-hjaelp-robotten-beam/ (Citeret 19-02-2018)

Hjørring Kommune, 2018. Raizer Løftestol. URL: https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/teknologier-og-projekter/raizer-loeftestol/ (Citeret 19-02-2018)

Park, H.W., Rosenberg-Kima, R., Rosenberg, M., Gordon, G., & Breazeal, C. (2017) Growing Growth Mindset with a Social Robot Peer. HRI ’17, March 06-09, 2017, Vienna, Austria. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2909824.3020213

Qvist, 2017. Virtuelle ADL-øvelser skal hjælpe hjerne-skadede. URL: http://www.etf.dk/ergoterapeuten/virtuelle-adl-oevelser-skal-hjaelpe-hjerne-skadede (Citeret 19-02-2018)

Region Hovedstaden (2018). Et interaktivt følgedyr skal reducere angst og stress hos børn. 10-01-2018. URL: https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/nyheder-og-presse/nyheder/Sider/2018/et-interaktivt-foelgedyr-skal-reducere-angst-og-stress-hos-boern.aspx (Citeret 19-02-2018)

SOSU Nord 2018. Sælen Paro. URL: https://sosunord.dk/futurelab/robotteknologi/saelen-paro/ (Citeret 19-02-2018)

Videnscenter For Demens (2018). GPS-sporingsenhed til personer med demens. URL: http://www.videnscenterfordemens.dk/gps/ (Citeret 19-02-2018)

Welfare Tech (2014). Mobi:do lever videre i nyt firma. 27-11-2014. URL: https://www.welfaretech.dk/nyheder/2014/november/mobido-lever-videre-i-nyt-firma (Citeret 19-02-2018)

Welfare Tech (2017). Robotter skal forflytte patienter. URL: https://www.welfaretech.dk/nyheder/2017/februar/robotter-skal-forflytte-patienter (Citeret 19-02-2018)

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Nummer

Sektion

Artikler