Det samfundsnyttige landbrug: Nye bæredygtige forretningsmodeller for landbrug i Danmark

Forfattere

  • Mette Vinther Larsen Aalborg Universitet
  • Charlotte Øland Madsen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i5.6084

Nøgleord:

Forretningsmodeller, doughnutøkonomi, bæredygtighed, økologi

Resumé

I denne artikel udfoldes en ny strømning indenfor økonomisk tænkning og teori. Baseret på bæredygtige og systemteoretiske tilgange udfordres de klassiske økonomiske teorier og giver nye måder for ledere at arbejde innovativt med bæredygtige forretningsmodeller. Formålet med artiklen er at udfolde, hvordan bæredygtig økonomisk teori kombineret med teorier om innovation af bæredygtige forretningsmodeller kan sætte spørgsmålstegn ved de taget-for-givet forestillinger om økonomisk styring, der præger beslutningsprocesserne i danske virksomheder.   Gennem to cases undersøges og eksemplificeres der muligheder og begrænsninger for at skabe bæredygtige forretningsmodeller. Artiklen tager udgangspunkt i projektet ”Det samfundsnyttige landbrug”, der har sat fokus på at udvikle nye forretningsmodeller for økologisk landbrug i Danmark.

 

Forfatterbiografier

Mette Vinther Larsen , Aalborg Universitet

Mette Vinther Larsen er professor MSO, ph.d. ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet

Charlotte Øland Madsen , Aalborg Universitet

Charlotte Øland Madsen er lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Referencer

Asmussen, T. (2017). Evaluering – Det samfundsnyttige landbrug. http://samfundsnyttigtlandbrug.dk/media/1757308/evaluering-thomas-asmussen-24-05-2017.pdf (Tilgået d. 01.02.2020).

Bocken, N.M.P., Short, S.W., Rana, P., & Evans S. (2014). A litterature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039

Brix J. (2020). Building capacity for sustainable innovation: A field study of the transition from exploitation to exploration and back again. Journal of Cleaner Production, 268. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122381

Bronk, K. C., King, P. E., & Matsuba, M. K. (2013). An introduction to exemplar research: A definition, rationale, and conceptual issues. In Matsuba M. K., King P. E., & Bronk K. C. (Eds.), Exemplar Methods and Research: Strategies for Investigation. New Directions for Child and Adolescent Development, 142, 1–12. https://doi.org/10.1002/cad.20045

Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: opportunities and and barriers. Long Range Planning. 43(2-3), 354-363. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.010

Det samfundsnyttige landbrug – http://samfundsnyttigtlandbrug.dk/om-projektet (Tilgået d. 01.02.2020).

Egholm Folkefarm – Gården i byen - http://samfundsnyttigtlandbrug.dk/cases/egholm-folkefarm-gaarden-i-byen (Tilgået d. 01.02.2020).

Geissdoerfer M., Vladimirova, D., Evans, S. (2018). Sustainable business model innovation: A review. Journal of Cleaner Production, 198, 401-416. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.240

Hersted L. & Madsen C. Ø. (2018). Polyphonic Inquiry for Team Development, Learning and Knowledge Production. In Madsen, C. Ø.., Larsen, M. V., Hersted, L., Rasmussen, J. G. Relational Research and Organization Studies. New York. Routledge. 85-116. https://doi.org/10.4324/9780429507557-5

Indravan I. W. (2018). Book Review. Doughnut Economics. International Journal of Economics, Management and Accounting, 26(2), 499-503.

Joyce, A., Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of Cleaner Production, 1474-1486. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.067

Kringelum, L. B. (2017). Trancending Organizational Boundaries: Exploring intra- and inter- organizational processes of business model innovation in a port authority. Aalborg University.

Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London. Mackmillan.

Nicoletti, M. Lutti, N., Souza, R. Pagotto, L. (2019). Social and organizational learning in the adaption to the process of climate change: The case of a Brazilian thermoplastic resins and petrochemical company. Journal of Cleaner Production, 226, 748-758. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.058

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken New Jersey. Wiley & Sons. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00977_2.x

Porter, M., Kramer, M. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, (Feburary).

Raworth, K., (2017). Doughnut Economics – Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. United Kingdom. Penguin Random House. https://doi.org/10.33568/rbs.2409

Richardson, J. (2008). The business model: An integrative framework for strategy execution. Strategic Change, 17 (5-6), 133-144. https://doi.org/10.1002/jsc.821

SamsØkologisk - http://samfundsnyttigtlandbrug.dk/cases/samsoekologisk (Tilgået 01.02.2020).

Savitz, A. (2012). The Triple Bottom Line: How Today’s Best run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Succes – and How You Can Too. San Francisco. John Wiley & Sons.

SEGES (2016). SEGES - Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2016-2019. https://svineproduktion.dk/Publikationer/Kilder/Notater/2016/1618 (Tilgået d. 01.02.2020).

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London. W. Strathan and T. Codell.

Stubbs, W., Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a “Sustainablility business model”. Organization & Environment, 21(2), 103-127. https://doi.org/10.1177/1086026608318042

DN (2017). Sådan ligger landet – tal om landbruget 2017, Danmarks Naturfredningsforening. https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/ (Tilgået 01.02. 2020).

www. Jordbrugsfonden.dk (Tilgået 01.02. 2020).

Downloads

Publiceret

2020-10-18