Den spirituelle vending - og den permanente undtagelsestilstand

Forfattere

  • Katrin Hjort

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i2.5725

Resumé

Den italienske jurist og politiske filosof Georgio Agamben taler om undtagelsestilstanden, hvor den suveræne, der er garant for sikkerhed - lov og ret - sætter lov og ret ud af kraft af hensyn til statens sikkerhed. Agamben taler om voldsomme begivenheder i det 20. århundredes historie. Han beskriver de lejre, hvor ekskluderede er blevet isoleret, og han viser, hvordan den retsløshed, der først gjaldt for nogle i nogen tid, kan blive permanent for alle altid. De tendenser, Agamben beskriver, ligner påfaldende noget, vi ser i Danmark i dag i forbindelse med det såkaldte paradigmeskift i migrations- og asylpolitikken. Ligheden er specielt tydelig i forbindelse med ghettoplanen og hjemsendelsesydelsen, men også i forbindelse med lejren Sjælsmark og øen Lindholm.  Som Ivan Krastev formulerer det, så erstattes den europæiske civilisations drøm om Utopia - frihed og demokrati - af drømmen om Nativia - det sted, hvor alle de forkerte og uønskede kan sendes hen. Denne dagdrøm – kan - som Ernst Bloch sagde - udnyttes politisk og polarisere samfundet, men også udgøre et håb, vi kan lære os at følge.

Forfatterbiografi

Katrin Hjort

Katrin Hjort er dr.phil. og professor ved Syddansk Universitet.

Referencer

Agamben, G. ([1995] 2016). Homo Sacer - Den suveræne magt og det nøgne liv. Århus: Klim.

Agamben, G. (05. 02 2014). For a Theory of Destituent Power. Critical Legal Thinking 5-2. Hentet fra http://criticallegalthinking.com/ hentet .

Arendt, H. ([1958] 2005). Menneskets Vilkår. København: Gyldendal.

Beskæftigelsesministeriet. (2017). Kontanthjælp satser. Hentet fra https://bm.dk/ydelser-satser/satser-for-2018/kontanthjaelp/.

Birk, C. (2017). "Den alternative tro har bidt sig fast hos danskerne". Kristelig Dagblad 20-07-2017. Kristeligt Dagblad2007-2017, 1. Hentet fra Birk, C. (2017):"Den alternative tro har bidt sig fast hos danskerne". Kristelig Dagblad 20-07-2017.

Bjerril, S. (20. 04 2017). I dag er der sygetests: Far holder igen søn hjemme. Hentet fra https://www.folkeskolen.dk/606594/i-dag-er-der-sygetest-far-holder-igen-soen-hjemme-.

Bloch, E. (([1954] 1995). The Principle of Hope. Boston: MIT.

Boligministeriet, T. o. (09. 05 2018). Aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Hentet fra https://www.trm.dk/da/politiske aftaler/2018/.

Bollerslev, A. (2018). Regeringens Ghettoudspil. DR.dk.

Boltanski, L. &. (1999). The Sociology of Critical Captital. European Journal of Social Theory Vol 2 no 3, s. 359-377. https://doi.org/10.1177/136843199002003010

Briggs, A. (1961). The Wellfare State in Historical Perspektive. European Journal of Sociology Vol 2, No 2, s. 221-258. https://doi.org/10.1017/S0003975600000412

Bøje, J. D. (2019 fortcomming). Skoleledelse mellem profan hverdagspraksis, magisk management og religiøst lederskab. En skoleleder skal også huske at bære skraldet ud. Tidsskrift for Professionsstudier.

Børne- og Socialministeriet. (28. 09 2018). Aftale om obligatorisk læringstilbud til 1 årige i udsatte bolig. Hentet fra https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/aftale-om-obligatorisk-laeringstilbud-til-1-aarige-i-udsatte-boligomraader-og-skaerpet-straf-til-ledere-for-pligtforsoemmelser/.

Chiapello, B. (2007). The New Spirit of Capitalism. London/New York: Verso.

