Den analytiske etikk og taylorismens ånd? HR-analyse som ledelseskonsept

Forfattere

  • Hans Olav Stensli Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6109

Nøgleord:

Ledelseskonsept, HR-analyse

Resumé

Denne artikkelen diskuterer hovedelementer i ledelseskonseptet HR-analyse (HR-A). Vi undersøker hvordan HR-A kan forstås som en faglig diskurs, og hvordan denne er relatert til allerede etablerte diskurser i HRM-feltet. Tilfører HR-analyse nye element til diskurser om ledelse, eller er den først og fremst innleiret i allerede etablerte faglige synsmåter og posisjoner? Ledelseskonsepter kan ha store praktiske konsekvenser i arbeidslivet (Madsen, 2017, s. 181). Vi vil gjennom en innholdsanalyse vise, at HR-analyse som ledelseskonsept kan innebære utfordringer for virksomheter som ønsker å implementere det.

Forfatterbiografi

Hans Olav Stensli, Universitetet i Sørøst-Norge

Hans Olav Stensil er dr. polit og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (www.usn.no)

Referencer

Abrahamson, E. (1996). Management fashion. (management fads). Academy of Management Review, 21(1), 254. https://doi.org/10.2307/258636

Angrave, D., Charlwood, A., Kirkpatrick, I., Lawrence, M. & Stuart, M. (2016). HR and analytics: why HR is set to fail the big data challenge. Human Resource Management Journal, 26(1), 1-11. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12090

Bassi, L. (2011). Raging debates in HR analytics. People & Strategy, 34(2), 14.

Benders, J. & Verlaar, S. (2003). Lifting parts: putting conceptual insights into practice. International Journal of Operations & Production Management, 23(7), 757-774. https://doi.org/10.1108/01443570310481540

Boglind, A., Hällsten, F. & Thilander, P. (2014). HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete. Lund: Studentlitteratur.

Bondarouk, T., Parry, E. & Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 98-131. https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1245672

Boon, C., Paauwe, J., Boselie, P. & Den Hartog, D. (2009). Institutional pressures and HRM: developing institutional fit. Personnel Review, 38(5), 492-508. https://doi.org/10.1108/00483480910978018

Boxall, P. & Purcell, J. (2016). Strategy and human resource management (4th ed. utg.). London: Palgrave MacMillan.

Budd, J. W. (2020). The psychologisation of employment relations, alternative models of the employment relationship, and the OB turn. Human Resource Management Journal, 30(1), 73-83. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12274

Caldwell, C., Truong, D., Linh, P. & Tuan, A. (2011). Strategic Human Resource Management as Ethical Stewardship. Journal of Business Ethics, 98(1), 171-182. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0541-y

Deloitte. (2019). Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus. Hentet 26. februar 2020 fra https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html

Døving, E. & Nordhaug, O. (2010). Fra HRM til strategisk HR-styring. I G. Ladegaard, & Vaabo, S (Red.), Ledelse og styring. Bergen: Fagbokforl.

Edwards, M., Charlwood, A., Guenole, N. & Marler, J. (2018). Special Issue Call for Papers HR/People Analytics and Human Resource Management. Human Resource Management Journal, 28.

Einarsen, S. & Skogstad, A. (2015). Ledelse på godt og vondt (2. utg. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Fitz-enz, J. & Mattox, J. (2014). Predictive analytics for human resources. Hobokjen, New Jersey: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118915042

Geertz, C. & Darnton, R. (2017). The interpretation of cultures : selected essays (3rd ed. utg.). New York: Basic Books.

Gilje, N. & Grimen, H. (1995). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Godard, J. (2020). Psychologisation revisited. Human Resource Management Journal, 30(1), 84-85. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12273

Greasley, K. & Thomas, P. (2020). HR analytics: The onto-epistemology and politics of metricised HRM. Human Resource Management Journal, 14. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12283

Guenole, N., Ferrar, J. & Feinzig, S. (2017). The power of people : learn how successful organizations use workforce analytics to improve business performance. United States: Pearson Education.

Guest, D. & King, Z. (2004). Power, Innovation and Problem‐Solving: The Personnel Managers’ Three Steps to Heaven? Journal of Management Studies, 41(3), 401-423. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00438.x

Hamilton, R. H. & Sodeman, W. A. (2020). The questions we ask: Opportunities and challenges for using big data analytics to strategically manage human capital resources. Business Horizons, 63(1), 85-95. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.10.001

Harley, B. (2015). The one best way? 'Scientific' research on HRM and the threat to critical scholarship. Human Resource Management Journal, 25(4), 399. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12082

HR Norge, H., Flora, Sveriges HR Förening, Ey. (2017). Nordic HR Study 2017 - HR`s view on future organizational challenges and opportunities. Hentet fra https://hrnorge.no/presse/eapm-newsletter-the-impact-of-digitalization

Huselid, M. A. (2018). The science and practice of workforce analytics: Introduction to the HRM special issue. Human Resource Management, 57(3), 679-684. https://doi.org/10.1002/hrm.21916

Julsrud, T. E. (2018). Organisatorisk tillit : grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforl.

