Den spirituelle vending - og den permanente undtagelsestilstand

Katrin Hjort

Resumé


Den italienske jurist og politiske filosof Georgio Agamben taler om undtagelsestilstanden, hvor den suveræne, der er garant for sikkerhed - lov og ret - sætter lov og ret ud af kraft af hensyn til statens sikkerhed. Agamben taler om voldsomme begivenheder i det 20. århundredes historie. Han beskriver de lejre, hvor ekskluderede er blevet isoleret, og han viser, hvordan den retsløshed, der først gjaldt for nogle i nogen tid, kan blive permanent for alle altid. De tendenser, Agamben beskriver, ligner påfaldende noget, vi ser i Danmark i dag i forbindelse med det såkaldte paradigmeskift i migrations- og asylpolitikken. Ligheden er specielt tydelig i forbindelse med ghettoplanen og hjemsendelsesydelsen, men også i forbindelse med lejren Sjælsmark og øen Lindholm.  Som Ivan Krastev formulerer det, så erstattes den europæiske civilisations drøm om Utopia - frihed og demokrati - af drømmen om Nativia - det sted, hvor alle de forkerte og uønskede kan sendes hen. Denne dagdrøm – kan - som Ernst Bloch sagde - udnyttes politisk og polarisere samfundet, men også udgøre et håb, vi kan lære os at følge.


Fuld tekst:

PDF

Referencer


Agamben, G. ([1995] 2016). Homo Sacer - Den suveræne magt og det nøgne liv. Århus: Klim.

Agamben, G. (05. 02 2014). For a Theory of Destituent Power. Critical Legal Thinking 5-2. Hentet fra http://criticallegalthinking.com/ hentet .

Arendt, H. ([1958] 2005). Menneskets Vilkår. København: Gyldendal.

Beskæftigelsesministeriet. (2017). Kontanthjælp satser. Hentet fra https://bm.dk/ydelser-satser/satser-for-2018/kontanthjaelp/.

Birk, C. (2017). "Den alternative tro har bidt sig fast hos danskerne". Kristelig Dagblad 20-07-2017. Kristeligt Dagblad2007-2017, 1. Hentet fra Birk, C. (2017):"Den alternative tro har bidt sig fast hos danskerne". Kristelig Dagblad 20-07-2017.

Bjerril, S. (20. 04 2017). I dag er der sygetests: Far holder igen søn hjemme. Hentet fra https://www.folkeskolen.dk/606594/i-dag-er-der-sygetest-far-holder-igen-soen-hjemme-.

Bloch, E. (([1954] 1995). The Principle of Hope. Boston: MIT.

Boligministeriet, T. o. (09. 05 2018). Aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Hentet fra https://www.trm.dk/da/politiske aftaler/2018/.

Bollerslev, A. (2018). Regeringens Ghettoudspil. DR.dk.

Boltanski, L. &. (1999). The Sociology of Critical Captital. European Journal of Social Theory Vol 2 no 3, s. 359-377. https://doi.org/10.1177/136843199002003010

Briggs, A. (1961). The Wellfare State in Historical Perspektive. European Journal of Sociology Vol 2, No 2, s. 221-258. https://doi.org/10.1017/S0003975600000412

Bøje, J. D. (2019 fortcomming). Skoleledelse mellem profan hverdagspraksis, magisk management og religiøst lederskab. En skoleleder skal også huske at bære skraldet ud. Tidsskrift for Professionsstudier.

Børne- og Socialministeriet. (28. 09 2018). Aftale om obligatorisk læringstilbud til 1 årige i udsatte bolig. Hentet fra https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/aftale-om-obligatorisk-laeringstilbud-til-1-aarige-i-udsatte-boligomraader-og-skaerpet-straf-til-ledere-for-pligtforsoemmelser/.

Chiapello, B. (2007). The New Spirit of Capitalism. London/New York: Verso.

Clough, P. (2007). The Affective Turn - Theorizing the Social. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822389606

Danske Privatskoler. (10. 12 2018). Danske Privatskoler- grundskoler og gymnasier. Hentet fra privateskoler.dk.

