Militær ledelse: Kunst, håndværk eller videnskab?

Forfattere

  • Therese Heltberg
  • Kristian Brobæk Madsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5919

Nøgleord:

Militær ledelse, metaforer, professionsudvikling, ledelsesudvikling, kunst, håndværk, videnskab

Resumé

Er militær ledelse en kunst? Et håndværk? Eller en videnskab? Med afsæt i en analyse af begrebet militær ledelse viser artiklen, hvordan arbejdet med metaforer har en helt central organisatorisk funktion og kan udgøre et væsentligt redskab til udvikling af organisationer og professioner. Artiklen præsenterer dels en teoretisk udfoldelse af og refleksion over, hvad vi kan få blik for, hvis vi betragter metaforer som et perspektiv. Dels undersøger artiklen konkret, hvordan tre forskellige metaforiske forståelser af militær ledelse – som henholdsvis en kunst, et håndværk eller en videnskab – har afgørende betydning for, hvordan den militære organisation vurderer og udvikler sine militære ledere.

Forfatterbiografier

Therese Heltberg

Therese Heltberg er forsker ved Forsvarsakademiet

Kristian Brobæk Madsen

Kristian Brobæk Madsen er udvikler ved Forsvarsakademiet.

Referencer

Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Doing critical management research. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Alvesson, M., & Spicer, A. (Red.). (2011). Metaphors we lead by: Understanding leadership in the real world. Routledge.

Amernic, J., Craig, R., & Tourish, D. (2007). The transformational leader as pedagogue, physician, architect, commander, and saint: Five root metaphors in Jack Welch’s letters to stockholders of General Electric. Human Relations, 60(12), 1839–1872. https://doi.org/10.1177/0018726707084916

Andriessen, D., & Gubbins, C. (2009). Metaphor Analysis as an Approach for Exploring Theoretical Concepts: The Case of Social Capital. Organization Studies, 30(8), 845–863. https://doi.org/10.1177/0170840609334952

Arnfred, C. E. (2013, september 28). Hækkerup: Illoyale oberst Hachel-typer skader forsvaret. Berlingske. Hentet fra https://www.b.dk/content/item/485491

Atkinson, C. J. (2003). The Nature and Role of Generative Systemic Metaphor within Information Systems Planning and Development. I E. H. Wynn, E. A. Whitley, M. D. Myers, & J. I. DeGross (Red.), Global and Organizational Discourse about Information Technology (Bd. 110, s. 323–343). https://doi.org/10.1007/978-0-387-35634-1_16

Barfod, J. R. (2017). Hvad er militær ledelse? Hentet fra http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Hvadermiltarledelse.aspx

Barrett, F. J., & Cooperrider, D. L. (1990). Generative Metaphor Intervention: A New Approach for Working with Systems Divided by Conflict and Caught in Defensive Perception. The Journal of Applied Behavioral Science, 26(2), 219–239. https://doi.org/10.1177/0021886390262011

Bévort, F. (2017). Professionalisering af ledelse i spændingsfeltet mellem bureaukrati og profession. Tidsskrift for Arbejdsliv, 19(3), 28–45. https://doi.org/10.7146/tfa.v19i3.109064

Black, M. (1962). Models and metaphors: Studies in language and philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press.

Boe, O. (2015). Building Resilience: The Role of Character Strengths in the Selection and Education of Military Leaders. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 0(0). https://doi.org/10.4172/1522-4821.1000301

Boe, O., & Bang, H. (2016). The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. ATINER’S Conference Paper Serie, PSY2016.

Borre, M. (2014, april 10). EL: Nu kan skandalerne i forsvaret fortsætte. Politiken. Hentet fra https://politiken.dk/indland/politik/art5510715/EL-Nu-kan-skandalerne-i-forsvaret-forts%C3%A6tte

Bousquet, A. (2009). The scientific way of warfare: Order and chaos on the battlefields of modernity. New York: Columbia University Press.

