En oplyst anerkendelsesrejse – et nyt perspektiv på stress

Forfattere

  • Pernille Steen Pedersen Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i2.5927

Nøgleord:

Ledelse, skam, stress, anerkendelse

Resumé

Hvordan kan ledere og medarbejdere i fællesskab tage højde for stress i et moderne arbejdsliv? Dette spørgsmål er undersøgt i forskningsprojektet: ”Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress”, som er finansieret af parterne på det kommunale arbejdsmarked i regi af Fremfærd, CBS og 3 kommuner. Under navnet: ”En oplyst anerkendelsesrejse” er der udviklet forskningsbaserede dialogværktøjer, der giver et nyt sprog og perspektiv på stress-håndtering i arbejdsfællesskabet. I denne artikel vil jeg fortælle om erfaringerne fra projektet samt præsentere de nye forebyggelsesværktøjer, der bl.a. skal hjælpe til at forstå forskellige reaktionsmønstre på højt arbejdspres og give input til dialoger herom. Forskningen bidrager til en praktisk ledelsesteori med særlig fokus på forebyggelse af stressrelateret sygefravær, som forøger ledere såvel som medarbejderes evne til at sætte sig i hinandens sted og skaber handlemuligheder.

Forfatterbiografi

Pernille Steen Pedersen, Copenhagen Business School

Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat som Post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hun har gennem en årrække beskæftiget sig med, hvordan ledelse kan tilrettelægges med henblik på at håndtere medarbejdernes stressrelaterede problemstillinger med særlig fokus på undersøgelse af skammens betydning som en ny og fremtrædende problematik i forhold til stress. ppe.mpp@cbs.dk, www.sundledelse.dk

Referencer

Arbejdsmiljøfondens strategi 2020. Arbejdsmiljøfonden.

Beskæftigelsesministeriets Ekspertudvalgs Rapport (2014). Beskæftigelsesministeriet.

Borg V., Nexø, M.A, Kolt, I. V. & Andersen, M. F. (2010). Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Cooperrider, D. & Srivastva, S. (2017). Research in organizational change and development, Emerald Publishing Limited.

Harms, P.D., Credé, M., Tynan, M., Leon, M., Jeung, W. (2017). Leadership and stress: A meta-analytical review. I: The Leadership Quarterly 28, s. 178-184. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.10.006

Hollander, E.P. (1964). Leaders, Groups and Influence. New Your: Oxford University Press

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview - Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel.

Milsted, T. (2017). Tema om stress: Uenighed om definitionen hæmmer debatten i: Featured/Liv & Mennesker

Netterstrøm, B. (2014). Stress og arbejde – nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling. Hans Reitzels forlag.

Pedersen, P.S. (2016a). Udkast til et nyt coping-begreb – en kvalifikation af ledelsesmuligheder for at forebygge sygefravær ved psykiske problemer. CBS. Ph.d.-serie 05/2016.

Pedersen, P.S. (2016b). Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet. Kristelig Dagblads Forlag.

Pedersen, P.S. & Gudmand-Høyer, M. (2017). Modsatrettede forpligtelser: Skam og stress i arbejdslivet. I: Tidskrift for Erhvervspsykologi, vol. 15.

Pernille, P.S. & Krarup, T. (2018). Foucault og problematiseringsanalyse, en analysemodel. I: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning, Gilberg, Frederik Alkier og Hounsgaard, Lise. Forlaget Klim.

Pedersen, P.S. (2019). Skam æder anerkendelser op – præsentation af et skjult ledelsesproblem. I: Samfundslederskab i Skandinavien 34(1). https://doi.org/10.22439/sis.v34i1.5668

Rost, J.C (1991). Leadership for the twenty-first century. London:Praeger.

Rost, J.C (1995). Leadership: a discussion about ethics. I: Business Ethics Quarterly 5(1), s. 129-142. https://doi.org/10.2307/3857276

Uhl-Bien, M. (2005). Implicit theories of relationships in the workplace. I: B. Schyns & J.R. Meindl (Red.), The future of leadership development, s. 129-147. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers.al

Uhl-Bien, M. (2006). Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing. I: The Leadership Quarterly 17, s. 654-676.
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.007

Downloads

Publiceret

2020-03-31

Nummer

Sektion

Artikler