REFORMulering – manipulation eller metastyring?

Forfattere

  • Gitte Miller Balslev Gitte Miller Balslev er postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU.
  • Peter Henrik Raae Peter Henrik Raae er lektor emeritus ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5811

Resumé

Den folkeskolereform, Danmark fik i 2014, udfordrer institutionaliserede opfattelser af undervisning. Det skaber forståeligt nok dilemmaer vedrørende reformens realisering mellem på den ene side politiske forventninger til hurtig og fuldstændig implementering og på den anden side behovet for, at ny mening kan etableres på det professionelle niveau. Mange overvejelser over, hvordan en reform som denne bedst implementeres, vil være forventelig. Artiklen tager afsæt i en case fra en dansk kommune, hvor en skolechef i et ledelsesmæssigt krydspres mellem politikere og skoleledere udvikler en opskrift på implementering med intensionen om at skabe rum for dialog og tilgodese bottom up-synspunkter. Analysen viser, hvordan initiativet synes at reflektere tendenser i styringsteori, som peger mod relationsorienteret og tillidsbaseret reformarbejde fremfor mod en principal-agentorienteret og low trust-baseret implementering. Uden at afvise en sådan netværksorienteret implementeringsopskrifts styrkeside spørger vi afsluttende, om ikke sådanne opskrifter indeholder en risikoside i form af overtalelse frem for selvstyring?

Referencer

Alvesson, M. (2003). Methodology for close up studies–struggling with closeness and closure. Higher education, 46(2), 167-193.

Andersen, I. (2008). Den skinbarlige virkelighed: om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne: Samfundslitteratur.

Baker, J., Gibbons, R., & Murphy, K. (117-1 2002). Relationel Constracts and the Theory of the Firm. The Quarterly Journal of Economics.

Balslev, G. M. (2012). Omdannelse & uddannelse: innovation, læring og samarbejde. Roskilde: Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Bentzen, T. Ø. (2017). Personaleledelse. Tillidsbaseret ledelse som alternativ til fagprofessionel ledelse og præstationsledelse. I J. Torfin, & S. Triantafillou, New Public Governance på dansk. København: Akademisk Forlag.

Berger, S., & Luckman, T. (1976). Den samfundsskabte virkelig. En videnssociologisk afhandling. København: Lindhardt og Ringhof.

Bjørnholt, B., Boye, S., Flarup, L. H., & Lemvigh, K. (2015). Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole.

Bove, R., Ball, S.J., & Gold, A. (1992). Reforming Education and Changing Schools. London: Routledge.

Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions. New York: John Wiley & Sons.

Campbell, J., & Pedersen, O. (2001). Introduction; The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis. I J. Campbell, & O. Pedersen, The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis. New Jersey: Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv301g8t.7

Charniawska, B. (2005). En teori om organisering. Lund: Studentlitteratur.

Christensen, S. (2016). Komparation og globalisering. In Uddannelsesvidenskab-En Kritisk Introduktion: Samfundslitteratur.

Dean, M. (2006). Governmentality. Magt og styring i det moderne samfund. Frederiksberg C: Forlaget Sociologi.

Fujii, L. A. (2015). Five stories of accidental ethnography: turning unplanned moments in the field into data. Qualitative Research, 15(4), 525-539. DOI: https://doi.org/10.1177/1468794114548945

Hagsten, K. S., Balslev, G. M., & Petersen, M.-B. H. (2017). Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune. Hentet fra: http://www.emu.dk/modul/datainformeret-kvalitetsudvikling-i-svendborg-kommune

Harrison, A. K. (2018). Ethnography: Oxford University Press.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2016). Professionel kapital. En forandring af undervisningen på alle skoler. København: Dafolo.

Honig, M. (2006). Complexity and Policy Implementation. Challenges and Opportunities for the Field. I I. Honig (Red.), New Directions in Education Policy Implementation. Albany: State University of New York.

Hopmann, S. (2008). No Child, no School, no State Left Behing: Schooling in the Age of Accountabiliy. Journal of Curriculum Studies, Vol 1.

Kjer, M. G., & Rosdahl, A. (2016). Ledelse af forandringer i folkeskolen. Copenhagen: SFI–Danish National Centre for Social Research.

