Skandinavisk translationsforskning ad nye veje: Om de-kontekstualisering af organisatorisk praksis

Forfattere

  • Jeppe Agger Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i1.5669

Resumé

Skandinavisk translationsforskning har navnlig fokuseret på, hvordan ”idéer på rejse” tilpasses og modificeres i takt med, at de indoptages og implementeres i organisationer (kontekstualisering). Til gengæld har få translationsstudier undersøgt, hvordan idéer løsrives fra organisationskontekster, så de kan udbredes i et felt (de-kontekstualisering). Denne artikel adresserer sidstnævnte problemstilling og viser gennem et longitudinelt case studie, hvordan en organisationspraksis, mindset-baseret undervisning, (som var inspireret af en global idé) blev udviklet og genfortolket på et dansk gymnasium, og båret frem af ildsjæle, der skabte forandring ikke alene i egen organisation, men også i feltet af danske undervisningsinstitutioner. Artiklen demonstrerer, hvordan ”udbringning” af en organisatorisk praksis kræver omfattede translationsarbejde og ildsjæle, som kan skabe en vision, som rækker ud over egen organisation, opbygge alliancer og netværk i feltet samt formidle idéer i et kommunikerbart budskab.  


Forfatterbiografi

Jeppe Agger Nielsen

Jeppe Agger Nielsen er ph.d. og professor (mso) ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

Referencer

Abrahamson, Eric (1996). Management Fashion. Academy of Management Review 21 (1): 254-285. https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161572

Ansari, Shahzad, Fiss, Peer C., & Zajac, Edward. J. (2010). Made to fit: How practices vary as they diffuse. Academy of Management Review, 35: 67-92.

Blackwell, Lisa S., Trzesniewski, Kali H. & Dweck, Carol S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development 78 (1): 246-263. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x

Battilana, Julie, Leca, Bernard & Boxenbaum, Eva (2009). How actors change institutions: Towards a theory of institutional entrepreneurship. Academy of Management Annals, 3(1): 65–107. https://doi.org/10.5465/19416520903053598

Boxenbaum, Eva & Pedersen, Jesper Strandgaard (2009). Scandinavian institutionalism – a case of institutional work. I: Institutional Work, Actors, and Agency in Institutional Studies of Organizations Lawrence, T. B., Suddaby, R. & Leca, B. (eds.) (pp. 178-204). https://doi.org/10.1017/CBO9780511596605.007

Czarniawska, Barbara. (2009). Emerging Institutions: Pyramids or Anthills? Organization Studies 30 (4): 423-441. https://doi.org/10.1177/0170840609102282

Czarniawska, Barbara & Joerges Bernward (1996). Travels of Ideas. I: Translating Organizational Change, B. Czarniawska and G. Sevón (eds.), New York: Walter De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110879735

Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje (1996). Translating Organizational Change: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110879735

Czarniawska, Barbara & Sevón Guje (2005). Translation Is a Vehicle, Imitation its Motor, and Fashion Sits at the Wheel. I: Global Ideas: How Ideas, Objects and Practices Travel in the Global Economy, Czarniawska, B. & Sevón, G. (eds.), Copenhagen: Liber and Copenhagen Business School Press.

DiMaggio, Paul J., & Walther W. Powell (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review 48 (2): 147-160. https://doi.org/10.2307/2095101

Dweck, Carol S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books

Greenwood, Royston Oliver, Christine, Sahlin-Andersson, Kerstin & Suddaby, Roy (2008). Introduction. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The SAGE handbook of organizational institutionalism (pp. 1–46). London: Sage.

Gymnasieskolernes Lærerforening (2014). GL's uddannelsespris 2014 til lærerkollegiet på Viborg Gymnasium og HF. http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/uddannelsespris/Sider/GLs-uddannelsespris-2014.aspx (link senest tjekket d. 17. oktober 2018).

Gymnasieskolen (2014). Talent er overvurderet - det handler om hårdt arbejde. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening. Artiklen er skrevet af Sisken Laugesen, og udgivet d. 3. april 2014.

Heugens, Pursey P. M. A. R., and Lander, Michel W. (2009). Structure! Agency! (And Other Quarrels): Meta-Analyzing Institutional Theories of Organization, Academy of Management Journal 52 (1): 61-85. https://doi.org/10.5465/amj.2009.36461835

Kjellberg, Pia K., Ibsen, Rikke, Kjellberg Jacob (2011). Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Erfaringer fra Fredericia Kommune. København, Dansk Sundhedsinstitut.

