Plastik fantastisk: En analyse og diskussion af politikker for plastaffaldshåndtering

Forfattere

  • Kenneth Mølbjerg Jørgensen Aalborg Universitet
  • Marita Svane Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i3.5957

Nøgleord:

Plastaffaldshåndtering, Bæredygtighed, Ren kystlinje, Cirkulær økonomi, Delt Værdi, Corporate social responsibility

Resumé

Med plast som case beskæftiger denne artikel sig med, hvordan vores økonomi kan transformeres til en bæredygtig økonomi. Casen handler om indsamling og genanvendelse af plastik og blev undersøgt som en del af projektet Ren Kystlinje. Det er artiklens hensigt at diskutere og problematisere de politikker for plastaffaldshåndtering, som er formuleret af EU og regeringen. Argumentet er, at disse politikker i vid udstrækning er baseret på ideer om Delt Værdi, som er en forholdsvis ny teori indenfor CSR-området, samt cirkulær økonomi (CØ). Der argumenteres for, at Delt Værdi og CØ indeholder en positiv fortælling, der imidlertid også har som funktion at legitimere en dominerende produktions- og forbrugskultur. Ved hjælp af interviews med aktører inden for genanvendelsesfeltet problematiseres, hvorvidt og i hvor stor udstrækning Delt Værdi og CØ kan løse problemerne vedrørende plastaffaldshåndtering og plastikforurening. Som et sidste element i artiklen diskuteres andre modeller til at håndtere plastaffaldsproblemerne.

Forfatterbiografier

Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Aalborg Universitet

Kenneth Mølbjerg Jørgensen er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Kenneth er desuden gæsteprofessor ved University West i Trollhättan i Sverige.

Marita Svane, Aalborg Universitet

Marita Svane er lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Referencer

Abildgaard, A. (2017). Viljen til markedsgørelse: En dispositionel og diagnostisk beskrivelse af ureflekterede sandheder, subjektpositioner og mulig selvformation i offentlig-privat innovation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. PhD afhandling. https://doi.org/10.5278/vbn.phd.hum.00076

Bason, C. (2018). Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society. Bristol: Policy Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgnsd

Bollier, D. (2007). The growth of the commons paradigm. In C. Hess & E. Ostrom (Eds.), Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice (pp. 27–40). Cambridge, MA: MIT Press.

DAKOFA. (2017). Nyhed: Ny analyse skaber overblik over al plast produceret - nogensinde. Retrieved November 7, 2019, from Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer website: https://dakofa.dk/element/ny-analyse-skaber-overblik-over-al-plast-produceret-nogensinde/

Det Store Plastleksikon: Alt hvad du skal vide om plast. (2019). Retrieved November 7, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/det-store-plastleksikon/

European Commission. (2018a). EUR-Lex—52018DC0028—EN - EUR-Lex. Retrieved November 7, 2019, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN

European Commission. (2018b). European Commission—PRESS RELEASES - Press release—Plastic Waste: A European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries. Retrieved November 7, 2019, from https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm

Freeman, E. R., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and “The Corporate Objective Revisited.” Organization Science, 15(3), 364–369. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/30034739 https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066

Friedman. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. New York: New York Times.

Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of Business Ethics, 53(1), 51–71. https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London. Verso Books.

Jyllands-Posten. (2018). FN: »Hvis udviklingen fortsætter, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i verdenshavene«. Retrieved November 7, 2019, from https://jyllands-posten.dk/international/ECE10662135/verdens-miljoedag-i-new-delhi-markeres-rapport-fra-fn-om-plastforurening/

Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild—Regeringens Plastikhandlingsplan. Miljø- og Fødevareministeriet.

Mintzberg, H. (2015). Rebalancing Society: Radical Renewal Beyond Left, Right, and Center. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers. https://doi.org/10.3917/rimhe.024.0067

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9_93

Ostrom, E., & Chang, C. (2012). Future of the Commons: Beyond Market Failure and Government Regulations. London: Institute of Economic Affairs.

Out to Sea – an ocean of plastic. (2019). Retrieved November 7, 2019, from Tekniska Museet website: https://www.tekniskamuseet.se/en/discover/exhibitions/out-to-sea-an-ocean-of-plastic/

Plastic Change. (2018). Få smileys til plasthandlingsplan. Retrieved November 18, 2019, from Plastic Change website: https://plasticchange.dk/knowledge-view/smileys-til-plasthandlingsplan/

Plastindustrien. (2018a). Plastindustrien roser forslag om at ensrette plastindsamling i kommunerne. Retrieved November 7, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/2018/12/plastindustrien-roser-forslag-om-at-ensrette-plastindsamling-i-kommunerne/

Plastindustrien. (2018b). Vi vil designe plastemballage til genbrug og genanvendelse. Retrieved November 7, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/vi-vil-designe-plastemballage-til-genbrug-og-genavendelse/

Plastindustrien. (2018c). Fælles ønsker fra NGO’er og Plastindustrien til plasthandlingsplanen. Retrieved November 18, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/2018/10/debat-faelles-oensker-til-plasthandlingsplanen/

Plastindustrien. (2018d). Forum for cirkulær plastemballage: Resultater og anbefalinger. Retrieved November 18, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/tema/forum-for-cirkulaer-plastemballage/

Plastindustrien. (2018e). Vi vil øge kvaliteten i genanvendelsen af plastemballage fra husholdninger. Retrieved November 18, 2019, from Plast.dk website: https://plast.dk/vi-vil-oege-kvaliteten-i-genanvendelsen-af-plastemballage-fra-husholdninger/

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89, 62–77. Retrieved from https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=39071

Ren Kustlinje—Symbioscentrum (2018). Retrieved November 7, 2019, from http://www.symbioscentrum.se/projekt/avslutadeprojekt/renkustlinje.4.4835a2a0164870f21677102.html

Vallentin, S. (2011). Afkastet og anstændigheden. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Video—Affald.dk. (2019). Retrieved November 7, 2019, from https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/video.html

Downloads

Publiceret

2020-05-18