Boxenbaum, E., & Rouleau, L. (2011). New Knowledge Products As Bricolage: Metaphors and Scripts in Organizational Theory. The Academy of Management Review, 36(2), 272–296. https://doi.org/10.5465/AMR.2011.59330898

Burke, K. (1945). A Grammar of Motives. Hentet fra https://books.google.dk/books?id=kl0NAQAAIAAJ

Calhoun, M. T. (2011). Clausewitz and Jomini: Contrasting Intellectual Frameworks in Military Theory. Army History, (80), 22–37. Hentet fra JSTOR.

Carli, L. L., & Eagly, A. H. (2016). Women face a labyrinth: An examination of metaphors for women leaders. Gender in Management: An International Journal, 31(8), 514–527. https://doi.org/10.1108/GM-02-2015-0007

Carvalho, T. (2012). Managerialism and professional strategies: A case from nurses in Portugal. Journal of Health Organization and Management, 26(4), 524–541. https://doi.org/10.1108/14777261211251562

Clemmesen, M. H. (2015). Fortsættelse. Videregående officersuddannelse: Del 3—Afprofessionaliseringen. Krigsvidenskab.dk online. Hentet fra http://www.krigsvidenskab.dk/videregaaende-officersuddannelse-del-3-afprofessionaliseringen

Cornelissen, J. P. (2005). Beyond Compare: Metaphor in Organization Theory. The Academy of Management Review, 30(4), 751–764. https://doi.org/10.2307/20159166

Cornelissen, J. P., & Kafouros, M. (2008). The Emergent Organization: Primary and Complex Metaphors in Theorizing about Organizations. Organization Studies, 29(7), 957–978. https://doi.org/10.1177/0170840608090533

Cornelissen, J. P., Kafouros, M., & Lock, A. R. (2005). Metaphorical images of organization: How organizational researchers develop and select organizational metaphors. Human Relations, 58(12), 1545–1578. https://doi.org/10.1177/0018726705061317

Cornelissen, J. P., Oswick, C., Christensen, L. T., & Phillips, N. (2008). Metaphor in Organizational Research: Context, Modalities and Implications for Research — Introduction. Organization Studies, 29(1), 7–22. https://doi.org/10.1177/0170840607086634

Forrester, G. (2000). Professional autonomy versus managerial control: The experience of teachers in an english primary school. International Studies in Sociology of Education, 10(2), 133–151. https://doi.org/10.1080/09620210000200056

Gregor, W. J. (2010). Military Planning Systems and Stability Operations. PRISM, 1(3), 99–114. Hentet fra JSTOR.

Greve, L. (2016). Using metaphor as a management tool. I The Routledge Handbook of Metaphor and Language (s. 400–412). https://doi.org/10.4324/9781315672953.ch27

Hagedorn-Rasmussen, P., Krause-Jensen, J., & Mogensen, M. (2017). Ledelse som profession—Mellem idé og praksis. Tidsskrift for Arbejdsliv, 19(3), 5–10. https://doi.org/10.7146/tfa.v19i3.109062

Hald, C., & Rønn, K. V. (2013). Om at opdage: Metodiske refleksioner over politiets undersøgelsespraksis. Frederiksberg C: Samfundslitteratur.

Heltberg, T., & Jellesmark, T. (2017). What Difference Does a Difference Make? Considerations About Lessons Learned from Difficult Operational Situations. I M. Holenweger, M. K. Jager, & F. Kernic (Red.), Leadership in Extreme Situations (s. 295–321). https://doi.org/10.1007/978-3-319-55059-6

Heracleous, L., & Jacobs, C. D. (2008). Understanding Organizations through Embodied Metaphors. Organization Studies, 29(1), 45–78. https://doi.org/10.1177/0170840607086637

Holsting, V. S. (2017). Militært chefvirke: Kritik og retfærdiggørelse mellem politik og profession. Frederiksberg: Copenhagen Business School [Phd], 2017.

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. (2017). Forsvarsforlig i et officersperspektiv (s. 44).

