Engagementets tælling og fortælling: Et studie af brugen af medarbejderengagementsundersøgelser som dialogskabende og beslutnings-faciliterende præstationsmålingsinformation

Forfattere

  • Marc Doktor
  • Niels Joseph Lennon
  • Kaper Trolle Elmholdt

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i2.5728

Resumé

Måling af medarbejderengagement er en efterhånden udbredt praksis i mange virksomheder. Denne artikel undersøger og beskriver brugen af information fra medarbejderengagements (EE) modeller i organisationer, med henblik på at forbedre medarbejderengagement og organisationens præstation. Undersøgelsen er baseret på interviews med ledere fra organisationer, der bruger EE-undersøgelser og konsulenter, der leverer EE-undersøgelser. Undersøgelsen viser, at information fra medarbejderengagementsmodeller bruges som et resultatstyringsværktøj med det formål at 1) evaluere engagementets præstationer og 2) give nyttige oplysninger til beslutningstagning vedrørende forbedringer af medarbejderengagement. Begge dele understøtter formålet med at gennemføre medarbejderengagementsundersøgelser, som handler om at forbedre organisationens præstation gennem præstations-drivere. Hvor en del af litteraturen stiller sig kritisk overfor sådanne målinger og deres evne til at gøre engagementet tælleligt og generelt indfange de objekter, de påstår at repræsentere, hævder en anden del af litteraturen, at problemstillinger af en sådan karakter bør håndteres ved at forbedre det tekniske måleapparat.  Snarere end at be- eller afkræfte disse standpunkter argumenterer vi for, at det afgørende ligger i, hvorledes information om medarbejderengagement bruges for at opnå organisatoriske effekter af målingerne. I et forsøg på at bidrage konstruktivt til dette viser vi specifikt, hvordan en kontekstualisering af Armstrong (2000) 's præstationsledelsesmodel i forhold til mobilisering af medarbejderengagementsmålinger kan bruges til at strukturere måden, hvorpå organisationer kan skabe effekter af EE-informationer med henblik på at forbedre organisationens præstation.

Forfatterbiografier

Marc Doktor

Marc Doktor er cand.merc. i økonomistyring og konsulent hos Deloitte.

Niels Joseph Lennon

Niels Joseph Lennon er ph.d. og lektor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Kaper Trolle Elmholdt

Kasper Trolle Elmholdt er ph.d. og adjunkt i organisationsstudier ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

Referencer

Armstrong, M. (2000), Performance management, 1st ed., Kogan Page, London.

Artz, M., Homburg, C. and Rajab, T. (2012), "Performance-measurement system design and functional strategic decision influence: The role of performance-measure properties", Accounting, Organizations and Society, Vol. 37 No. 7, pp. 445-460. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.001

Broadbent, J. and Laughlin, R. (2009), "Performance management systems: A conceptual model", Management Accounting Research, Vol. 20 No. 4, pp. 283-295. https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.004

Budworth, M. H., Latham, G. P., & Manroop, L. (2015). Looking forward to performance improvement: A field test of the feedforward interview for performance management. Human Resource Management, Vol. 54 No. 1, 45-54. https://doi.org/10.1002/hrm.21618

Chua, W. F. (1995), Experts, networks and inscriptions in the fabrication of accounting images: A story of the representation of three public hospitals. Accounting, Organizations and Society, 20(2/3), 111-145. https://doi.org/10.1016/0361-3682(95)95744-H

CBS (2015), Human Capital Analytics Group, Employee Engagement Surveys: The Use and Usefulness, Copenhagen Business School, Copenhagen.

Chua, W.F. (1986), "Radical Developments in Accounting Thought", The Accounting Review, Vol. LXI No. 4, pp. 601-632.

Ferreira, A. and Otley, D. (2009), "The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis", Management Accounting Research, Vol. 20 No. 4, pp. 263-282. https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003

Friis, I. & Hansen, A. (2013), "Performance management i et tværdisciplinært perspektiv", Økonomistyring & Informatik, Vol. 29 N0. 2, pp. 113-151

Gruman, J. and Saks, A. (2011), "Performance management and employee engagement", Human Resource Management Review, Vol. 21 No. 2, pp. 123-136. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.09.004

Hall, M. (2010), "Accounting information and managerial work", Accounting, Organizations and Society, Vol. 35 No. 3, pp. 301-315. https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.09.003

Hansen, A, Nechevska, J. and Svendsen, K. (2018), Debatten om den nye performance management - om designproblemer og designløsninger, Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 33 No. 2, pp. 102-141. https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5544

Harter, J., Schmidt, F. and Hayes, T. (2002), "Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis", Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 2, pp. 268-279. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.2.268

Hopwood, A. (1972), "An Empirical Study of the Role of Accounting Data in Performance Evaluation", Journal of Accounting Research, Vol. 10, pp. 156-182. https://doi.org/10.2307/2489870

Ijiri, Y. (1975), Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota.

