Når middelet vanhelliger målet – motstridende budskap i implementeringen av medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig sektor

Forfattere

  • Kristiane Marie Fjær Lindland Ph.d. og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i4.5877

Resumé

Offentlig sektor må innovere, og da medarbeiderne er sentrale for kommunenes innovasjonsevne, ønsker mange kommuner å fostre medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Dette til tross for at vilkårene for MDI bryter radikalt med offentlig sektors arbeidsformer. Funn fra kommuner indikerer, at fordi MDI implementeres som et konsept, blir det lettere å implementere. Samtidig kan implementeringsmåten heller hemme enn fremme MDI. Gjennom å forstå «innovasjonskonsepter på reise» som et signifikant symbol (Mead, 1934), diskuterer jeg hvordan implementeringsprosessen i to kommuner førte til paradoksale forståelser av MDI. Funnene og diskusjonen bidrar til å forstå hvorfor implementeringen av ulike organisasjonsideer ofte ikke fører til reell endring over tid.

Referencer

Aasen, T.M., Amundsen, O., Gressgård, L.J., Hansen, K. (2012). Employee-driven innovation in practice – Promoting learning and collaborative innovation by tapping into diverse knowledge sources. In Lifelong learning in Europe 4. https://doi.org/10.1057/9781137014764_3

Crevani, L., & Endrissat, N. (2016). Mapping the leadership-as-practice terrain. Leadership-as-practice: Theory and application, 2, 21-49. https://doi.org/10.4324/9781315684123-2

Czarniawska, B., and G. Sevón. (1996). “Introduction.” In Translating Organizational Change, edited by B. Czarniawska and G. Sevón, 1–12. Berlin: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110879735.1

Czarniawska, B., and B. Joerges. (1996). “Travels of Ideas.” In Translating Organizational Change, edited by B. Czarniawska and G. Sevón, 13–48. Berlin: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110879735.13

Gieske, H., George, B., van Meerkerk, I., & van Buuren, A. (2019). Innovating and optimizing in public organizations: does more become less? Public Management Review, 1-23. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1588356

Griffin, D., & Stacey, R. D. (Eds.). (2005). Complexity and the experience of leading organizations. Taylor & Francis.

Hansen, K., Amundsen, O., Aasen, T. M. B., & Gressgård, L. J. (2017) Management Practices for Promoting Employee-Driven Innovation. I Workplace Innovation (pp. 321-338). Springer, Cham.

Hjelmar, U. (2019). The institutionalization of public sector innovation. Public Management Review, 1-17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56333-6_19

Holmen, A.K. T. og Ringholm, T. (2019) Innovasjon møter kommune. Oslo. Cappelen Damm akademisk.

Kesting, P., & Parm Ulhøi, J.: Employee-driven innovation: extending the license to foster innovation. Management decision, 48(1), 65-84 (2010). https://doi.org/10.1108/00251741011014463

Lorino, P. (2018) Pragmatism and Organization Studies. Oxford. Oxford University Press.

Martela, F. (2011, July). Abductive mode of inquiry–A pragmatic alternative for conducting organizational research. In 27th EGOS Colloquium, Gothenburg (pp. 7-9).

Mead, G. H. (1932). The philosophy of the present. New York. Prometheus books.

Mead, G. H. (1934). Mind, self and society (Vol. 111). University of Chicago Press: Chicago.

Nielsen, J. A., Wæraas, A., & Dahl, K. (2019). When management concepts enter the public sector: a dual-level translation perspective. Public Management Review, 1-21. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1582689

NOU (2016). 3 - Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport

Osborne, S. P., & Brown, L. (Eds.). (2013). Handbook of innovation in public services. Cheltenham. Edward Elgar Publishing.

Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo. Universitetsforlaget.

Smith, R. (2017). Work (er)-driven innovation. Journal of Workplace Learning, 29(2), 110-123.

Torfing, J. (2016). Collaborative innovation in the public sector. Georgetown University Press.

Wadel, C. (1999). Kommunikasjon, et mangfoldig samspill. Flekkefjord. SEEK.

Downloads

Publiceret

2019-12-06

Nummer

Sektion

Artikler