Jacobs, C. D., & Heracleous, L. Th. (2006). Constructing Shared Understanding: The Role of Embodied Metaphors in Organization Development. The Journal of Applied Behavioral Science, 42(2), 207–226. https://doi.org/10.1177/0021886305284895

Jermier, J. M., & Forbes, L. C. (2011). Metaphor as the Foundation of Organizational Studies: Images of Organization and Beyond. Organization & Environment, 24(4), 444–458. https://doi.org/10.1177/1086026611436328

Kemp, L. J. (2016). ‘Trapped’ by metaphors for organizations: Thinking and seeing women’s equality and inequality. Human Relations, 69(4), 975–1000. https://doi.org/10.1177/0018726715621612

Kendall, J. E., & Kendall, K. E. (1993). Metaphors and Methodologies: Living beyond the Systems Machine. MIS Quarterly, 17(2), 149–171. https://doi.org/10.2307/249799

Kirkpatrick, I., & Ackroyd, S. (2003). Archetype Theory and the Changing Professional Organization: A Critique and Alternative. Organization, 10(4), 731–750. https://doi.org/10.1177/13505084030104005

Knudsen, H., Olesen, K. G., Bojesen, A., & Gleerup, J. (2014). Ledelse og velfærdsprofessioner.

Tidsskrift for Arbejdsliv, 16(1), 5–10.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Latusek, D., & Vlaar, P. W. (2015). Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance? Management Learning, 46(2), 211–232. https://doi.org/10.1177/1350507614529512

Linn, G. B., Sherman, R., & Gill, P. B. (2007). Making Meaning of Educational Leadership: The Principalship in Metaphor. NASSP Bulletin, 91(2), 161–171. https://doi.org/10.1177/0192636507302095

Lund, S. K. (2017). Udviklingen og anvendelsen af dansk forsvars landmilitære doktrin. Krigsvidenskab.dk, 10.

Lundberg, A., Artéus, G., Wijnbladh, C., & Försvarshögskolan. (1997). Vägar till svensk officersetik: Grundtext till militär etikutbildning. Stockholm: Försvarshögskolan.

Marshak, R. J. (1993). Managing the metaphors of change. Organizational Dynamics, 22(1), 44–56. https://doi.org/10.1016/0090-2616(93)90081-B

Mintzberg, H. (2005). Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development. San Francisco, Calif: Berrett-Koehler Publishers. https://doi.org/10.5465/ame.2004.15268779

Mintzberg, H. (2009). Managing. Hentet fra http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=31829

Morgan, G. (1986). Images of organization (1st ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publ.

Morgan, G. (2006). Images of organization (3rd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Morgan, G. (2011). Reflections on Images of Organization and Its Implications for Organization and Environment. Organization & Environment, 24(4), 459–478. https://doi.org/10.1177/1086026611434274

Morgan, G. (2017). Foreword. I A. Örtenblad, K. Trehan, & L. L. Putnam (Red.), Exploring Morgan’s metaphors: Theory, research, and practice in organizational studies (s. xiii–xxix). Los Angeles: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781506318752

Mottelson, M. (2018). Ind i pædagogikken. Kbh.: Akademisk Forlag.

Møller, H. H. (2013). Kunst på det operative niveau. Militaert Tidsskrift, 141. årgang(nr. 4), 25–41.

Nørgaard, K., & Holsting, V. S. (2014). Militær ledelse i et professionsperspektiv. Hentet fra http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Militaerledelseietprofessionsperspektiv.aspx

Nørgaard, K., Holsting, V. S., & Schultz-Larsen, S. E. (2015). Det militærfaglige råd og embedsvirke. Kbh.: Forsvarsakademiet.

Nørgaard, K., Holsting, V. S., & Thorbjørnsen, S. R. (2008). Militær etik og ledelse i praksis. København: Forsvarsakademiet.

Perreault, G. (1996). Metaphors for Leadership: Military Battle and Friendship. Journal of Leadership Studies, 3(1), 49–63. https://doi.org/10.1177/107179199600300106

Putnam, L. L., & Boys, S. (2006). Revisiting Metaphors of Organizational Communication. I The SAGE Handbook of Organization Studies (s. 541–576). https://doi.org/10.4135/9781848608030.n19

Rasmussen, P. E. (2018, oktober 18). Anklager om nepotisme og magtmisbrug mod generalmajor. Hentet 28. november 2018, fra OLFI website: https://olfi.dk/2018/10/18/anklager-om-nepotisme-og-magtmisbrug-mod-haerchef-og-generalmajor/ https://doi.org/10.23865/noasp.47

