Når man køber en idé uden at forstå den

Forfattere

  • Peter Beyer

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i1.5670

Resumé

Denne artikel er en opfølgning på casebeskrivelsen ”Kampen om den organisatoriske selvfortælling” (find den her: https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/download/5567/6184), hvor der blev stillet en række en række spørgsmål til læserne. Artiklen her giver en række mulige svar på de stillede spørgsmål, samt en kort gennemgang af den teori, der fører frem til de givne svar.

Forfatterbiografi

Peter Beyer

Peter Beyer er akademiingeniør, ph.d. og ekstern lektor på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS

Referencer

Ackoff, Russel L. (1976): En ny fremtid formes – systemteorien anvendt på samfundsproblemer. København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. København.

Atkinson, John, Emma Loftus & John Jarvis (2015): “The Art of Change Making” The Leadership Centre, Local Government House, Smith Square, London ISBN: 978-0-9931400-9-9

https://www.leadershipcentre.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/The-Art-of-Change-Making.pdf

Axelrod, Robert (1984): ”The Evoution of Cooperation”, New York; Basic Books

Beyer, Peter (2013): ”Implementering af tillidsbaseret regulering - En fjern tanke eller en nær fremtid ” Arbejdspapir CBS.

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/arbejdsrapport-implementering-af-tillidsfunderet-regulering.pdf

Beyer, Peter & Kim Peiter Jørgensen; (2008) “Samarbejde mellem organisationer - collaborative engineering metoden” Samfundslitteratur; København

Beyer, Peter (2016); Værdibaseret transformationsledelse; Karnov, Københacn

Beyer, Peter (2018): ”Kampen om den organisatoriske selvfortælling” i Samfundslederskab i Skandinavien 2018 nr. 4. http://dx.doi.org/10.22439/sis.v33i4.5567

Beyer, Peter (2018): ”Transformationsstrategier”; Samfundslitteratur; København.

Borum, Finn (2013): ”Strategier for Organisationsændring”; Handelshøjskolens forlag; København.

Kanter, Rosabeth Moss (2005): Confidence. Random House Business Books.

Lent, Adam & Jessica Studdert (2017): “A changemaking vision for local government. An NLGN think piece. http://www.nlgn.org.uk/public/wp-content/uploads/A-Changemaking-Vision-of-Local-Government.pdf

Lerborg, Leon (2010): “Styringsparadigmer I den offentlige sektor” Jurist og økonomforbundets forlag; København.

Lipsky, Michael (1980): “Street-level bureaukracy: Dilemmas of the Individual in Public Service”; New York; Russel Sage Foundation

Mac, Anita & Sabine Madsen red. (2017): ”Forandringsforståelse: Balance mellem proces og resultat” Samfundslitteratur; København.

Meister, David (2007); “Are We In This Together? The Preconditions For Strategy”. https://davidmaister.com/articles/are-we-in-this-together-the-preconditions-for-strategy/

Pedersen, John Storm og Peter Aagaard (2013): “Fra åben konflikt til symbiotisk evolution: Hvordan offentlige ledere forener fagprofessionel autonomi og hård budgetdisciplin” Økonomistyring og Informatik; 29 årgang 2013/2014 nr. 1; København.

Pink Daniel H. (2009): Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Hardcover

Weick, Karl E. & R. E. Quinn (1999): ”Organizational Change and Development”. Annual Review of Psychology. 50: 361-386. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.361

Weick, Karl E. (1995): Sensemaking in Organizations. Sage Publications, USA.

Downloads

Publiceret

2019-03-05

Nummer

Sektion

Artikler