Tiltrækning, fastholdelse og ledelse af frivillige i idrætsforeninger

Forfattere

  • Jens Holmgren Aalborg University Business School
  • Ole Friis Aalborg University Business School

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i5.6085

Nøgleord:

Ledelse af frivillige, idrætsforeninger, tiltrækning, fastholdelse, motivation

Resumé

Der anvendes i stadig større omfang frivillige i forbindelse med ydelser, der traditionelt har været betalt eller støttet af det offentlige, og stadig flere anvender deres tid som frivillige særligt blandt den voksende gruppe af ældre borgere. Det større udbud af muligheder for at gøre en frivillig indsats på forskellige områder har medført, at nogle af de traditionelle frivillige foreninger har oplevet det vanskeligere at rekruttere frivillige. Men mange ledere i idrætsforeninger har ikke bevidsthed om, at ledelse er vigtig for at få foreningen til at fungere godt, og at der i dag i langt højre grad gælder de samme mekanismer, som der gør på arbejdsmarkedet. Vi argumenterer for, at man som frivillig leder kan skabe resultater, hvis man er bevidst om og bruger tre former for fokus: et indre fokus, fokus på andre og et ydre fokus. Det kan hjælpe den frivillige leder med at agere som en professionel leder, der med passion skal udleve idrætsforeningens mission, omsætte den til en strategi, som kan motivere de frivillige, ved at de udfordres og involveres i beslutningstagningen, så de kan se en mening i det, der foregår, indgå i nye sociale netværk og fællesskaber og samtidig have det sjovt.

Forfatterbiografier

Jens Holmgren, Aalborg University Business School

Jens Holmgren (jens@business.aau.dk) er Ph.D. og lektor

Ole Friis, Aalborg University Business School

Ole Friis (ole@business.aau.dk) er Ph.D. og lektor

Referencer

Bang, H. & P. Chelladurai (2009). Development and validation of the volunteer motivations scale for international sporting events (VMS-ISE). International Journal of Sport Management and Marketing, 6, 332–350. https://doi.org/10.1504/ijsmm.2009.030064

Bang, H.; D. Won & Y. Kim (2009). Motivations, commitment, and intentions to continue volunteering for sporting events. Event Management, 13, 69–81. https://doi.org/10.3727/152599509789686317

Caldwell, L. L. & K. L. Andereck (1994). Motives for initiating and continuing membership in a recreation-related voluntary association. Leisure Sciences, 16, 33–44. https://doi.org/10.1080/01490409409513215

Center for frivilligt socialt arbejde (2012): Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport 2012.

Costa, C. A.; L. Chalip; C. B. Green & C. Simes (2006). Reconsidering the role of training in event volunteers’ satisfaction. Sport Management Review, 9, 165–182. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(06)70024-9

Cuskelly, G. (2004). Volunteer retention in community sport organisations. European Sport Management Quarterly, 4, 59–76. https://doi.org/10.1080/16184740408737469

Cuskelly, G.; T. Taylor; R. Hoye & S. Darcy (2006). Volunteer management practices and volunteer retention: A human resource management approach. Sport Management Review, 9, 141–163. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(06)70023-7

Doherty, A. (2009). The volunteer legacy of a major sport event. Journal of Policy Research in Tourism. Leisure and Events, 1, 185–207. https://doi.org/10.1080/19407960903204356

Downward, P. M. & R. Ralston (2006). The sports development potential of sports event volunteering: Insights from the XVII Manchester Commonwealth Games. European Sport Management Quarterly, 6, 333–351. https://doi.org/10.1080/16184740601154474

Elmose-Østerlund, K.; M. R. L. Pedersen & B. Ibsen (2017): Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser. SIVSCE Rapport. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Syddansk Universitet

Fairley, S.; P. Kellett & B. C. Green (2007). Volunteering abroad: Motives for travel to volunteer at the Athens Olympic Games. Journal of Sport Management, 21, 41–57. https://doi.org/10.1123/jsm.21.1.41

Farrell, J. M.; M. E. Johnston & G. D. Twynam (1998). Volunteer motivation, satisfaction, and management at an elite sporting competition. Journal of Sport Management, 12, 288–300. https://doi.org/10.1123/jsm.12.4.288

Fridberg, T. & L. S. Henriksen (red.) (2014). Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Goleman, D. (2013). Fokus – De skjulte mønstre bag unikke præstationer. Gyldendal Business.

Habermann, U. & B. Ibsen (1998). Den frivillige sektor i Danmark – 150 års historisk udvikling. Bilag til ”Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund. Betænkning nr. 1332”. Økonomi og indenrigsministeriet, 1998.

Hein, H. H. (2013). Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald. Gyldendal Business.

Hjære, M. & H. E. D. Jørgensen (2017). Tal om det frivillige Danmark – analyse af befolkningens frivillige engagement. En del af Frivilligrapporten 2016 – 2018. 2. udgave.

Ibsen, B. (1992). Frivilligt arbejde i idrætsforeninger [Voluntary work in sports clubs]). Systime. Denmark.

Ibsen, B. (2012). Frivilligt arbejde i idræt. Notat udarbejdet for DGI. December 2012.

Kim, M.; P. Chelladurai & G. T. Trail (2007). A model of volunteer retention in youth sport. Journal of Sport Management, 21, 151–171.https://doi.org/10.1123/jsm.21.2.151

Kodama, E.; A. Doherty & M. Popovic (2013). Frontline insight: An autoethnography of the Vancover 2010 volunteer experience. European Sport Management Quaterly, 13, 76-93. https://doi.org/10.1080/16184742.2012.742123

Klausen, K. K. (2014). Strategisk ledelse i det offentlige. Gyldendal Public.

Knoke, D. & D. Prensky (1984). What relevance do organization theories have for voluntary associations? Social Science Quarterly, 65, 3–20.

Mandag Morgen, nr. 18, (2014). De værdifulde lederes nye verdensorden.

Nahapiet, J. & S. Ghoshal (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23, 242–266. https://doi.org/10.5465/amr.1998.533225

Prestby, J. E.; A. Wandersman; P. Florin; R. Rich & D. Chavis (1990). Benefits, costs, incentive management and participation in voluntary organizations: A means to understanding and promoting empowerment. American Journal of Community Psychology, 18, 117–149. https://doi.org/10.1007/bf00922691

Putnam, R. D. (1993). The prosperous community. The American Prospect, 4, 35–42.

Skårhøj, R. & D. Kappelgaard (2011). Ledelse af frivillige. Ankerhus Forlag.

Ørsted, C. (2013). Livsfarlig ledelse. People’s Press.

Østerlund, K. (2012). Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment. European Sport Management Quarterly, 13(2), 143-165. https://doi.org/10.1080/16184742.2012.731074

Downloads

Publiceret

2020-10-18