Robl, L. (2012, februar 15). Forsvarets ledelseskultur har fatale konsekvenser. Politiken. Hentet fra https://politiken.dk/debat/art5418388/Forsvarets-ledelseskultur-har-fatale-konsekvenser

Ruth, D. (2014). Leader as priest: Plucking the fruit of a flawed metaphor. Leadership, 10(2), 174–190. https://doi.org/10.1177/1742715012467488

Schechter, C., Shaked, H., Ganon-Shilon, S., & Goldratt, M. (2016). Leadership Metaphors: School Principals’ Sense-Making of a National Reform. Leadership and Policy in Schools, 1–26. https://doi.org/10.1080/15700763.2016.1232836

Schoeneborn, D., Vásquez, C., & Cornelissen, J. (2016). Imagining organization through metaphor and metonymy: Unpacking the process-entity paradox. Human Relations, 69(4), 915–944. https://doi.org/10.1177/0018726715612899

Schön, D. A. (1979). Generative Metaphor: A Perspective on Problem-Setting in Social Policy. I A. Ortony (Red.), Metaphor and Thought (s. 254–283). Cambridge ; New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139173865.011

Schön, D. A. (1993). Generative Metaphor: A Perspective on Problem-Setting in Social Policy. I A. Ortony (Red.), Metaphor and Thought (2. udg., s. 137–163). https://doi.org/10.1017/CBO9781139173865.011

Shamir, E. (2011). Transforming command: The pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli armies. Stanford, Calif: Stanford Security Studies. https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1144457

Smith, K. K., & Simmons, V. M. (1983). A Rumpelstiltskin Organization: Metaphors on Metaphors in Field Research. Administrative Science Quarterly, 28(3), 377–392. https://doi.org/10.2307/2392248

Spicer, A., & Alvesson, M. (2011). Metaphors for leadership. I Mats Alvesson & André Spicer (Red.), Metaphors we lead by: Understanding leadership in the real world (s. 31–50). Routledge. https://doi.org/10.3917/mana.144.0264

Svendsen, J., & Bendtsen, J. V. (2016, juni 3). Soldater: Forsvaret har behov for ny ledelse. Politiken. Hentet fra https://politiken.dk/indland/art5624523/Soldater-Forsvaret-har-behov-for-ny-ledelse

Thyssen, O. (2000). Iagttagelse og blindhed: Om organisation, fornuft og utopi. Kbh.: Handelshøjskolens Forlag.

Tohidian, I., & Rahimian, H. (2019). Bringing Morgan’s metaphors in organization contexts: An essay review. Cogent Business & Management, 6(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1587808

Tong, S., & Bowling, B. (2006). Art, Craft and Science of Detective Work. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 79(4), 323–329. https://doi.org/10.1350/pojo.2006.79.4.323

Tsoukas, H. (1991). The Missing Link: A Transformational View of Metaphors in Organizational Science. The Academy of Management Review, 16(3), 566. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279478

U.S. Department of the Army. (2014). Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 6-0: Mission Command. Washington, DC: Headquarters, Department of the Army. https://doi.org/10.21236/ada401915

Vego, M. (2012). Science vs. The Art of War. Joint Force Quarterly, 66.

Virtanen, T. (2017). Exploring Metaphors of Leadership. I A. Örtenblad, K. Trehan, & L. L. Putnam, Exploring Morgan’s Metaphors: Theory, Research, and Practice in Organizational Studies (s. 138–162). https://doi.org/10.4135/9781506318752.n7

Williams, D. (2017). Forensic Vulnerability Analysis: Putting the “Art” into the Art of War. Joint Force Quarterly, 85(2nd Quarter), 36–41.

Winter, M., & Szczepanek, T. (2009). Images of projects. Farnham: Gower.

Örtenblad, A., Trehan, K., & Putnam, L. L. (Red.). (2017). Exploring Morgan’s metaphors: Theory, research, and practice in organizational studies. Los Angeles: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781506318752

Downloads

Publiceret

2020-01-26

Nummer

Sektion

Artikler