Clough, P. (2007). The Affective Turn - Theorizing the Social. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822389606

Danske Privatskoler. (10. 12 2018). Danske Privatskoler- grundskoler og gymnasier. Hentet fra privateskoler.dk.

Den danske ordbog. (06. 04 2019). Den danske Ordbog. Hentet fra Ordnet.dk.

DR.dk. (01. 03 2018). Fravær i folkeskolen skal udløse straf til hele familien. Hentet fra http://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Dr.dk. (01. 03 2018). Hvis Børnene pjækker. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Elkjær, J. B. (31. 10 2017). Danskerne dropper religion - antallet af ikke-troende er i stærk vækst. Hentet fra nyheder.tv2.dk.

FN. (10. 12 1948). Menneskerettigheder. Hentet fra http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/international/menneskerettigheder/fn-og-menneskerettigheder.

FN. (20. 11 1989). Konvention om Barnets Rettigheder. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837.

Folkeskolen. (20. 04 2017). I dag er der sygetest - far holder igen søn hjemme. Hentet fra https://www.folkeskolen.dk/606594/i-dag-er-der-sygetest-far-holder-igen-soen-hjemme-.

Folketinget. (1953). Grundloven med forklaringer. Hentet fra https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-med-forklaringer.

Folketinget. (12. 12 20). Lov om folkeskolen lov. nr. 1445. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651.

Folketinget. (12. 12 2017). Folkeskoleloven lov 1445. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651.

Folketinget. (30. 05 2017). Lov om ændring af dagtilbudsloven. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188875.

Forum, G. (31. 03 2019). 4. maj i Vartovs Grønnegard -alsang i anledning af befrielsen. Hentet fra https://grundtvig.dk/event/4-maj-i-vartovs-groennegaard-moderne-alsang-i-anledning-af-befrielsen/.

Friskoleforening, D. (19. 06 2017 b). Muslimske Frie grundskoler - registerbaseret sammenligning af elevernes sociale baggrund på muslimske friskoler og resten af grundskolesektoren. Hentet fra https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Presse_og_politik/Analyser_og_unders%C3%B8gelser/Notat_muslimske_frie_grundskoler.pdf hentet 19-06-2016.

Friskolerne. (29. 03 2018). Friskolerne. Hentet fra https://www.timotheuskirken.dk/begivenhed/calendar/2019/03/30/event/tx_cal_phpicalendar/aa-d4ffe54c62/.

Hjort, K. (2001). Moderniseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2005). Professionaliseringen i den offentllige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2012). Det affektive Arbejde. København : Samfundslitteratur.

Hjort, K. (7. 11 2013 ). Farvelfærdsstaten. Kappe til doktordisputats. Odense: Syddansk Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Hjort, K. (2013). Farvelfærdsstat - kappe til doktordisputats. Odense: Odense Boghandel.

Hjort, K. (2018). Profesjonsetikk. Oslo: Norsk Gyldendal.

Houtman, D. &. (2007). The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality im 14 Western Conuntries, 1981-2000. Journal for Scientific Studie of Religion, s. 305-320. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2007.00360.x

Humphreys, S. (2006 Vol.17 nr. 3). Legalizing Lawlessness - On Giorgio Agamben's State of Exceptiom. The European Journal of International Law, s. 677-687. https://doi.org/10.1093/ejil/chl020

Haag, J. (04. 01 2019). En tredjedel har forsøgt selvmord på flygtningeø. Hentet fra https://jyllands-posten.dk/international/ECE11044599/en-tredjedel-har-forsoegt-selvmord-paa-australsk-flygtningeoe/.

Institut for menneskerettigheder. (6. 12 2018). Menneskeretslige udforfordringer ved udrejsecenter på Lindholm. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Juhl, C. (2016). Efterskrift. I G. Agamben, Homo Sacer (s. 229-257). Århus : Klim.

Juhl, C. (2016). Indledning. I G. Agamben, Homo Sacer (s. 13-27). Århus: Klim.

Kompetencecenter Silkeborg. (04. 05 2019). 0-6 årige Sprogvurdering. Hentet fra https://kompetencecenter.silkeborg.dk/0-til-6-aarige/Sprogvurdering.