Den danske ordbog. (06. 04 2019). Den danske Ordbog. Hentet fra Ordnet.dk.

DR.dk. (01. 03 2018). Fravær i folkeskolen skal udløse straf til hele familien. Hentet fra http://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Dr.dk. (01. 03 2018). Hvis Børnene pjækker. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Elkjær, J. B. (31. 10 2017). Danskerne dropper religion - antallet af ikke-troende er i stærk vækst. Hentet fra nyheder.tv2.dk.

FN. (10. 12 1948). Menneskerettigheder. Hentet fra http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/international/menneskerettigheder/fn-og-menneskerettigheder.

FN. (20. 11 1989). Konvention om Barnets Rettigheder. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837.

Folkeskolen. (20. 04 2017). I dag er der sygetest - far holder igen søn hjemme. Hentet fra https://www.folkeskolen.dk/606594/i-dag-er-der-sygetest-far-holder-igen-soen-hjemme-.

Folketinget. (1953). Grundloven med forklaringer. Hentet fra https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-med-forklaringer.

Folketinget. (12. 12 20). Lov om folkeskolen lov. nr. 1445. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651.

Folketinget. (12. 12 2017). Folkeskoleloven lov 1445. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651.

Folketinget. (30. 05 2017). Lov om ændring af dagtilbudsloven. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188875.

Forum, G. (31. 03 2019). 4. maj i Vartovs Grønnegard -alsang i anledning af befrielsen. Hentet fra https://grundtvig.dk/event/4-maj-i-vartovs-groennegaard-moderne-alsang-i-anledning-af-befrielsen/.

Friskoleforening, D. (19. 06 2017 b). Muslimske Frie grundskoler - registerbaseret sammenligning af elevernes sociale baggrund på muslimske friskoler og resten af grundskolesektoren. Hentet fra https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Presse_og_politik/Analyser_og_unders%C3%B8gelser/Notat_muslimske_frie_grundskoler.pdf hentet 19-06-2016.

Friskolerne. (29. 03 2018). Friskolerne. Hentet fra https://www.timotheuskirken.dk/begivenhed/calendar/2019/03/30/event/tx_cal_phpicalendar/aa-d4ffe54c62/.

Hjort, K. (2001). Moderniseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2005). Professionaliseringen i den offentllige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. København: Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2012). Det affektive Arbejde. København : Samfundslitteratur.

Hjort, K. (7. 11 2013 ). Farvelfærdsstaten. Kappe til doktordisputats. Odense: Syddansk Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Hjort, K. (2013). Farvelfærdsstat - kappe til doktordisputats. Odense: Odense Boghandel.

Hjort, K. (2018). Profesjonsetikk. Oslo: Norsk Gyldendal.

Houtman, D. &. (2007). The Spiritual Turn and the Decline of Tradition: The Spread of Post-Christian Spirituality im 14 Western Conuntries, 1981-2000. Journal for Scientific Studie of Religion, s. 305-320. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2007.00360.x

Humphreys, S. (2006 Vol.17 nr. 3). Legalizing Lawlessness - On Giorgio Agamben's State of Exceptiom. The European Journal of International Law, s. 677-687. https://doi.org/10.1093/ejil/chl020

Haag, J. (04. 01 2019). En tredjedel har forsøgt selvmord på flygtningeø. Hentet fra https://jyllands-posten.dk/international/ECE11044599/en-tredjedel-har-forsoegt-selvmord-paa-australsk-flygtningeoe/.

Institut for menneskerettigheder. (6. 12 2018). Menneskeretslige udforfordringer ved udrejsecenter på Lindholm. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Juhl, C. (2016). Efterskrift. I G. Agamben, Homo Sacer (s. 229-257). Århus : Klim.

Juhl, C. (2016). Indledning. I G. Agamben, Homo Sacer (s. 13-27). Århus: Klim.

Kompetencecenter Silkeborg. (04. 05 2019). 0-6 årige Sprogvurdering. Hentet fra https://kompetencecenter.silkeborg.dk/0-til-6-aarige/Sprogvurdering.

