Ledelse af innovation i den offentlige sektor: Kommunal affaldshåndtering som en del af noget større

Forfattere

  • René Nesgaard Nielsen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i3.5956

Nøgleord:

Innovation, Offentlig sektor, Ledelse

Resumé

Den offentlige sektor står over for mange og store udfordringer i det 21. århundrede, og der kan argumenteres for, at innovation skal være en del af svaret på disse udfordringer. I denne artikel fremdrages forskellige bud fra den eksisterende litteratur på, hvordan innovation kan initieres og ledes i den offentlige sektor. Artiklen indeholder også en case om en ny og innovativ tilgang til kommunal affaldshåndtering, og når denne case sammenholdes med de grundlæggende teoretiske perspektiver fra litteraturen, så viser analysen, at den konkrete innovationsproces mest hensigtsmæssigt kan ses som værende en del af et større og komplekst system, hvori mange aktører, delelementer og delprocesser har været relevante og spillet en rolle. Dette bliver diskuteret yderligere i slutningen af artiklen sammen med nogle af de heraf afledte konsekvenser for ledelse af innovation i den offentlige sektor.  

Forfatterbiografi

René Nesgaard Nielsen, Aalborg Universitet

René Nesgaard Nielsen er ph.d. og lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Forfatteren ønsker at takke Preben Melander samt en anonym reviewer for gode kommentarer og forslag til forbedringer af en tidligere version af artiklen.

Referencer

Agranoff, R. (2007). Managing within Networks: Adding Value to Public Organizations. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Bommert, B. (2010). Collaborative innovation in the public sector. International Public Management Review, 11, 1, 15-33.

Borins, S. (2002). Leadership and innovation in the public sector. Leadership & Organization Development Journal, 23, 8, 467-476. https://doi.org/10.1108/01437730210449357

Borins, S. (2006). The Challenge of Innovating in Government. 2. udgave. Innovation Series, IBM Center for the Business of Government.

Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1108/14601060410565074

Damanpour, F., & Schneider, M. (2009). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 3, 495–522. https://doi.org/10.1093/jopart/mun021

De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public Administration, 94, 146-166. https://doi.org/10.1111/padm.12209

Duivenboden, H. V., & Thaens, M. (2008). ICT-driven innovation and the culture of public administration: A contradiction in terms? Information Polity, 13, 3-4, 213-232. https://doi.org/10.3233/ip-2008-0157

Eggers, W. D., & Singh, S. K. (2009). The Public Innovator’s Playbook: Nurturing Bold Ideas in Government. Deloitte Research.

Fagerberg, J., Mowery, D. C. & Nelson, R. R. (Eds) (2005). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.

Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles I., & Røste, R. (2005). On the differences between public and private sector innovation. Publin Report, D9.

Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money & Management, 27-34.

Gieske, H., Van Meerkerk, I., & Van Buuren, A. (2019). The Impact of Innovation and Optimization on Public Sector Performance: Testing the Contribution of Connective, Ambidextrous, and Learning Capabilities. Public Performance & Management Review, 42, 2, 432-460. https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1470014

Lundvall, B.-Å. (Ed.) (1992). National Systems of Innovation – Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.

Lundvall, B.-Å. (2011). Økonomisk innovationsteori: Fra iværksættere til innovationssystemer. I: Sørensen, E., & Torfing, J. (Red.), Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, 41-57. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v30i3.68226

Lykkebo, O. B. (2016). Innovationsbarometret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation. København: Center for Offentlig Innovation og Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v24i1.69393

March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2, 71-87.

Miljøstyrelsen (2013). Danmark uden affald: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Miljøstyrelsen.

Moore, M. H. (2009). “Networked Government”. In: Goldsmith, S. and Kettle, D. (Ed.), Unlocking the Power of Networks: Keys to High-Performance Government. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

OECD (2015). The Innovation Imperative in the Public sector: Setting an Agenda for Action. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264236561-en

O’Reilly, C. A., & Tushman, M. J. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. Academy of Management Perspectives, 27, 4, 324-338. https://doi.org/10.5465/amp.2013.0025

Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, Public Policy and Public Services Delivery in the UK: The World that Would Be King? Public Administration, 89, 4, 1335-1350. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x

Osborne, S. P., & Brown, L. (Eds.) (2013). Handbook of Innovation in Public Services. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Perks, H., & Roberts, D. (2013). A Review of Longitudinal Research in the Product Innovation Field, with Discussion of Utility and Conduct of Sequence Analysis. Journal of Product Innovation Management, 30, 6, 1099-1111. https://doi.org/10.1111/jpim.12048

Regeringen (2013). Danmark uden affald: Genanvend mere – forbrænd mindre. Regeringen.

Røste, R. (2005). Studies of innovation in the public sector: A theoretical framework. Publin Report, D16.

Sørensen, E., & Torfing, J. (Red.) (2011). Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v24i1.69393

Torfing, J., Sørensen, E., & Aagaard, P. (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis: en introduktion. I: Aagaard, P., Sørensen, E., og Torfing, J. (Red.), Samarbejdsdrevet innovation i praksis (15-36). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v33i3.68472

Torfing, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. Public Management Review, 21, 1, 1-11. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248

Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (1996). The ambidextrous organization: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38, 1-23. https://doi.org/10.2307/41165852

von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge, MA: The MIT Press.

Walker, R. M. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A Review and Extension. Public Management Review, 16, 1, 21-44. https://doi.org/10.1080/14719037.2013.771698

Aagaard, P., Sørensen, E., & Torfing J. (Red.) (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Downloads

Publiceret

2020-05-18