‘Mål- og resultatstyring’ i universitetssektoren – realitets- eller illusionsdannelse?

Forfattere

  • Kristian Røge
  • Nikolaj Kure Nikolaj Kure, ph.d., er lektor på Aarhus Universitet
  • Hanne Nørreklit

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i4.5568

Resumé

Moderniseringsstyrelsen har i de seneste år udviklet vejledende materiale til fremme af ‘mål- og resultatstyring’  i departementerne. Denne artikel undersøger, hvor god den udviklede model for mål- og resultatstyring er til at opfylde målsætningen om at skabe effektive institutioner. Undersøgelsen baserer sig på en analyse af centrale begreber i Moderniseringsstyrelsens model til mål- og resultatstyring og i de implementerede resultatkontrakter mellem Ministeriet for Uddannelse og Forskning og universiteterne. Teoretisk bygger vi på pragmatisk konstruktivisme, som opstiller de begrebslige krav, der må stilles til et målings- og styringsværktøj, hvis det skal kunne siges at være et troværdigt redskab til at skabe en praksis, der rent faktisk fungerer. Analysen afslører, at modellen er domineret af dårligt skitserede begreber og mismatcher, der danner grundlag for skabelse af illusioner. Der er således behov for at udvikle en bedre begrebsramme til mål- og resultatstyring af offentlige institutioner. Dette er især væsentligt i en tid, hvor man snakker om at give mere beslutningsautonomi til ledere i den offentlige sektor. Det kræver nemlig et troværdigt begrebsapparat, hvormed ministerierne kan holde disse ledere ansvarlige for resultaterne af deres handlinger.

Forfatterbiografier

Kristian Røge

Kristian Røge, ph.d., er økonomikonsulent hos Middelfart Kommune

Hanne Nørreklit

Hanne Nørreklit, ph.d., er professor i økonomistyring på Aarhus Universitet

Referencer

Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2007). Management accounting as practice. Accounting, organizations and society, 32(1), 1-27. https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.013

Anthony R. & Govindajaran V. (2007) Management Control Systems. McGraw Hill

Anthony, R. N., & Young, D. W. (1999). Management control in nonprofit organizations (Vol. 6): Irwin Homewood, IL.

Arnaboldi, M., Lapsley, I., & Steccolini, I. (2015). Performance Management in the Public Sector: The Ultimate Challenge. Financial Accountability & Management. https://doi.org/10.1111/faam.12049

Baldvinsdottir, G., Mitchell, F., & Nørreklit, H. (2010). Issues in the relationship between theory and practice in management accounting. Management Accounting Research, 21(2), 79-82. https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.02.006

Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature, 533(7604), 452-454.

Bamber, L. S., Christensen, T. E., & Gaver, K. M. (2000). Do we really ‘know’ what we think we know? A case study of seminal research and its subsequent overgeneralization. Accounting, organizations and society, 25(2), 103-129. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00027-6

Binderkrantz, A. S., Holm, M., & Korsager, K. (2011). Performance contracts and goal attainment in government agencies. International Public Management Journal, 14(4), 445-463. https://doi.org/10.1080/10967494.2011.657116

Chua, W. F. (1986). Radical developments in accounting thought. Accounting review, 601-632.

Clayson, D.E. and Haley, D.A., 2011. Are Students Telling Us the Truth? A Critical Look at the Student Evaluation of Teaching. Marketing Education Review, vol. 21, no. 2, 101-112. https://doi.org/10.2753/MER1052-8008210201

Deloitte. (2011). Kortlægning af økonomi- og virksomhedsstyring i udvalgte statslige institutioner København: Finansministeriet.

Devoteam/NextPuzzles. (2011). Analyse af økonomi- og virksomhedsstyring i udvalgte statslige institutioner. København: Finansministeriet.

Doran, G. T. (1981). There's a SMART Way to Write Management's Goals and Objectives Management Review (Vol. 70, 35-36.): American Management Association.

Feyerabend, P. (1970/2010). Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge. London: Verso.

Forbes, D. P. (1998). Measuring the unmeasurable: Empirical studies of nonprofit organization effectiveness from 1977 to 1997. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 27(2), 183-202. https://doi.org/10.1177/0899764098272005

Frege, G. (1879). Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (H. Nebert, Trans.). Halle: Nebert.

Fried C.B. (2008) In-class laptop use and its effects on student learning Computers and Education Volume 50, Issue 3, April 2008, Pages 906-914

Fryer, K., Antony, J., & Ogden, S. (2009). Performance management in the public sector. International Journal of Public Sector Management, 22(6), 478-498. https://doi.org/10.1108/09513550910982850

Gelman, A., & Loken, E. (2014). The statistical crisis in science. American Scientist, 102(6), 460. https://doi.org/10.1511/2014.111.460

Gelman A. (2017). The fallacy of objective measurement: The case of gaydar, 1-5

Gigerenzer, G., & Marewski, J. N. (2015). Surrogate Science The Idol of a Universal Method for Scientific Inference. Journal of Management, 41(2), 421-440. https://doi.org/10.1177/0149206314547522

Greve, C. (2006). Public management reform in Denmark. Public management review, 8(1), 161-169. https://doi.org/10.1080/14719030500518956

Hood, C., & Dixon, R. (2015a). A government that worked better and cost less?: Evaluating three decades of reform and change in UK central Government: OUP Oxford.