Korsgaard, O. (2014). Kampen om Folket - Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år". Kbh: Gyldendal . København: Gyldendal.

Krastev, I. (2017). After Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. https://doi.org/10.9783/9780812294262

Køningsfeldt, A. (08. 11 2016). Flertal af danskerne: Religion er ikke meget vigtigt i mit liv. Hentet fra dr.dk.

Laclau, E. &. ([1985] 200)). Hegemony and Socialist Strategi. Londom/NY: Verso.

Laclau, E. (1994). Why do empty signifiers matter in Politics. I W. ed, The Lesser Evil and The Greater Good (s. 167-178). London: River Gram Press.

Larsen, J. (6. 11 2018). Hentet fra https://www.dk/nyheder/politik/.

Larsen, J. B. (01. 03 2018). fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/fravaer-i-folkeskolen-skal-udloese-oekonomisk-straf-til-hele-familien.

Law, J. (2004). After methods mess in social science research. . NY: Routledge.

Lylloff, K. (1999:1). Kan lægeløftet gradbøjes - Dødsfald blandt og lægehjælp tilde tyske flygtningen 1945. Hitorisk Tidsskrift, s. 33-67. Hentet fra http://www.historisktidsskrift.dk/summary/99_33.html.

Marx, K. (1857). Grundridse der Kritik der Politischen Ökonomie Retrieved from www.marxists.org/archive/marx/work/1857/gundrisse. Hentet fra Retrieved from www.marxists.org/archive/marx/work/1857/gundrisse.

Min-mave.dk. (14. 12 2018). Hvor meget i børnepenge. Hentet fra https://www.min-mave.dk/artikel/familie/bornepenge.html.

Mouillier-Boutang, Y. ([2004] 2012). Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Negri, H. (2001). Empire. Harward: Harward University Press.

Ordbog, D. d. (31. 03 2019). Massehysteri. Hentet fra https://www.rigshospitalet.dk/vejledning-og-rettigheder/personlig-vejledning/Sider/imam.aspx.

Pedersen, H. (u.d.). 020 bliver ændret til en selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, bliver beskåret med op til 2000 kr. DDen såkaldte integrationsyde er at presse udlændinge, som det aldrig er set før i Danmark,.

Pedersen, H. (17. 02 2019). Integrationsydelse er at presse folk på nye måder. Hentet fra https://www.bt.dk/samfund/ekspert-om-ny-integrationsydelse-det-er-at-presse-folk-paa-en-maade-vi-har-aldrig.

Pedersen, H. (20. 02 2019). Regeringens integrationsydelse er at presse folk på en ny måde, vi aldig har set før. Hentet fra https://www.bt.dk/samfund/ekspert-om-ny-integrationsydelse-det-er-at-presse-folk-paa-en-maade-vi-har-aldrig.

Radio, D. (21. 02 2019). Paradigmeskiftet vedtaget i folketinget. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/politik/paradigmeskiftet-vedtaget-i-folketinget-her-er-stramningerne-paa-udlaendingeomraadet.

Radio, D. (31. 03 2019). Tyske flygtningen i Danmark. Hentet fra https://www.google.dk/search?source=hp&ei=Td2gXIWuPI7isAfWvpugAQ&q=tyske+flygtninge+i+danmark&oq=tyske+flygt&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0l6j0i203j0l2.2648.7161..9507...0.0..0.313.1561.2j9j0j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i67.vKaRx6kHsb4.

Raffnsøe, S. (19. 06 2018). En Åbning mod en Bedre Verden. Information. København: Dagbladet Information.

Ranciere, J. (([2005]2013). Hadet til Demokratiet. Horsens: Møller.

Regeringen. (2018). Et Danmark uden parallelsamfund 2030. Hentet fra https://www.regeringen.dk/media/4937/publikation_ét-danmark-uden-parallelsamfund.pdf.

Regeringen. (2018). https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/%C3%A9t-danmark-uden-parallelsamfund/. Et Danmark uden parallelsamfund.

Regeringen. (21. 04 2019). Regeringen vil gøre op med parallelsamfund. Hentet fra https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/.

