Evaluering i fonde - En diskussion af opbygningen af organisatorisk evalueringskapacitet i fonde set i et samfundsledelsesperspektiv

Forfattere

  • Mikkel Nedergaard Seniorrådgiver på socialområdet i Bikubenfonden

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5628

Resumé

Fondene spiller i disse år en stadig større samfundsmæssig rolle i Danmark, og de anvender i stigende grad evaluering ud fra strategiske ledelsesperspektiver. Med udgangspunkt i de tendenser diskuteres det i artiklen, hvordan fondene gennem opbygningen af organisatorisk evalueringskapacitet kan styrke evnen til at gennemføre og anvende evalueringer.

Forfatterbiografi

Mikkel Nedergaard, Seniorrådgiver på socialområdet i Bikubenfonden

Mikkel Nedergaard er Cand.scient. i kulturgeografi fra Københavns Universitet. Mikkel har arbejdet med evaluering i organisationer gennem de seneste ti år. Han er ansat som seniorrådgiver på socialområdet i Bikubenfonden med ansvar for evaluering og dokumentation.

Referencer

Bredgaard, Thomas (red.) (2016) Evaluering af offentlig politik og administration. København: Hans Reitzels, 2016.

Bredgaard, Thomas (2016a) Introduktion i Evaluering af offentlig politik og administration. red. / Thomas Bredgaard. København: Hans Reitzel, 2016.

Buckley, J., Archibald, T., Hargraves, M., Trochim, W. (2015) Defining and Teaching Evaluative Thinking: Insights From Research on Critical Thinking. American Journal of Evaluation, Vol. 36(3) 375-388. https://doi.org/10.1177/1098214015581706

Boesen, Birgitte (2018) Fonde i bevægelse: Fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører. Djøf Forlag.

Coffman, J. and Beer, T. (2016) How Do You Measure Up? Finding Fit Between Foundations and Their Evaluation Functions, The Foundation Review: Vol. 8: Iss. 4, Article 6.

Center for Effective Philanthropy (CEP) and Center for Evaluation Innovation (2016). Benchmarking foundation evaluation practices. Cambridge, MA: Center for Effective Philanthropy.

Cousins, J.B., Goh, S.C., Elliott, C.J., & Bourgeois, I. (2014). Framing the capacity to do and use evaluation. In J.B. Cousins & I. Bourgeois (Eds.) Organizational capacity to do and use evaluation. New Directions for Evaluation, 141, 7-23. https://doi.org/10.1002/ev.20076

Dahler-Larsen, P. og Krogstrup, H.K. (2009) Nye veje i evaluering. 1. udgave, 4. oplag. Academica.

Dahler-Larsen, Peter (2016) Evalueringsanvendelse i Evaluering af offentlig politik og administration. red. / Thomas Bredgaard. København: Hans Reitzel, 2016. s. 195 – 214.

Deloitte Monitor (2017) Trendrapport om danske fonde: Fondenes fremtidige strategiske positionering.

Hansen, Hanne Foss (2003) Evaluering i staten: kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur.

Junge-Jensen, Finn (2012) Udviklingslinjer i fondes uddelingsvirksomhed i Dansk Fondsledelse: Erfaringsbaserede oplæg til debat. red. / Anker Brink Lund, Handelshøjskolens forlag, s. 89 - 94

Kania, John og Kramer, Mark (2011) Collective Impact. Stanford Social Innovation Review, Winter 2011.

Krogstrup, Hanne Kathrine (2018) Er vi forberedte, når evidensbølgen klinger af? i Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. red / Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod. Samfundslitteratur, 2018, s. 33 – 50.

Krogstrup, H.K, og Mønsted, B.R, (2017) Samskabelse og Evaluation Capacity Building i Samskabelse og Capacity Building i Den Offentlige Sektor. red. / Hanne Kathrine Krogstrup, Hans Reitzels Forlag, 2017, s. 197-218

Krogstrup, Hanne Kathrine (2016) Opbygning af organisatorisk evalueringskapacitet i Evalueringsmodeller. 3. udgave. 1 oplag. Hans Reitzels Forlag, s. 186 - 201

Lund, Anker Brink (2012) Fremtidens fondsledelse i Dansk Fondsledelse: Erfaringsbaserede oplæg til debat. red. / Anker Brink Lund, Handelshøjskolens forlag, s. 95 – 104

Lund, Anker Brink & Berg, Christian Edelvold (2016) Dansk Fondshistorie. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Mandag Morgen Navigation (2013) Katalytisk Filantropi, maj 2013.

Nielsen, S. B., Lemire, S. & Skov, M. (2011) Measuring Evaluation Capacity – Results and Implications of a Danish Study. American Journal of Evaluation. 32(3) 324-344. https://doi.org/10.1177/1098214010396075

Patrizi, P., Thompson, E. H., Coffman, J. og Beer, T. (2013) Eyes Wide Open: Learning as Strategy Under Conditions of Complexity and Uncertainty. The Foundation Review 2013 Vol 5:3, s. 50 - 65. https://doi.org/10.9707/1944-5660.1170

Patton, Michael Quinn (2012) Essentials of Utilizaiton-focused evaluation. Sage publications, USA.

Preskill, Hallie (2014) Now for the hard stuff: Next steps in ECB research and practice. American Journal of Evaluation 2014, Vol. 35(1) 116-119. https://doi.org/10.1177/1098214013499439

Preskill, H (2013) The transformational power of evaluation: passion, purpose and practice i Evaluation Roots: A wider perspective of theorists’ views and influences. red/ Marvin C. Akin. Second Edition. Sage.

Preskill, H. & Boyle, S. (2008) A Multidisciplinary Model of Evaluation Capacity Building, American Journal of Evaluation, Vol. 29, Issue 4. https://doi.org/10.1177/1098214008324182

Preskill, H. & Mack, K. (2013) Building a Strategic Learning and Evaluation System for Your Organisation. FSG.

Porter, Michael & Kramer, Mark (1999) Philanthropy’s New Agenda: Creating Value. Harvard Business Review, November – December 1999.

Ray C. Rist, Marie-Helene Boily, and Frederic Martin (2011) Introduction: Evaluation Capacity Building: A Conceptual Framework i Influencing change: Building Evaluation Capacity to Strengthen Governance. red/ Rist et al. The World Bank. Washington DC. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8403-9

Schwandt, Thomas A. (2015) Evaluation Foundations Revisited. Cultivating a life of the mind for practice. Stanford University Press, California.

Shadish, W.R., Cook, T.D., & Leviton, L.C. (1991) Foundations of program evaluation: theories of practice. Sage Publications, Inc.

Taylor-Ritzler, T., Suares-Balcazar, Y., Garcia-Iriarte, E., Henry, D.B. & Balcazar, F.E. (2013) Understanding and Measuring Evaluation Capacity: A Model and Instrument Validation Study. American Journal of Evaluation. 34(2) 190-206. https://doi.org/10.1177/1098214012471421

Vedung, Evert (1991) Utvärdering i politik och förvaltning. Studenterlitteratur. Lund.

Vedung, Evert (2016) Fire evalueringsbølger i Evaluering af offentlig politik og administration. red. / Thomas Bredgaard. København: Hans Reitzel, 2016. s. 37-61.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Nummer

Sektion

Artikler