Lortie, D. (2002). Scoolteacher. A Sociological Study. Chicago og London: The University of Chicago Press.

Lawn, M., Rinne, R., & Grek, S. (2011). Changing spatial and social relations in education in Europe: Martin Lawn, Risto Rinne and Sotiria Grek. In Fabricating Quality in Education (pp. 20-27): Routledge.

Levitan, J., Carr-Chellman, D., & Carr-Chellman, A. (2017). Accidental ethnography: A method for practitioner-based education research. Action Research, 1476750317709078. DOI: https://doi.org/10.1177/1476750317709078

Meyer, J., & Rowan, B. (1991). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. I W. Powel, & S. DiMaggio, The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Maaløe, E. (1996). Case-studier af og om mennesker i organisationer. København: Akademisk Forlag.

Moos, L. (2016). Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole? Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Olson, J. (1992). Understanding Teaching. Beyond Expertise. Milson Keynes: Open University Press.

Ozga, J. (2009). Governing education through data in England: From regulation to self‐evaluation. Journal of education policy, 24(2), 149-162. DOI: https://doi.org/10.1080/02680930902733121

Program for Læringsledelse (2014). http://laeringsledelse.dk

Ratner, H., & Gad, C. (2018). Data warehousing organization: Infrastructural experimentation with educational governance. Organization, 1350508418808233. DOI: https://doi.org/10.1177/1350508418808233

Røvik, K. (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Raae, P.H. (2018): Skoler og ledelse af kapacitetsopbygning. I Christensen, T.S., Elf, N, Hobel, P., Qvortrup, A. og Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling, Arhus: Klim

Sabatier, S. (1986). What can We Learn form Implementation Research. I F. Kaufmann, & G. O. Majone, Guidance, control, and evaluation in the public sector. Berlin: de Gruyter.

Spillane, J. (2006). Distributed Leadershis. San Francisco: Jossey-Bass.

Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal 18/7. DOI: https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199708)18:7<509::aid-smj882>3.0.co;2-z

Thygesen, N., & Kampmann, N. (2013). Tillid på bundlinjen. Offentlige ledere gå nye veje. København.: Gyldendal.

Torfing, J., & Triantafillou, S. (2017). Introduktion: New Public Governance. I J. Torfing, & S. Triantafillou, New Public Governance på dansk. København: Akademisk Forlag. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9781316105337.001

Van de Ven, A. H. (2007). Engaged scholarship: A guide for organizational and social research: Oxford University Press on Demand

Weber, M. (1971). Makt og Byråkrati. Oslo: Norsk Gyldendal.

Weick, K. (2001). Sensemaking in Organizations. I Making Sense of the Organization. Malden: Blackwell Publishing.

Yin, R. (2003). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lovtekster

Folketinget 2013a: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juli 2013)

Lov 409, Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, 409 af 26/04/2013 C.F.R. (2013). https://doi.org/10.7146/aul.177.137

Lov 16740, Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag), af 26/12/2013 C.F.R. (2013). https://doi.org/10.5962/bhl.title.84808

Kommunale dokumenter

Kommune, S. (2014). Vision for Læring og Dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg. Svendborg Kommune rekvireret fra https://www.svendborg.dk/sites/default/files/3_floejet_folder_vision_for_laering_og_dannelse_.pdf. https://doi.org/10.7146/aul.230.165

Kommune, S. (2017a). Datainformeret kvalitetsudvikling - styring og ledelse af Svendborg Kommunes folkeskoler. Svendborg: Svendborg Kommune.

Kommune, S. (2017b). Politisk beslutningstema for Progressionsrapport for skoleområdet, (2017b).

Dokumenter fremstillet som i empirindsamlig til brug for casefremstillingen

Feltnoter (2018). Feltnoter fra særligt dialogmøde mellem skoler og skolepolitikere, 27 marts 2018 v. G.M.Balslev

Interview med skoleleder 2018/Interviewer: G. M. Balslev. Interview (8. sept. 2018)

Interview med skolechef 2017/Interviewer: G. M. Balslev. Interview (23. nov. 2017)

Interview med skolechef 2018/Interviewer: G. M. Balslev. Interview (8. feb. 2018)

Downloads

Publiceret

2019-10-03

Nummer

Sektion

Artikler