Ledelse af fællesskabelse

Forfattere

  • Marie Aakjær
  • Eva Pallesen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5921

Nøgleord:

Fællesskabelse, samskabelse, velfærd, social innovation, ledelse

Resumé

Velfærdsproblemer adresseres i stigende grad på tværs af sektorer ud fra ideen om, at nye løsninger skal samskabes i fællesskab med de mennesker, hvis liv de berører og gennem aktivering af eksisterende ressourcer i civilsamfundet. I artiklen undersøger forfatterne, hvordan et lokalt fællesskab konstitueres med afsæt i en case, hvor en gruppe borgere og en offentlig koordinator afprøver en digital platform som en måde at understøtte borgernes fællesskab. Analysen tager afsæt i social praksisteori og en relationel ontologi for derved flytte fokus til en procesorienteret forståelse af fællesskabelse, i hvilken det ’fælles’ kan ses som et fænomen, der kontinuerligt skabes og genskabes. Analysen peger på fælleskabelse som en proces, der konstitueres gennem sammenfletningen af handlinger, erfaringer og forestillinger i interaktion med spatiale, temporale og materielle elementer. Artiklen slutter med en diskussion af artiklens pointer i relation til offentlige aktører.

Forfatterbiografier

Marie Aakjær

Marie Aakjær er lektor ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Professionshøjskolen Absalon.

Eva Pallesen

Eva Pallensen er docent ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Professionshøjskolen Absalon.

 

Referencer

Agger, A., & Tortzen, A. (2015). Forskningsreview om samskabelse. Roskilde.

Agger, Annika, Tortzen, A., & Rosenberg, C. (2018). Hvilken værdi skaber vi med samskabelse? Aarhus: Professionshøjskolen Absalon.

BEPA. (2011). Empowering people, driving change. Social Innovation in the European Union. Luxembourg.

Bernstein, R. J. (1960). John Dewey. On experience, nature and freedom. Representative selections. New York: The Liberal Arts Press.

Binder, T., & Brandt, E. (2008). The Design:Lab as platform in participatory design research. CoDesign, 4(2), 115–129. https://doi.org/10.1080/15710880802117113

Crepaldi, C., De Rosa, E., & Pesce, F. (2012). Literature review on innovation in social services in Europe (sectors of Health, Education and Welfare Services). Report supported under the Socio-economic and Humanities Programme of FP7, European Commision.

Czarniawska, B. (2007). Shadowing And Other Technoques for Doing Fieldwork in Modern Societies. CBS Press.

Dewey, J., & Bentley, A. F. (n.d.). Knowing and the Known.”. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: the later works, 1925-1953 (Vol. 1952). Carbondale: Southern Illinois University Press.

Digmann, A., Nielsen, A. M., & Ejlersen, L. S. (2018). ”Dem der siger, at det ikke kan lade sig gøre, skal lade vær’ med at afbryde os, der allerede er i gang”. Samfundslederskab i Skandinavien, 33(5), 369. https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5633

Elkjaer, B., & Simpson, B. (2011). Pragmatism : A lived and living philosophy . What can it offer to contemporary organization theory ? Research in the Sociology of Organizations, (Philosophy and Organization Theory), 55–84. https://doi.org/10.1108/s0733-558x(2011)0000032005

Hartley, J., Sørensen, E., Torfing, J., Torfi, J., Hartley, J., Sørensen, E., … Torfi, J. (2013). Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship. Public Administration Review, 73(6), 821–830. https://doi.org/10.1111/puar.12136

Hernes, T. (2017). En procesteori om organisation. Djøf Forlag.

Mead, G. H. (1932). The philosophy of the present. Illinois: La Salle.

Melander, P. (2018). Hvad er meningen? Samfundslederskab i Skandinavien, 33(2), 67. https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5541

Millard, J., & Carpenter, G. (2014). Case study analysis report of online collaboration and networking tools for social innovation. A Deliverable of the Project:“The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe”(TEPSIE), European Commission–7th Framework Programme. European Commission. DG Research, Brussels (2014b). Http://Www. Tepsie. Eu.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard university press.

Murray, R., Caulier-grice, J., & Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation, 224. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030166

Nickelsen, N. C. M., & Elkjaer, B. (2017). Shifting boundaries in telecare–the nurse-doctor relationship. Journal of Workplace Learning, 29.7(8), 588–600. https://doi.org/10.1108/jwl-03-2017-0024

Pink, S. (2009). Doing sensory ethnography. Thousand Oaks. Ca: Sage.

Sabato, S., Vanhercke, B., & Verschraegen, G. (2017). Connecting entrepreneurship with policy experimentation? The EU framework for social innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30(2), 147–167. https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1282308

Simpson, B. (2009). Pragmatism, mead and the practice turn. Organization Studies, 30(12), 1329–1347. https://doi.org/10.1177/0170840609349861

Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). Den offentlige sektor som arena for samskabelse. In M. K. Fogsgaard & M. de Jongh (Eds.), Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (pp. 30–61). Dansk Psykologisk forlag.

Tortzen, A. (2019). Samskabelse af velfærd. Muligheder og faldgruber. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Ulrich, J. (2018). Samskabelse - hvilke værdier kan der høstes? In Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (pp. 62–91). Dansk Psykologisk Forlag.

Weick, K. E. (2001). Making sense of the organization. Mass: Blackwell Business.

Downloads

Publiceret

2020-01-26

Nummer

Sektion

Artikler