Sundhedsplatformen i modvind: En analyse af aktørernes teknologiforståelser i danske medier

Forfattere

  • Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl er ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.
  • Jeppe Agger Nielsen Jeppe Agger Nielsen er ph.d. og professor (mso) ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5810

Nøgleord:

Sundhedsplatformen, elektronisk patientjournal (EPJ), implementering, medieanalyse, teknologiske forståelsesrammer

Resumé

Sundhedsplatformen udgør et af de mest omdiskuterede offentlige digitaliseringsinitiativer i de senere år i Danmark og Skandinavien. Artiklen zoomer ind på, hvordan Sundhedsplatformen fremstilles i den offentlige debat baseret på en undersøgelse af 520 nyhedsartikler i danske medier i perioden 2012-2018. Artiklen belyser de forskellige interessenters (læger, politikere m.fl.) opfattelser og forståelser af Sundhedsplatformen (”technological frames”), ligesom det belyses, hvordan journalister og redaktører fremstiller (”vinkler”) muligheder og problemer ved anvendelse af Sundhedsplatformen. Samlet er de kritiske udsagn om Sundhedsplatformen tydeligt fremherskende og baseret på grundlæggende opfattelser af, at Sundhedsplatformen begrænser arbejdsglæden, medfører usikker patientbehandling, og fortrænger menneskeligheden i mødet mellem patient og personale. Debatten er samtidig karakteriseret ved en kraftig skævhed, i hvilke interessenter som kommer til orde med læger som den dominerende interessentgruppe, der går forrest i den til tider heftige kritik. Artiklen bidrager med indgående viden om, hvordan Sundhedsplatformens formål, implementering og brug opfattes af centrale interessenter i sundhedsvæsenet, og viser hvordan indførelse af et omfattende og avanceret IT-system i offentlige organisationer kan blive et omdrejningspunkt i medierne.

Referencer

Bernard, H. R., Wutich, A. & Ryan, G. W. (2017): Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches, Los Angeles, Sage.

Bossen, C. (2018): Next Generation Healthcare Infrastructures: Firing, Hiring and Reskilling Staff, paper for Workshop on Next Generation of Electronic Health Records, Copenhagen, March 21.

Brorholt, G. (2016): ’Sundhedsplatformen: Et værktøj til at inddrage patienterne?’ in Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 92 (8): 10–16.

Carvalho, J. V., Rocha, Á., & Abreu, A. (2016): ‘Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: a Literature Review’ in Journal of Medical Systems, 40 (6): 1–10. https://doi.org/10.1007/s10916-016-0486-5

Clayman, S. E., & Reisner, A. (2017): ‘Gatekeeping in Action : Editorial Conferences and Assessments of Newsworthiness’ in American Sociological Review, 63 (2): 178–199. https://doi.org/10.2307/2657322

Ejersbo, N., & Greve, C. (2016): ‘Digital era governance reform and accountability: The case of Denmark’ in T. Christensen & P. Lægreid (eds.): The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe, London, Routledge: 267–279. https://doi.org/10.4324/9781315612713

Entman R.M. (1993): ‘Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm’ in Journal of Communication, 43 (4): 51-58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Hjarvard, S. (2015): ’Framing: Introduktion til et begreb og en klassisk tekst’ in MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 31 (58): 104-114. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v31i58.20026

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012): Udbudsbekendtgørelse 2012/S 182-298788 ang. It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=4585#, tilgået 3. juni 2019

Lauesen, S. (2018): Damage and damage causes in large IT government projects, version 9, IT Universitetet, København, www.itu.dk/people/slauesen/SorenDamages.html

Lund, A. (1997). Smitsomme sygdomme i dansk journalistik: Handlingsaspekter ved sundhedsfaglig formidling anskuet genealogisk i en offentlighedsteoretisk referenceramme. København: Munksgaard. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v14i28.1118

Mørck, P., Langhoff, T. O., Christophersen, M., Møller, A. K., & Bjørn, P. (2018): ’Variations in Oncology Consultations: How Dictation Allows Variations to be Documented in Standardized Ways’ in Computer Supported Cooperative Work, 27 (3): 539–568. https://doi.org/10.1007/s10606-018-9332-2

Nielsen, J. A., Mathiassen, L. & Newell, S. (2014): ’Theorization and Translation in IT Institutionalization: Evidence from Danish Home Care’ in MIS Quarterly, 38 (1): 65-86. https://doi.org/10.25300/misq/2014/38.1.08

Nielsen, J.A., Andersen, K.N., & Sigh, A. (2016): ’Robots conquering local government services: A case study of eldercare in Denmark’ in Information Polity, 21 (2): 139-151. https://doi.org/10.3233/ip-160381

Orlikowski, W. J., & Gash, D. C. (1994): ’Technological Frames: Making Sense of Information Technology in Organizations’ in ACM Transactions on Information Systems, 12 (2): 174–207. https://doi.org/10.1145/196734.196745

Region Hovedstaden (2015): Region Hovedstadens business case ved Sundhedsplatformen vers. 2,4, bilag 7 til møde i Forretningsudvalget 15. august 2017, dagsorden.regionh.dk/committee_1444/agenda_291942/documents/86633efb-bc13-493e-bf6e-0f3256e7c769.pdf, tilgået 3. juni 2019