Kaufman, B. E. (2015). Evolution of Strategic HRM as Seen Through Two Founding Books: A 30th Anniversary Perspective on Development of the Field. Human Resource Management, 54(3), 389-407. https://doi.org/10.1002/hrm.21720

Kaufman, B. E. (2020). The real problem: The deadly combination of psychologisation, scientism, and normative promotionalism takes strategic human resource management down a 30‐year dead end. Human Resource Management Journal, 30(1), 49-72. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12278

Kuvaas, B. & Dysvik, A. (2016). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM (3. utg. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Laudal, T. & Mikkelsen, A. (2014). Ulike tilnærminger til organisasjoner og konsekvenser for HRM. I A. Mikkelsen & T. Laudal (Red.), Strategisk HRM 1 (s. 2 b. : ill.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Lawler, E. E., III, Levenson, A. & Boudreau, J. W. (2004). HR metrics and analytics: use and impact. Human Resource Planning, 27(4), 27.

Levenson, A. (2005). Harnessing the power of HR analytics. Strategic HR Review, 4(3), 28-31. https://doi.org/10.1108/14754390580000607

Levenson, A. (2018). Using workforce analytics to improve strategy execution. Human Resource Management, 57(3), 685-700. https://doi.org/10.1002/hrm.21850

Madsen, D. Ø. (2017). Examining the popularity trajectory of outsourcing as a management concept. Problems and perspectives in management, 15(2). https://doi.org/10.21511/ppm.15(2-1).2017.02

Madsen, D. Ø. & Slåtten, K. (2018). HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote. Samfundslederskab i Skandinavien, 33(1), 42-66. https://doi.org/https://doi.org/10.22439/sis.v33i1.5540

Marler, J. H. & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3-26. https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1244699

Mikkelsen, A. L., Thomas. (2014). Strategisk HRM : 1 : Ledelse, organisasjon, strategi og regulering (bd. 1). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Minbaeva, D. B. (2018). Building credible human capital analytics for organizational competitive advantage. Human Resource Management, 57(3), 701-713. https://doi.org/10.1002/hrm.21848

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2009). Strategy safari : the complete guide through the wilds of strategic management (2nd ed. utg.). Harlow: FT/Prentice Hall.

Mondore, S., Douthitt, S. & Carson, M. (2011). Maximizing the impact and effectiveness of hr analytics to drive business outcomes. People & Strategy, 34(2), 20.

Morrell, K. & Learmonth, M. (2015). Against Evidence-Based Management, for Management Learning.

Nordhaug, O. (1987). Introduksjon: Fra forvaltning til strategisk ledelse av personalressurser. I O.

Nodhaug (Red.), Strategisk personalledelse: menneskelige ressurser i omstilling. Oslo: Tano.

Pfeffer, J. & Sutton, R. I. (2006). Evidence-based management.(Decision Making). Harvard Business Review, 84(1), 63.

Purcell, J. (2014). Disengaging from engagement. Human Resource Management Journal, 24(3), 241-254. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12046

Rasmussen, T. & Ulrich, D. (2015). Learning from practice: how HR analytics avoids being a management fad. Organizational Dynamics, 44(3), 236-242. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.05.008

Rasmussen, T. H. (2014). Målbar HR : en praktisk guide til datadrevet HR-ledelse. København: Dansk psykologisk forlag.

Rynes, S. L., Colbert, A. E. & Brown, K. G. (2002). HR Professionals' beliefs about effective human resource practices: correspondence between research and practice. Human Resource Management, 41(2), 149-174. https://doi.org/10.1002/hrm.10029

Rynes, S. L., Giluk, T. L. & Brown, K. G. (2007). The very separate worlds of academic and practitioner periodicals in human resource management: implications for evidence-based management.(Report). Academy of Management Journal, 50(5), 987. https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.27151939

Shah, N., Irani, Z. & Sharif, A. M. (2017). Big data in an HR context: Exploring organizational change readiness, employee attitudes and behaviors. Journal of Business Research, 70, 366-378. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.010

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essays ([Ny utg.]. utg.). Oslo: Aschehoug.

Sparrow, P. (2015). The Analysis of HR Departments and the Contribution of David Ulrich.

Stinchcombe, A. L. & Merton, R. K. (1968). Constructing social theories. New York: Harcourt, Brace & World.

Sørbø, J. I. (2002). Hans Skjervheim : ein intellektuell biografi. Oslo: Samlaget.

Torrington, D. & Hall, L. (1996). Chasing the rainbow: how seeking status through strategy misses the point for the personnel function. Employee Relations, 18(6), 81-97. https://doi.org/10.1108/01425459610151475

Troth, A. C. & Guest, D. E. (2019). The case for psychology in human resource management research. Human Resource Management Journal, . https://doi.org/10.1111/1748-8583.12237

Ulrich, D. & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Management Review, 25(2), 188-204. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.004

Watson, T. (2007). Organization Theory and HRM. I P. Boxall, P. M. Wright & J. Purcell (Red.), The Oxford handbook of human resource management. Oxford: Oxford University Press.

Weber, M. (2019). Economy and Society: A New Translation (Originally published 2019 ; Im Original erschienen 2019. utg.). Cambridge, MA and London, England: Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press.

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Nummer

Sektion

Artikler