Gav det mening, skat?

Forfattere

  • Camilla Heding Andersen Kommunikationsansvarlig på Suhrs Højskole
  • Lotte Maglehøj Hansen Sektionschef i Forsvaret
  • Morten Willas Lund HR Chef, Amager og Hvidovre Hospital
  • Søren Obed Madsen Adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5627

Resumé

Denne artikel tilbyder en alternativ forståelse af udbyttesagen end den forståelse, de hidtidige undersøgelser og rapporter har givet. Vi analyserer SKAT ud fra Weicks teori om meningsskabelse, og hvorfor organisationer kollapser. Vi ønsker at forklare, hvordan det kunne ske på trods af, at der har været etableret mange kontrolinstanser og ledelsesmekanismer. Artiklen ønsker ikke at finde den eller de skyldige i SKAT, fordi hvad hvis svindlen med udbytteskat simpelthen er et resultat af en kæde af hændelser i en proces af meningsskabelse? Vores analyse peger på, at de eksisterende analyser har overset konsekvenserne af manglende meningsskabelse, samt magtforholdet til Finansministeriet og konsulenthusene, der gemte sig i kulissen, New Public Management-paradigmet og politiske visioner om en effektiv offentlig sektor. Artiklen afsluttes med en refleksion om, at det meningstab, vi har set i SKAT, ser vi også begyndende tegn på i andre dele af den offentlige sektor.

Referencer

Analyse af Skatteministeriet, rapport udarbejdet af Mckinsey & company, december 2012.

Andersen, Camilla Heding; Hansen, Lotte Maglehøj og Lund, Morten Willas (2017) Giver det mening, SKAT? Hovedopgave Master in Public Administration, CBS.

Aftale mellem Regeringen, DF, S, SF og RV: Aftale om iværksættelse af en advokatundersøgelse af SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat, Folketinget, 16. december 2016.

Berg-Sørensen, Anders, et al. (2013) Organiseringen Af Den Offentlige Sektor: Grundbog i Offentlig Forvaltning. Hans Reitzel.

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat, Rigsrevisionen, februar 2016.

Christensen, Jørgen Grønnegård og Mortensen, Peter Bjerre (2018). Overmod og afmagt - Historien om det nye SKAT. DJØF Forlag.

Faktuel redegørelse om administrationen af udbytterefusion i perioden 2010-2015, SKAT af borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, februar 2016.

Hammer, Sverri, og James Høpner (2015). Meningsskabelse, Organisering Og Ledelse: En Introduktion Til Weicks Univers. Samfundslitteratur,

Kommissorium for advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat, Skatteministeriet, 16. december 2016.

Kundeservicestrategi 2014 - Kunden i centrum, skatten i balance

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriet tilsyn med refusion af udbetaling af udbytteskat, Skatteministeriet, 4. maj 2016.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af SKATs kontrolsvigt i forbindelse med refusion af udbytteskat, Rigsrevisionen, oktober 2015.

Pedersen, Ove Kaj. (2011) Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Politiken 25. februar 2016 - Skat udbetalte milliarder trods advarsel

Politiken 6. marts 2016 - SKAT fyrede sin egen vagthund

Politiken 6. august 2016 - SKAT opdagede ikke, at de blev svindlet for deres egne penge

Politiken 17. december 2016 - Ansvar for skattesvindel peger opad

Politiken 17. december 2016 - Manden der ikke vil være skyldig

Politiken 26. december 2016 - Hemmelig Rapport: Alle vidste det sejlede i SKAT

Politiken 28. januar 2017 - SKAT godtog vrøvleforklaring på svindel for 12,3 milliarder

Politiken 12. februar 2017 - Skatteministeriets konsulenter undersøgte udbytteskat, mens svindlere lænsede statskassen

Politiken 6. august 2017 - Skat opdagede ikke at de blev svindlet for deres egne penge

Potentialet ved en fusioneret skatteadministration, rapport udarbejdet af Boston Consulting Group, maj 2005.

Resultatlønskontrakt Jesper Rønnow Simonsen, 2015.

Rigsrevisionen notat om beretning om SKATs forvaltning af Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat, Rigsrevisionen, 3. juni 2016.

SKATs administration af udbytteskat og refusion, Skatteministeriets Interne Revision (SIR), 24. september 2015Skeletterne i SKAT; DR dokumentar om SKAT (2016)

Snook, Scott A. (2002) Friendly Fire: the Accidental Shootdown of U.S. Black Hawks over Northern Iraq. Princeton University Press.

TRACE Implementation Package for the Adoption of the Authorized Intermediary System - A Standardized System for Effective Withholding Tax Relief Procedures for Cross-Border Portfolio Income, 23. januar 2013.

Turnusanalyse af betalings- og regnskabsområdet, rapport udarbejdet af Deloitte, juni 2015.

Vikkelsø, Signe, and Peter Kjær. (2014) Klassisk Og Moderne Organisationsteori. Hans Reitzel.

Weick, Karl E, (1996) . Prepare Your Organization to Fight Fires. Harvard Business Review. May-June

Weick, Karl E. (1993). “The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster.” Administrative Science Quarterly, vol. 38, no. 4, p. 628-652, Sage Publications. https://doi.org/10.2307/2393339

Weick, Karl E. (2000) Sensemaking in Organizations. Sage Publications.

Weick, Karl E. (2001) Making Sense of the Organization. Blackwell.

Weick, Karl E., and Scott A. Snook. (2001) “Friendly Fire: The Accidental Shootdown of U.S. Black Hawks over Northern Iraq. Administrative Science Quarterly, vol. 46, no. 1, p. 147-151. https://doi.org/10.2307/2667128

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Nummer

Sektion

Artikler