Skam æder anerkendelser op – præsentation af et skjult ledelsesproblem ved stress

Forfattere

  • Pernille Steen Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i1.5668

Resumé

Denne artikel præsenterer skam som et nyt og skjult ledelsesproblem. Med afsæt i kvalitative interviews fra to forskellige forskningsprojekter viser jeg, hvordan skam dukker op i et moderne arbejdsliv i forbindelse med stress. Efter at have præsenteret forskningsprojekterne og min analysetilgang, viser jeg forskellige situationer, hvori skamfølelsen dukker op som et ledelsesproblem. Herefter introduceres to reaktionsmønstre på skam som afsæt til, at jeg afslutningsvis kan pege på relationen og kommunikationen mellem leder og medarbejder samt kollegaer indbyrdes som stedet, hvor skamfølelsen kan håndteres med henblik på at forebygge yderligere forværring af skam. Målet med artiklen er at kaste lys over en ny problemstilling i forbindelse med stress, som jeg fortsat er i gang med at udforske. Artiklen skal betragtes som en invitation til at få indblik i en opdagelsesrejse, med de forbehold det nu engang indebærer. Jeg håber, at læseren vil tage med på rejsen og bruge den præsenterede viden som inspiration til eget arbejde – frem for at betragte den som en fiks og færdig teori.

Forfatterbiografi

Pernille Steen Pedersen

Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat som Post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Har gennem en årrække beskæftiget sig med, hvordan ledelse kan tilrettelægges mhp. at håndtere medarbejdernes stressrelaterede problemstillinger med særlig fokus på undersøgelse af skammens betydning som en ny og fremtrædende problematik i forhold til stress. ppe.mpp@cbs.dk, www.sundledelse.dk

Referencer

Andersen, M. F., Kingston, M. (2016). Stop Stress – håndbog for ledere. København: KLIM.

Borg V. et al. (2010). Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Foucault, M. (1985). Use of Pleasure: The History of Sexuality. New York: Vintage Books.

Kvale, S., og Brinkmann, S. (2009). Interview - Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel.

Ladegaard, Y. K., Skakon, J., Friis Elrond, J. og Netterstrøm, B. (2017): “How do line managers experience and handle the return to work of employees on sick leave due to work-related stress? A one-year follow-up study”, i Disability and Rehabilitation, . September 2017.

Lazarus, R. S. (2006). Stress og følelser – en ny syntese. København: Akademisk Forlag.

Lewis, H. B. (1971). Shame and Guilt in Neurosis. International University Press.

Lindsay-Hartz, J., de Rivera, J. og Mascolo, M. (1995): Differentiating Guilt and Shame and their Effects on Motivation. In J. P. Tangney og K. W. Fischer. (red.): The Psychology of Shame, Guilt and Embarassment and Pride (pp. 274-300). New York: Guilford Press.

Matzau, M. (2011). Stresscoaching – hvor går grænsen? – 4 myter, der skaber mere stress. Erhvervspsykologi, 3.

Nathanson, D. L. (1992). Shame and Pride: Affects, Sex, and the Birth of the Self. W.W. Norton, New York.

OECD (2015). Fit mind, fit job: From Evidence to Practice in mental Health and Work, Mental Health and Work.

Raffnsøe, S., Thaning, M. S., og Gudmund-Høyer, M. (2015). Michel Foucault: A Research Companion (1st ed. 2015 edition). Palgrave Macmillan.

Pedersen, P. S. (2016a). Udkast til et nyt coping-begreb – en kvalifikation af ledelsesmuligheder for at forebygge sygefravær ved psykiske problemer. CBS. Ph.d.-serie 05/2016.

Pedersen, P.S. (2016b). Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet. København: Kristelig Dagblads Forlag.

Pedersen, P.S, Gudmand-Høyer, M. (2017). Modsatrettede forpligtelser: Skam og stress i arbejdslivet, Erhvervspsykologi, vol. 15.

Pedersen, P.S, Krarup, T. (2018). Foucault og problematiseringsanalyse, en analysemodel, i: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning, Gilberg, Frederik Alkier og Hounsgaard, Lise. København. Forlaget Klim.

Tangney, J. P., Stuewig, J. og Mashek, D. J. (2007). “Moral Emotions and Moral Behavior”, Annual Review of Psychology, 58(1), 345-372. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145

Downloads

Publiceret

2019-03-05

Nummer

Sektion

Artikler