Er det nødvendigt at sige op – for at lytte til borgerne?

Forfattere

  • Annemette Digmann

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5920

Nøgleord:

Aktionsforskning, samskabelse, partnerskabsledelse

Resumé

Denne artikel kan læses i forlængelse af en samskabelsescase, der blev bragt i SIS i 2018. I eksemplet havde to pædagoger valgt at sige deres kommunale job op, for at få lov til at lytte til borgernes ønsker og behov. Efterfølgende ønskede kommunen at lære af de eksterne erfaringer med at samskabe med borgere. I denne artikel dokumenterer jeg, hvordan en kommunal institution forsøger at inddrage borgernes ønsker i arbejdet, og hvorfor det er så vanskeligt, at det mere eller mindre er dømt til at mislykkes. Spørgsmålet er, om samskabelsesdagsordenen bare er endnu et smart slagord, der måske allerede er på vej mod glemslen, eller om der et eller andet sted findes en vilje til reelt at inddrage borgerne i udviklingen af velfærdsydelserne? For de organisationer, der reelt vil samskabelse, slutter artiklen med en række anbefalinger til dét arbejde.

Forfatterbiografi

Annemette Digmann

Annemette Digmann er cand.mag. og ph.d. og arbejder som selvstændig aktionsforsker. Hun har en lang række ansættelser som leder i det offentlige bag sig. Senest 10 år som innovationschef i Region Midtjylland. Har siden 2000 arbejdet som forsker primært med fokus på ledelse.

Referencer

Digmann, A. (2019): Innovation finder sted, når grænser krydses. Erhvervspsykologi. Årgang 17, nr. 1.

Digmann, A., Lunn, T.B. (2019): Samskabelse på XX (et bosted for autister). Forskningsrapport afleveret til Bostedet og Kommunen.

Digmann, A. Nielsen, A.M., Ejlersen, L.S. (2018) Dem der siger at det ikke kan lade sig gøre, skal lade vær’ med at afbryde os, der allerede er i gang. Samfundslederskab i Skandinavien. Årgang 33, nr. 5, s. 369-393. https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5633

Jørgensen, J.H., Digmann, A., Ingerslev, K. (2016): På Tværs. Grænsekrydsende ledelse og samarbejde. Gyldendal Public.

Nielsen, A.M., Ejlersen, L.S., Digmann, A (2018): Når borgere skaber inkluderende fællesskab. Sager der Samler. Findes på www.sagerdersamler.dk

Downloads

Publiceret

2020-01-26

Nummer

Sektion

Artikler