Judge, T., Thoresen, C., Bono, J. and Patton, G. (2001), "The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review", Psychological Bulletin, Vol. 127 No. 3, pp. 376-407. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.3.376

Kahneman, D. (2011), Thinking, fast and slow, 1st ed., Allen Lane, London.

Kroll, A. (2015), "Drivers of Performance Information Use: Systematic Literature Review and Directions for Future Research", Public Performance & Management Review, Vol. 38 No. 3, pp. 459-486. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006469

Kvale, S. and Brinkmann, S. (2009), Interview, 1st ed., Hans Reitzel, Copenhagen.

Macey, W. and Schneider, B. (2008), "The Meaning of Employee Engagement", Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1 No. 1, pp. 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x

Macey, W. H., Schneider, B., Barbera, K. M., & Young, S. A. (2009), Employee engagement: Tools for analysis, practice, and competitive advantage, Wiley-Blackwell, Malden, WA.

May, D., Gilson, R. and Harter, L. (2004), "The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work", Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 77 No. 1, pp. 11-37. https://doi.org/10.1348/096317904322915892

Merchant, K. and Van der Stede, W. (2007), Management control systems, 1st ed, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, England.

Mone, E., Eisinger, C., Guggenheim, K., Price, B. and Stine, C. (2011), "Performance Management at the Wheel: Driving Employee Engagement in Organizations", Journal of Business and Psychology, Vol. 26 No. 2, pp. 205-212. https://doi.org/10.1007/s10869-011-9222-9

Mouritsen, J. (2005), "Beyond accounting change: design and mobilisation of management control systems", Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 1 no. 1., pp. 97-113. https://doi.org/10.1108/18325910510635317

Moynihan, D. and Pandey, S. (2010), "The Big Question for Performance Management: Why Do Managers Use Performance Information?", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 20 No. 4, pp. 849-866. https://doi.org/10.1093/jopart/muq004

Moynihan, D. (2009), "Through a glass, darkly: Understanding the effects of performance regimes", Public Performance & Management Review, Vol. 32 No. 4, pp. 592-603. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576320409

Otley, D. (1999), "Performance management: a framework for management control systems research", Management Accounting Research, Vol. 10 No. 4, pp. 363-382. https://doi.org/10.1006/mare.1999.0115

Power, M. (2015), "How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure", Accounting, Organizations and Society, Vol. 47, pp. 43-55. https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.10.005

Prendergast, C. and Topel, R. (1993), "Discretion and bias in performance evaluation", European Economic Review, Vol. 37, pp. 355-365. https://doi.org/10.1016/0014-2921(93)90024-5

Preston, A. M., Cooper, D. J., & Coombs, R. W. (1992). Fabricating budgets: a study of the production of management budgeting in the national health service. Accounting, Organizations and Society, 17(6), 561-593. https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90014-J

Quattrone, P., & Hopper, T. (2001). What does organizational change mean? Speculations on a taken for granted category. Management Accounting Research, 12(4), 403-435. https://doi.org/10.1006/mare.2001.0176

Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635. https://doi.org/10.5465/amj.2010.51468988

Robson, K. (1991). On the Arenas of Accounting Change: The Process of Translation. Accounting, Organizations and Society, 16(5-6), 547-570. https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90041-C

Robson, K. (1992). Accounting numbers as "inscription": action at a distance and the development of accounting. Accounting, Organizations and Society, 17(7), 685-708. https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90019-O

Ryan, B., Scapens, R. and Theobald, M. (1992), Research method and methodology in finance and accounting, 1st ed., Academic, London.

Simons, R. (1995), Levers of control, 1st ed., Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Vance, R. (2006), Employee engagement and commitment, 1st ed., SHRM Foundation, Alexandria, VA.

Vandenbosch, B. (1999), "An empirical analysis of the association between the use of executive support systems and perceived organizational competitiveness", Accounting, Organizations and Society, Vol. 24 No. 1, pp. 77-92. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00064-0

Wiley, J. (2014), "Using Employee Opinions about Organizational Performance to Enhance Employee Engagement Surveys: Model Building and Validation", Vol. 36 No. 4, pp. 38-49.

Downloads

Publiceret

2019-05-20

Nummer

Sektion

Artikler