Regeringen. (u.d.). Regeringen vil gøre op med ghettoer. Hentet fra https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/.

Rigshospitalet. (31. 03 2019). Iman Rigshopspitalet. Hentet fra https://www.rigshospitalet.dk/vejledning-og-rettigheder/personlig-vejledning/Sider/imam.aspx.

Ritzau. (14. 10 2018). Børnechecken beskæres. Hentet fra https://www.fyens.dk/indland/Boernechecken-beskaeres-Skolefravaer-ventes-at-koste-4100-foraeldre-penge/artikel/3292772.

Rosa, H. (u.d.). Social Acceleration - A New Theory of Modernity. New York: Columbia University Press.

Røde Kors. (05. 03 2019). Rapport om trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Røde Kors. (05. 03 2019). Trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark. Hentet fra https://www.rodekors.dk/sjaelsmark.

Schanz, H. J. (1973). Til rekonstruktion af den politiske økonomis omfangslogiske status. . Århus: Modtryk.

Schmitt, C. ([1932] 1985). Det politiskes begreb. København: Hans Reitzels Forlag.

Schou, K. (09. 01 2019). Folkekirkens præster kan også uddrive dæmoner. Hentet fra https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirkens-praester-kan-ogsaa-uddrive-daemoner.

Socialministeriet. (2). Hentet fra https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/aftalen-om-parallelsamfund/.

Socialministeriet, B. o. (05 2018). Aftale om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf for ledere for pligtforsømmelse. Hentet fra https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mah.

Socialrådgiverforening, D. (20. 12 2018). Sådan rammer udlændingestramningerne. Hentet fra https://www.socialraadgiverne.dk/saadan-rammer-udlaendingestramningerne/.

Sundhedsstyrelsen. (20. 05 2018). Sundhedsstyrelsen. Hentet fra https://www.sst.dk/dattps%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%2Fsundhed-og-livsstil%2Fboern-og-unge%2Fspaedboern-og-smaaboern&cludorefpt=Sp%C3%A6db%C3%B8rn%20og%20sm%C3%A5b%C3%B8rn.

Tagmose, A. (05. 12 2016). Hver fjerde danske tror på engle. Epinion for DR og Politiken. Hentet fra http://www.dr.dk.

Thomsen, H. J. (1975). Ansats til en begribelse af dobbeltlogikken hos Marx. Århus. ^Åthus: Århus Universitet, Institut for Idehistorie.

Timotheuskirken. (29. 03 2018). Timotheuskirken. Hentet fra https://www.timotheuskirken.dk/begivenhed/calendar/2019/03/30/event/tx_cal_phpicalendar/aa-d4ffe54c62/.

Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen. (20. 09 2018). På ghettol-listen står. Hentet fra På ghetto-listen står i 2018 30 boligområder fortrinsvis omkring de store byer i Danmark (Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen 2018). Kriterierne for at blive placeret på ghetto-listen er at området sammenlignet med landsgennemsnittet har: En høj andel af .

Transport-, Bolig-og Bygningsstyrelsen. (09. 05 2018). Aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfunf. Hentet fra https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2018/aftale-om-initiativer-paa-boligomraadet-der-modvirker-parallelsamfund.

TV2. (30. 11 2018). Regeringen og df er i mål med en finanslov. Hentet fra http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-11-30-regeringen-og-df-er-i-maal-med-en-finanslov-her-er-hovedpunkterne.

Undervisningsministerier. (6. 11 2018). Børnehaveklassen. Hentet fra https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/skolestart-og-boernehaveklassen/boernehaveklassen.

Undervisningsministeriet. (25. 02 2017 a). https://vive.dk/2017/09/andelen-elever-privatskole-vokser/. Hentet fra andel-elever-privatskoler.

Wikipedia. (31. 03 2019). Les Zones d'atende. Hentet fra https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27attente_pour_personnes_en_instance.

www.dr.dk. (01. 03 2018). Fravær i folkeskolen skal udløse økonomisk straf til hele familien. Hentet fra https://www.dk/nyheder/politik/.
DOI: http://dx.doi.org/10.22439/sis.v34i2.5725

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.