Hood, C., & Dixon, R. (2015b). What we have to show for 30 years of new public management: Higher costs, more complaints. Governance, 28(3), 265-267. https://doi.org/10.1111/gove.12150

Hyndman, N., & Lapsley, I. (2016). New Public Management: The Story Continues. Financial Accountability & Management, 32(4), 385-408. https://doi.org/10.1111/faam.12100

Ioannidis, J. P. (2005). Why most published research findings are false. PLoS Med, 2(8), e124. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

Jakobsen, M., Johansson, I-L, & Nørreklit, H. (Eds.). (2011). An actor's approach to management : conceptual framework and company practises (1. edition ed.). Copenhagen: DJØF.

Kaplan R. S. & Atkinson A. A. (1998): Advanced Management Accounting. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International. https://doi.org/10.1002/nml.11308

Kaplan, R. S. (2001). Strategic performance measurement and management in nonprofit organizations. Nonprofit management and Leadership, 11(3), 353-370.

Kaplan, R. S, & Norton, D. P. (2008). The execution premium: Linking strategy to operations for competitive advantage: Harvard Business Press.

Kaspersen, L. B., & Nørgaard, J. (2015). Ledelseskrise i konkurrencestaten (1. udgave ed.). Kbh.: Hans Reitzel.

Kvalitetsudvalget. (2015). Nye veje og høje mål : Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående uddannelser. Kbh.: Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser.

Levi-Strauss, Claude. (1950/1987). Introduction to Marcel Mauss. London: Routledge.

Merchant K. and Van der Stede W.A. (2014): Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA

Meyer, J. W, & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363. https://doi.org/10.1086/226550

Miller, P., & O'Leary, T. (1987). Accounting and the construction of the governable person. Accounting, Organizations and Society, 12(3), 235-265. https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90039-0

Møller, M. Ø., Iversen, K., & Andersen, V. N. (2016). Review af resultatbaseret styring. København: KORA.

Newton, J.D., (1988). Using student evaluation of teaching in administrative control: The validity problem. Journal of Accounting Education, vol. 6, no. 1, 1-14. https://doi.org/10.1016/0748-5751(88)90033-4

Nørreklit, H. (2017). A Philosophy of Management Accounting: A Pragmatic Constructivist Approach. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315680736

Nørreklit, H., Nørreklit, L., & Mitchell, F. (2007). Theoretical conditions for validity in accounting performance measurement. Business performance measurement: unifying theories and integration practice, 2nd edn. Cambridge University Press, Cambridge, 179-217.

Nørreklit, H., Nørreklit, L., & Mitchell, F. (2010). Towards a paradigmatic foundation for accounting practice. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(6), 733-758. https://doi.org/10.1108/09513571011065844

Nørreklit, H., Nørreklit, L., & Mitchell, F. (2016). Understanding practice generalisation–opening the research/practice gap. Qualitative Research in Accounting & Management, 13(3), 278-302. https://doi.org/10.1108/QRAM-09-2015-0088

Nørreklit, H., Nørreklit, L., Mitchell, F., & Bjørnenak, T. (2012). The rise of the balanced scorecard! Relevance regained? Journal of Accounting & Organizational Change, 8(4), 490-510. https://doi.org/10.1108/18325911211273491

Nørreklit, L. (2017). Paradigm of Pragmatic Constructivism. In H. Nørreklit (Ed.), A philosophy of management accounting: A pragmatic constructivist approach (21-94). London: Routledge.

Otley, D. T., & Berry, A. J. (1994). Case study research in management accounting and control. Management Accounting Research, 5(1), 45-65. https://doi.org/10.1006/mare.1994.1004

Ridley, C. E, & Simon, H. A. (1938). The criterion of efficiency. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 199(1), 20-25. https://doi.org/10.1177/000271623819900103

Ridley, C. E, & Simon, H. A. (1943). Measuring municipal activities: A survey of suggested criteria and reporting forms for appraising administration: International city managers' Association.

Ryan, R., Scapens, R. W, & Theobald, M. (2002). Research methods and methodology in accounting and finance. Thomson, London.

Røge K. M. (2017) Contemporary performance measurement and causal thinking. PhD Dissertation Aarhus University.

Tinker, Tony. (1991). The accountant as partisan. Accounting, Organizations and Society, 16(3), 297-310. https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90006-Z

Uttl, B., White, C.A.and Gonsales, D.W., 2017. Meta-analysis of faculty's teaching effectiveness: Student evaluation of teaching ratings and student learning are not related. , September 2017,

Van de Walle, S. (2008). Comparing the performance of national public sectors: conceptual problems. International Journal of Productivity and Performance Management, 57(4), 329-338. https://doi.org/10.1108/17410400810867535

Whitehead, AR, & Russel, BB. (1910-1913). Principia Mathematica.

Wilson, S. (1969). Thinking with Concepts. Cambridge UK: Cambridge University Press.

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations (G. E. M. Anscombe, Trans.). Oxford: Basil Blackwell.

Downloads

Publiceret

2018-10-05

Nummer

Sektion

Artikler