Korsgaard, O. (2014). Kampen om Folket - Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år". Kbh: Gyldendal . København: Gyldendal.

Krastev, I. (2017). After Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. https://doi.org/10.9783/9780812294262

Køningsfeldt, A. (08. 11 2016). Flertal af danskerne: Religion er ikke meget vigtigt i mit liv. Hentet fra dr.dk.

Laclau, E. &. ([1985] 200)). Hegemony and Socialist Strategi. Londom/NY: Verso.

Laclau, E. (1994). Why do empty signifiers matter in Politics. I W. ed, The Lesser Evil and The Greater Good (s. 167-178). London: River Gram Press.

Larsen, J. (6. 11 2018). Hentet fra https://www.dk/nyheder/politik/.

Larsen, J. B. (01. 03 2018). fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Law, J. (2004). After methods mess in social science research. . NY: Routledge.

Lylloff, K. (1999:1). Kan lægeløftet gradbøjes - Dødsfald blandt og lægehjælp tilde tyske flygtningen 1945. Hitorisk Tidsskrift, s. 33-67. Hentet fra http://www.historisktidsskrift.dk/summary/99_33.html.

Marx, K. (1857). Grundridse der Kritik der Politischen Ökonomie Retrieved from www.marxists.org/archive/marx/work/1857/gundrisse. Hentet fra Retrieved from www.marxists.org/archive/marx/work/1857/gundrisse.

Min-mave.dk. (14. 12 2018). Hvor meget i børnepenge. Hentet fra https://www.min-mave.dk/artikel/familie/bornepenge.html.

Mouillier-Boutang, Y. ([2004] 2012). Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Negri, H. (2001). Empire. Harward: Harward University Press.

Ordbog, D. d. (31. 03 2019). Massehysteri. Hentet fra https://www.rigshospitalet.dk/vejledning-og-rettigheder/personlig-vejledning/Sider/imam.aspx.

Pedersen, H. (u.d.). 020 bliver ændret til en selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, bliver beskåret med op til 2000 kr. DDen såkaldte integrationsyde er at presse udlændinge, som det aldrig er set før i Danmark,.

Pedersen, H. (17. 02 2019). Integrationsydelse er at presse folk på nye måder. Hentet fra https://www.bt.dk/samfund/ekspert-om-ny-integrationsydelse-det-er-at-presse-folk-paa-en-maade-vi-har-aldrig.

Pedersen, H. (20. 02 2019). Regeringens integrationsydelse er at presse folk på en ny måde, vi aldig har set før. Hentet fra https://www.bt.dk/samfund/ekspert-om-ny-integrationsydelse-det-er-at-presse-folk-paa-en-maade-vi-har-aldrig.

Radio, D. (21. 02 2019). Paradigmeskiftet vedtaget i folketinget. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/paradigmeskiftet-vedtaget-i-folketinget-her-er-stramningerne-paa-udlaendingeomraadet.

Radio, D. (31. 03 2019). Tyske flygtningen i Danmark. Hentet fra https://www.google.dk/search?source=hp&ei=Td2gXIWuPI7isAfWvpugAQ&q=tyske+flygtninge+i+danmark&oq=tyske+flygt&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0l6j0i203j0l2.2648.7161..9507...0.0..0.313.1561.2j9j0j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i67.vKaRx6kHsb4.

Raffnsøe, S. (19. 06 2018). En Åbning mod en Bedre Verden. Information. København: Dagbladet Information.

Ranciere, J. (([2005]2013). Hadet til Demokratiet. Horsens: Møller.

Regeringen. (2018). Et Danmark uden parallelsamfund 2030. Hentet fra https://www.regeringen.dk/media/4937/publikation_ét-danmark-uden-parallelsamfund.pdf.

Regeringen. (2018). https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/%C3%A9t-danmark-uden-parallelsamfund/. Et Danmark uden parallelsamfund.

Regeringen. (21. 04 2019). Regeringen vil gøre op med parallelsamfund. Hentet fra https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/.

