Økonomifolk har også et etisk og æstetisk samfundsansvar

Forfattere

  • Preben Melander

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i4.5569

Resumé

Med økonomistyringens faglige tilgang anlægges primært et rationelt og funktionelt perspektiv på styringens design, dens organisatoriske former og arbejdspraksis. Debatten om økonomistyringens teknologiske og metodemæssige anvisninger dominerer i dag såvel forskningen som videnformidlingen på feltet. Fokus ligger her oftest på, hvordan man får økonomistyringens rationelle opskrifter overført og transformeret til organisationers styringspraksis, ofte anskuet i et beskrivende, institutionelt og evidensbaseret topdown perspektiv. Kun sjældent anskues styringens design og anvendelse som en emergerende konsekvens af organisationers og menneskers mangfoldighed, værdier, refleksioner, relationer, fantasi og kreativitet set med kritiske og humanistiske øjne. Når det sker, er fokus ofte flyttet uden for økonomistyringens faglige regi og udfoldes i ledelses- og organisationsteoriens begrebsdannelser.

Referencer

Alvesson, Mats; Spicer, André (forfatter og red. ) 2011. Metaphors we lead by, understanding leadership in the real world. London; Routledge

Arendt, Hannah. 1963. Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. London & Faber & Faber

Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition. Chicago. University of Chicago Press

Beck, Ulrich.1997. Risikosamfundet: på vej mod en ny modernitet. København; Hans Reitzel

Beck Jørgensen, Torben. 2014. Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske udfordring. Oplæg ved CVL konferencen 27. november 2014

Brandt, Preben. 2012. Udenfor. Erindringer fra et liv på kanten. København. Kristeligt dagblads forlag

Brunsson, Nils. 2006. Mechanisms of hope: maintaining the dream of the rationel organization. Copenhagen; Copenhagen Business School Press

Cameron, Kim S.; Quinn, Robert E. 2006 rev.udg. Diagnosing and changing organizational culture – based on the competing values framework. San Francisco; Jossey-Bass

Christensen, Søren; Daugaard Jensen, Poul Erik. 2001. Kontrol i det stille. Om magt og deltagelse. København; Samfundslitteratur

Deleuze, Gilles and F. Guattaris. 1987. Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie. Paris

Dryzek, John S. 2000. Deliberative democracy and beyond, liberals, critics, contestations. Oxford; Oxford University Press

Foucault, Paul Michel. 1966/2000. Ordet og tingene. En arkæologi over videnskabelse om mennesket. København

Fromm, Erich. 2001. The fear of freedom. London; Routledge

Gotfredsen, Sørine. 2011. Den åndløse dansker. København. Kristeligt Dagblads Forlag

Griffin, D. & Ralph Stacey. 2005. Complexity and the Experience of Leading Organisations. London. Routledge

Grint, Keith. 1997. Fuzzy management. Contemporary ideas and practices at work. Oxford; Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198775003.001.0001

Grint, Keith. 2005. Leadership: Limits and possibilities. London, Basingstoke; Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07058-6

Habermas, Jürgen. 1996. Between facts and norms, contribution to a discourse theory and democracy. Cambridge, Polity Press

Hardt, Michael; Negri, Antonio. 2003. Imperiet. Kbh.; Informations Forlag

Hildebrandt, Steen. 2014. Vækst og bæredygtighed. Valby. Libris Business

Holmblad, Karin Brunsson. 2011. Den företagsekonomiske etiken I: Økonomistyring & Informatik, 26. årgang nr. 5

Kaspersen, Lars Bo og Jan Nørgaard. 2015. Ledelseskrise i Konkurrencestaten. København. Hans Reitzels Forlag

Kellerman, Barbara. 2008. Followership. How followers are creating change and changing leaders. Boston, MA; Harvard Business School Press

Kemp, Peter. 2015. Menneskets opløsning i markedet. Essay i »Tag etikken tilbage« red. Mikkel Wold m.fl.

Kierkegaard, Søren. 1963. Begrebet Angest, i: Samlede værker; bind 6, pp.101-240. København; Gyldendal

Kirkeby, Ole Fogh. 2011. Om velfærd. Det godes politik. København; Gyldendal Business.

Korsgaard, Ove. 2004. Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. København; Gyldendal

Luhmann, Niklas. 1999. Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet. Kbh.; Hans Reitzel

Lomholt, Karen og Jonas Norgaard Mortensen (red.) 2015. Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv (antologi, Vindelsti, Frederiksværk)

Løgstrup, K.E. 1956/91. Den etiske fordring. København. Nordisk Forlag

March, James G. 2008. Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed. Frederiksberg; Samfundslitteratur

Melander, Preben. 2012. Lederskabsreformationen. Kampen for et demokratisk samfund som modspil til det globale imperium. København; Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Melander, Preben. 2015. Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettede styringslogik og tomme menneskesyn I: Økonomistyring & Informatik. 31. årgang nr. 1

Melander, Preben (red.) 2008. Det fortrængte offentlige lederskab. Om offentlig ledelse efter New Public Management. København; Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Melander, Preben (red.) 2014. Laboratorier til bæredygtig samfunds- og lederskabelse – Når lederskabelse samskabes af mennesker. København. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Melander, Preben. 1996. Økonomistyring i politisk styrede organisationer. Konfrontationen mellem økonomisk rationalitet og andre værdisystemer. København; Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Molin, Jan. 2002. Den indfoldede orden – den udfoldede praksis. København; Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Nørreklit, Lennart et al. 1986. Aktørsmetoden Aalborg Universitet

Pedersen, Ove Kai. 2011. Konkurrencestaten. København; Hans Reitzel

Power, Michael. 1997. The audit society, Rituals of verification. Oxford; Oxford University Press

Scharmer, Carl Otto. 2009. Teori U – lederskab, der åbner fremtiden. Hinnerup; Forlaget Ankerhus

Schiller, Herbert I. 1996. Information Inequality, the Deepening Social Crisis in America. New York; Routledge

Skytte Jakobsen, Marianne, Niels Ejersbo og Mickael Bech. 2015. Faglig, hybrid eller generalist – ledelse i sundhedsvæsenet. Et studie af ledende overlæger i Danmark I: Økonomistyring & Informatik, 31. årgang, nr. 2

Stacey, Ralph D. 2010. Complexity and Organizational Reality. Uncertainty and the Need to rethink Management after the Collapse of Investment Capitalism. London; New York; Routledge

Taylor, Charles. 1994. Multiculturalism, examing the politics of recognition. Princeton; Princeton University Press

Thygesen, Niels; Vallentin, Steen; Raffnsøe, Sverre. 2008. Tilliden og magten. Om at lede og skabe værdi gennem tillid. København; Børsens Forlag

Thyssen, Ole; Dahl, Henrik. 2008. Krigeren, Borgeren og Taberen. Kbh.: Gyldendal

Verweij, Marco; Thompson. M. 2006. Clumsy solutions for a complex world: governance, politics and plural perceptions. London; Basingstoke; New York; Palgrave Macmillan

Weick, Karl E.; Sutcliffe, Kathleen M. 2007. Managing the unexpected. Resilient performance in an age of uncertainty. Chichester; John Wiley

Wold, Mikkel (red.) et al. 2015. Tag etikken tilbage – Markedstænkningen og dens konsekvenser. København. Jensen & Dalgaard

Downloads

Publiceret

2018-10-05

Nummer

Sektion

Artikler