Et spøgelse går gennem Europa – igen!

Forfattere

  • Jørn Helder Jørn Helder er cand.mag., ph.d. og ekstern lektor

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5629

Resumé

Artiklen kan læses som en advarsel mod den eskalerende højreradikalisme. Med udgangspunkt i en præsentation af højreradikalismens udbredelse og ”succes”, tegner artiklen en profil af de højreradikale strømninger med direkte relation til fascismen.

Referencer

Arrouas, Michelle (2016): ”Højreekstremisme og nynazisme i Danmark” (Faktalink)

Biblen (Det Danske Bibelselskabs on-line udgave)

Binding, Karl og Alfred Hoche (1920/2012): Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens: Ihr Maß und ihre Form (Suzeteo Enterprises)

Bonde, Hans (2010): ”Rehabilitering af Kaj Munk?” (Berlingske Tidende)

Brakstad, Ida V. (2014): ”Manglende viden om højreekstremisme på nettet hindrer forebyggelse” (Modkraft)

Dahl, Hans Fredrik (1972) Hva er fascisme? – Et essay om fascismens historie og sosiologi (Pax Forlag, Oslo)

Eikerapen, TorÅge Bjellend (1997): Politisk idehistorie

Foucault; Michel (2002): Overvågning og straf (Det lille forlag)

Foucault, Michel (2003): Ordene og tingene (Gyldendal)

Frisch, Hartvig (1933): Pest over Europa (Henrik Koppels Forlag/Dansk Metalarbejderforbund)

Grage, Torben W. & Karl Christian Lammers: Den Store Danske (Gyldendal)

Habermas, Jürgen (1981): Den kommunikative handlen (Aalborg universitetsorlag)

Høffding, Harald (1898): Fichtes taler til den tyske nation og nordslesvigernes nationale kamp (Særtryk af »Dansk Tidsskrift«, januar 1899)

Larsen, Chris Holmsted (2018) Højreekstremismen i Danmark - Udviklingen, afradikaliseringsprocesserne og håndteringen af den ekstreme højrefløj (Rapport udarbejdet til TrygFonden og CERTA Intelligence & Security)

Munk, Kaj (1934): Vedersø-Jerusalem retur (NNF Arnold Busck)

Munk Kaj (1938): "Giv agt! Nu gælder det"

Munk, Kaj (1936): "Det kristenfjendske Tyskland" (JyllandsPosten/"Himmel og Jord")

Munk, Kaj (1940): Ollerup talen

Munk, Kaj (1940): ”Tale vedStudenterforeningens Sommermøde paa Gerlev den 18. August 1940”

Munk, Kaj (1940): ”Lad der ske noget” (Nationaltidende)

Munkiana (2. årgang,5, 1998)

Møller, Per Stig (2000) Kaj Munk (Gyldendal)

Møller, Per Stig (2014) Kaj Munk – Digter, præst og urostifter (Gyldendal)

Nøjgaard, Niels (1948): Kaj Munk og diktatorerne (Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck)

Ofstad, Harald (1972): Vår forakt for svakhet (Pax Forlag Oslo)

Paxton, Robert O. (2004): The Anatomy of Fascism (Alfred A. Knopf New York)

Reventlow, Christian (1940): Er Kaj Munk dansk Aandslivs Høvding? (Aschehoug Dansk Forlag)

Reich, Wilhelm (1933/1974) Fascismens massepsykologi (Rhodos)

Schjørring, Jens Holger (2015): ”Dansk teologi og nazismen” in Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark red. Lammers, Karl Christian & Niklas Olsen

Sørensen, Curt (2016): ”Højreradikalismen er blevet mainstream” (Information)

TV2 News, 26. oktober 2018

Wind, Jesper: ”Fadermord af format” (Weekendavisen, juli 2018)

Østergaard, Uffe: Europas ansigter Kapitel 4: ”Nation og national identitet – fra Herder til i dag”

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Nummer

Sektion

Artikler