Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer

Forfattere

  • Ann Karin Tennås Holmen Ph.d. statsvitenskap, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
  • Catharina Bjørquist Ph.d. statsvitenskap, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
  • Ulla Higdem Dr.scient, professor, Høgskolen i Innlandet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i4.5875

Referencer

Crosby, B., 't Hart, P., & Torfing, J. (2017). Public Value Creation through Collaborative Innovation Public Management Review, 19(5). https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192165

Hartley, J. (2008). The Innovation landscape for public service organizations. In J. Hartley (Ed.), Managing to improve public services. Cambridge: Cambridge University Press.

Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2013). Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entreprenesurship. Public Administration Review., 73(6), 821-830. https://doi.org/10.1111/puar.12136

Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. Public Management Review, 10(1), 3-20.

NOU 2011:11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Osborne, S. P., Radnor, Z. & Strokosch, K. (2016) Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment?, Public Management Review, 18:5, 639-653. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927

Downloads

Publiceret

2019-12-06

Nummer

Sektion

Introduktion til særnummer