Regeringen. (u.d.). Regeringen vil gøre op med ghettoer. Hentet fra https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/.

Rigshospitalet. (31. 03 2019). Iman Rigshopspitalet. Hentet fra https://www.rigshospitalet.dk/vejledning-og-rettigheder/personlig-vejledning/Sider/imam.aspx.

Ritzau. (14. 10 2018). Børnechecken beskæres. Hentet fra https://www.fyens.dk/indland/Boernechecken-beskaeres-Skolefravaer-ventes-at-koste-4100-foraeldre-penge/artikel/3292772.

Rosa, H. (u.d.). Social Acceleration - A New Theory of Modernity. New York: Columbia University Press.

Røde Kors. (05. 03 2019). Rapport om trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Røde Kors. (05. 03 2019). Trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Schanz, H. J. (1973). Til rekonstruktion af den politiske økonomis omfangslogiske status. . Århus: Modtryk.

Schmitt, C. ([1932] 1985). Det politiskes begreb. København: Hans Reitzels Forlag.

Schou, K. (09. 01 2019). Folkekirkens præster kan også uddrive dæmoner. Hentet fra https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirkens-praester-kan-ogsaa-uddrive-daemoner.

Socialministeriet. (2). Hentet fra https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/aftalen-om-parallelsamfund/.

Socialministeriet, B. o. (05 2018). Aftale om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf for ledere for pligtforsømmelse. Hentet fra https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mah.

Socialrådgiverforening, D. (20. 12 2018). Sådan rammer udlændingestramningerne. Hentet fra https://www.socialraadgiverne.dk/saadan-rammer-udlaendingestramningerne/.

Sundhedsstyrelsen. (20. 05 2018). Sundhedsstyrelsen. Hentet fra https://www.sst.dk/dattps%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2Fsundhed-og-livsstil%2Fboern-og-unge%2Fspaedboern-og-smaaboern&cludorefpt=Sp%C3%A6db%C3%B8rn%20og%20sm%C3%A5b%C3%B8rn.

Tagmose, A. (05. 12 2016). Hver fjerde danske tror på engle. Epinion for DR og Politiken. Hentet fra http://www.dr.dk.

Thomsen, H. J. (1975). Ansats til en begribelse af dobbeltlogikken hos Marx. Århus. ^Åthus: Århus Universitet, Institut for Idehistorie.

Timotheuskirken. (29. 03 2018). Timotheuskirken. Hentet fra https://www.timotheuskirken.dk/begivenhed/calendar/2019/03/30/event/tx_cal_phpicalendar/aa-d4ffe54c62/.

Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen. (20. 09 2018). På ghettol-listen står. Hentet fra På ghetto-listen står i 2018 30 boligområder fortrinsvis omkring de store byer i Danmark (Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen 2018). Kriterierne for at blive placeret på ghetto-listen er at området sammenlignet med landsgennemsnittet har: En høj andel af .

Transport-, Bolig-og Bygningsstyrelsen. (09. 05 2018). Aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfunf. Hentet fra https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2018/aftale-om-initiativer-paa-boligomraadet-der-modvirker-parallelsamfund.

TV2. (30. 11 2018). Regeringen og df er i mål med en finanslov. Hentet fra http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-11-30-regeringen-og-df-er-i-maal-med-en-finanslov-her-er-hovedpunkterne.

Undervisningsministerier. (6. 11 2018). Børnehaveklassen. Hentet fra https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/skolestart-og-boernehaveklassen/boernehaveklassen.

Undervisningsministeriet. (25. 02 2017 a). https://vive.dk/2017/09/andelen-elever-privatskole-vokser/. Hentet fra andel-elever-privatskoler.

Wikipedia. (31. 03 2019). Les Zones d'atende. Hentet fra https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27attente_pour_personnes_en_instance.

www.dr.dk. (01. 03 2018). Fravær i folkeskolen skal udløse økonomisk straf til hele familien. Hentet fra https://www.dk/nyheder/politik/.

Downloads

Publiceret

2019-05-20

Nummer

Sektion

Artikler