Region Hovedstaden (2016): Sundhedsplatformen i luften, pressemeddelelse, 21. maj 2016, www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Sundhedsplatformen-i-luften.aspx, tilgået 3. juni 2019

Region Hovedstaden (2018): Ny brugerundersøgelse skal forbedre Sundhedsplatformen, pressemeddelelse, 9. april 2018, www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Ny-brugerundersoegelse-skal-forbedre-Sundhedsplatformen.aspx, tilgået 3. juni 2019

Region Hovedstaden (2019a): Fakta om Sundhedsplatformen, www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/sundhedsplatformen/om-sundhedsplatformen/Sider/Fakta-om-Sundhedsplatformen.aspx, tilgået 3. juni 2019. https://doi.org/10.6027/9789289330251-7-da

Region Hovedstaden (2019b): Sundhedsplatformen – fremskridt efter hård omstilling, www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/sundhedsplatformen/om-sundhedsplatformen/Sider/Sundhedsplatformen-fremskridt-efter-haard-omstilling.aspx, tilgået 3. juni 2019

Region Sjælland (2014): Status for Sundhedsplatformen, bilag 6 til møde i MED-Hovedudvalget 23. juni 2014, www.regionsjaelland.dk/omregionen/job-og-karriere/med-system/moedeplan-2014/20140623/Punkt10_bilag6_Status%20for%20Sundhedsplatformen.pdf, tilgået 3. juni 2019

Rigsrevisionen (2017): Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, beretning nr. 17, København

Schou.J. & Hjelholt, M. (2019): ‘Digitaliseringen af den danske offentlige sektor: hvor er vi på vej hen?’ i Økonomi & Politik, 92 (2): 33-47.

Simonsen, J., Hertzum, M., & Scheuer, J. D. (2018): ‘Quality Development in Health Care: Participation vs. Accreditation’ in Nordic Journal of Working Life Studies, 8 (S3): 49–69. https://doi.org/10.18291/njwls.v8is3.105276

Sundheds- og Ældreministeriet (2017): Orientering om status på udrulning af Sundhedsplatformen til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, bilagsnr. 123, alm. del, folketingssamling 2017-18, www.ft.dk/samling/20171/almdel/SUU/bilag/123/1832099.pdf, tilgået 3. juni 2019

Young B., Mathiassen L., Davidson E. (2016): ‘Inconsistent and Incongruent Frames During IT enabled Change: An Action Research Study into Sales Process Innovation’ in Journal of the Association of Information Systems, 17 (7): 495 – 520. https://doi.org/10.17705/1jais.00432

Avisartikler

Børsen (18. juni 2013): ’Udskilningsløb om én milliard’

Berlingske Tidende (23. december 2016): ’Sundhedsplatform er en god ide’

Berlingske Tidende (10. september 2017): ’Overlæge står frem: Hospitaler er nedsparede og dysfunktionelle’

Berlingske Tidende (22. januar 2018): ’Fejl i Sundhedsplatformen: Kræftsyge børn fik for meget eller for lidt kemo’

Berlingske Tidende (20. oktober 2018): ’Nye problemer med Sundhedsplatformen’

Berlingske Tidende (23. januar 2019): ’Politisk flertal er klar til at droppe Sundhedsplatformen’

Computerworld (7. juni 2018): ’Sundhedsplatformen kostede Region Sjælland 700 millioner’

Information (8. oktober 2016): ’Ny it må ikke gå ud over patienter’

Information (22. juni 2018): ’Skandalen om Sundhedsportalen er et studie i ringe planlægning’

Jyllands Posten (3. august 2016): ’Når offentlig it slår ihjel’

Jyllands-Posten (14. april 2018): ’Læge? Nej, så hellere crackpusher eller indbrudstyv’

Jyllands Posten (20. juli 2018): ’Nu gælder det en masse data i computeren - og vupti, ud kommer en klar diagnose’

Politiken (6. januar 2014): ’ Vores sundheds-it-systemer kan blive bedre’

Politiken (20. maj 2016): ’Nu bliver det lettere at være patient’

Politiken (21. maj 2017): ’I dag er det Sundhedsplatformens fødselsdag’

Politiken (3. juli 2017): ’Kræftkontrol er brudt sammen’

Politiken (22. august 2017): ’Regionsdirektør: Vi skal tøjle vores udgifter, så vi får mest for pengene’

Politiken (27. oktober 2017): ’Dræbende it truer velfærden’

Politiken (14. november 2017): ’Sundhedsplatformen gør vores patienter til tabere’

Politiken (16. december 2017): ’Sundhedsplatformen er et kæmpe tilbageskridt’

Politiken (16. januar 2018): ’Farlige fejl: Medicinen blev ændret af it-system’

Politiken (2. juni 2018): ’Politisk ansvarlig for sløj platform: Det er ikke godt nok’

Politiken (19. juni 2018): ’Sundhedsplatformen kostede mig mit job’

Politiken (31. juli 2018): ’Drop nu Sundhedsplatformen’

Politiken (2. august 2018): ’Ikke den rette vej at gå’

Politiken (29. august 2018): ’ Vi ser fortsat Sundhedsplatformen som løsningen i fremtidens sundhedsvæsen’

Politiken (11. september 2018): ’Politikerne bag Sundhedsplatformen begår hybris’

Downloads

Publiceret

2019-10-03

Nummer

Sektion

Artikler