Kirkpatrick, I., Bullinger, B., Lega, F., & Dent, M. (2013). The Translation of Hospital Management Models in European Health Systems: A Framework for Comparison. British Journal of Management, 24: 48–61. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12030

Kortnum, Allan, Nielsen, Jeppe, A. & Arnborg, Peter. (2016). Mindsetbaseret undervisning – Fra præstationskultur til læringskultur. Dansk Psykologisk Forlag.

Latour, Bruno (1986). The Powers of Association. I: Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge, J. Law (ed.), London: Routledge.

Lawrence, Tom B. (2017). High-Stakes Institutional Translation: Establishing North America’s First Government-sanctioned Supervised Injection Site. Academy of Management Journal, 60 (5): 1771-1800. https://doi.org/10.5465/amj.2015.0714

Lynggaard, Kennet (2010). Dokumentanalyse. I: Kvalitative metoder - en grundbog. Brinkmann, S., & Tanggard, L. (red.). Hans Reitzels Forlag.

Madsen, Dag Øivind & Slåtten, Kåre (2018). HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote. Samfundslederskab i Skandinavien 33 (1): 42-66.

Meyer, John & Rowan, Brian (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83 (2): 340-363. https://doi.org/10.1086/226550

Morris, Timothy & Lancaster, Zoë (2006). Translating Management Ideas. Organization Studies 27 (2): 207-233. https://doi.org/10.1177/0170840605057667

Nickelsen, Niels Christian & Scheuer, John Damm (2009). Tilblivelsen af det ny nordiske køkken: Claus Meyer som institutionel entreprenør. Psyke & Logos 30: 695-713.

Nielsen, Jeppe Agger, Mathiassen, Lars & Newell, Sue (2014). Theorization and Translation in Information Technology Institutionalization. Evidence from Danish Home Care. MIS Quarterly 38 (1) 65-86. https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.1.08

Nottingham, James (2013). Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Dafolo.

Pedersen, Jesper Strandgaard & Dobbin, Frank (1997). The Social Invention of Collective Actors: On the Rise of the Organisation. American Behavioral Scientist 40: 431–43. https://doi.org/10.1177/0002764297040004006

Powell, Walter W., & Colyvas, Jeannette A. (2008). Microfoundations of institutional theory. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin-Andersson, & R. Suddahy (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism: 276- 298. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781849200387.n11

Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of Innovations, New York: Free Press.

Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations (5rd ed.), New York: Free Press.

Røvik, Kjell Arne. (2002). The secrets of the winners: Management ideas that flow. In K. SahlinAndersson, & L. Engwall (Eds.), The Expansion of Management Knowledge: Carriers, Ideas and Sources: Pp.113-144. Stanford: Stanford University Press

Røvik, Kjell Arne (2007). Trender og translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: The University Press.

Røvik, Kjell Arne (2016). Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory. International Journal of Management Reviews, 18 (3); 290–310. https://doi.org/10.1111/ijmr.12097

Sahlin-Andersson, Kerstin. (1996). Imitating by Editing Success: The Construction of Organizational Fields. I: Translating Organizational Change, B. Czarniawska, and G. Sevón (eds.), New York, Berlin: Walter de Gruyter, pp. 69-92. https://doi.org/10.1515/9783110879735.69

Sahlin, Kerstin & Wedlin, Linda (2017). The imitation and translation of management ideas. I The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, edited by Greenwood R., Oliver C., Lawrence T. B., Meyer R.E., 102-127. Sage: London.

Smets, Michael, Morris, Tim & Greenwood, Royston (2012). From practice to field: A multi-level model of practice-driven institutional change. Academy of Management Journal, 55(4): 877-904. https://doi.org/10.5465/amj.2010.0013

Stokholm, Frank & Lindholm, Mikael R. (2013). Thyra Frank & Plejehjemmet Lotte. Gyldendal.

Viborg Gymnasium (u.å. - a). Evaluering af mindset-projektet. Intern papir.

Viborg Gymnasium (u. å. – b). https://vghfmindset.wordpress.com/. Link lukket ned primo 2018.

Viborg Stifts Folkeblad (2014). Institutionerne hopper med på revolutionen. Artikel skrevet af Simon Thinggaard Hjortkjær. og udgivet d. 4. september 2014.

Wæraas, Arild, & Nielsen, Jeppe Agger (2016). Translation Theory “Translated”: Three Perspectives on Translation in Organizational Research. International Journal of Management Reviews, 18 (3): 236–270. https://doi.org/10.1111/ijmr.12092

Downloads

Publiceret

2019-03-05

Nummer

Sektion

Artikler