Ledelse af digital transformation: Erfaringer fra et kommunalt digitaliseringsinitiativ

Forfattere

  • Jeppe Agger Nielsen Aalborg Universitet.
  • Kasper Elmholdt Aalborg Universitet
  • Mette Strange Noesgaard Aalborg Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6110

Nøgleord:

Digitalisering, Digital transformation, Forandringsledelse, Digital platform, Casestudie

Resumé

Mange offentlige digitaliseringsinitiativer slår fejl eller lever ikke op til forhåbningerne. Ofte bliver mangelfuld ledelse fremhævet som en årsag hertil. I lyset heraf, rapporterer denne artikel fra et kommunalt digitalt transformationsinitiativ, hvor forandringsledelsesindsatsen var massiv. Studiet er designet som et kvalitativt casestudie af indførelsen af en ny digital platform til sundhedspersonalet i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune som indebar omfattede organisatoriske forandringer. Vi fremhæver tre forandringsledelsespraksisser, som var væsentlige for ledelsen af den digitale transformation: (1) tilpasningsledelse, (2) tilslutningsledelse og (3) forventningsledelse. Artiklen udfolder de tre ledelsespraksisser og illustrerer hvordan ledelse af digital transformation udspiller sig som en pragmatisk kombinering af praksisserne. Vi peger også på, at forandringsledelse i digital transformation får en særlig dimension, hvor det løbende handler om at forme aktørernes teknologiforståelser.

Forfatterbiografier

Jeppe Agger Nielsen, Aalborg Universitet.

Jeppe Agger Nielsen er professor ved Institut for Politik & Samfund på Aalborg Universitet.

Kasper Elmholdt, Aalborg Universitet

Kasper Elmholdt er adjunkt ved Institut for Politik & Samfund på Aalborg Universitet.

Mette Strange Noesgaard, Aalborg Universitet.

Mette Strange Noesgaard er adjunkt ved Institut for Politik & Samfund på Aalborg Universitet.

Referencer

Anthopoulos, L., Reddick, C.G., Giannakidou, I., Mavridis, N.(2016). Why eGovernment projects fail? An analysis of the healthcare. gov website. Government Information Quarterly 33(1), 161–17 https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.003

Askedal, K., Flak, L. S., and Aanestad, M., (2019). Five Challenges for Benefits Management in Complex Digitalisation Efforts – and a Research Agenda to Address Current Shortcomings. The Electronic Journal of e-Government, 17 (2): 64-78.

Ashurst, C., Doherty, N. F., & Peppard, J. (2008). Improving the impact of IT development projects: the benefits realization capability model. European Journal of Information Systems, 17(4), 352-370. https://doi.org/10.1057/ejis.2008.33

Beer, M. & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change. Harvard Business Review 78, (3): 133–141.

Braun, V & Clarke, C. (2013): Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The psychologist. 26 (2)

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.

Crevani, L. (2018). Is there leadership in a fluid world? Exploring the ongoing production of direction in organizing. Leadership, 14 (1), 83-109. https://doi.org/10.1177/1742715015616667

Det Digitale Råd (2012). Digital ledelse. Debatoplæg om behovet for et paradigmeskifte i den offentlige sektor. København.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead: Long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (3), 467–494. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.003.0009

Dwivedi, Yogesh K., David Wastell, Sven Laumer, Helle Zinner Henriksen, Michael D. Myers, Deborah Bunker, Elbanna Amany, M. N. Ravishankar, and Shirish C. Srivastava (2015). Research on Information Systems Failures and Successes: Status Update and Future Directions. Information Systems Frontiers 17 (1):143 – 57. https://doi.org/10.1007/s10796-014-9500-y

Ejersbo, N., & Greve, C. (2016): ‘Digital era governance reform and accountability: The case of Denmark’ in T. Christensen & P. Lægreid (eds.): The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe, London, Routledge: 267–279. https://doi.org/10.4324/9781315612713

Elmholdt, C., Keller, H. D., & Tanggaard. L. (2019). Ledelsespsykologi. 2. udgave. Samfundslitteratur.

Elmholdt, K. T., Clausen, R. T. J., & Madsen, M. T. (2018). Seductive Atmospheres: Using Tools to Effectuate Spaces for Leadership Development. Journal of Change Management, 18(4), 257-280. https://doi.org/10.1080/14697017.2018.1453856

EU (2018). eGovernment Benchmark 2018. Securing eGovernment for all. file://id.aau.dk/Users/agger/Downloads/eGovernmentBenchmark2018Insightreportpdf.pdf

Faulkner, P., & Runde, J. (2019). Theorizing the digital object. MIS Quarterly, 43 (4): 1279-1302.

Fernandez, S. & Rainey, H.G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. Public Administration Review, 66 (2): 168-176. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00570.x

Gould, R. (2006). Public sector information system project failures: Lessons from a New Zealand hospital organization. Government Information Quarterly, 24 (1): 102-114 https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.02.010

Goldfinch, S. (2007). Goldfinch Pessimism, computer failure, and information systems development in the public sector. Public Administration Review, 67(5), 917–929. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00778.x

Ford, J., Ford, L. & D’amelio, A. (2008): Resistance to change: the rest of the story. Academy of Management 33 (2): 362-377. https://doi.org/10.5465/amr.2008.31193235

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz,D. & Marante, C. A. (2020). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational Change. Journal of Management Studies. https://doi.org/10.1111/joms.12639

Hansen, M. B., & Nørup, I. (2017). Leading the implementation of ICT innovations. Public Administration Review, 77(6), 851-860. https://doi.org/10.1111/puar.12807

Huy, Q.N. (2001). Time, temporal capability, and planned change. Academy of Management Review, 26 (4): 601-623. https://doi.org/10.5465/amr.2001.5393897

Jacobsen, D. I. (2019). Organisationsændringer og forandringsledelse. 3. Udgave. Samfundslitteratur.

Jonathan G.M. (2020). Digital transformation in the public sector: Identifying critical success factors. In: Themistocleous M., Papadaki M. (eds). Information Systems. EMCIS 2019. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 381. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44322-1_17

Kanter, R. M., Stein, B. A. and Jick, T. D. (1992) The Challenge of Organizational Change. New York: The Free Press.

KL (2018): Fællessprog III. https://cura.aalborg.dk/om-cura).

Kotter, J. P. (1995). Leading Change—Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review 73 (2): 59 – 67.

Mengel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36 (4), 101385 https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Nielsen, J. A., & Andersen, J. G. (2006). Hjemmehjælp: mellem myter og virkelighed. Syddansk Universitetsforlag.

Nielsen, J. A., & Pedersen, K. (2014). IT Portfolio Decision-making in Local Governments: Rationality, Politics, Intuition and Coincidences. Government Information Quarterly, 31 (3): 411–420 https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.04.002

Nielsen, J. A., Mathiassen, L., & Newell, S. (2014). Theorization and translation in information technology institutionalization: Evidence from Danish home care. MIS Quarterly, 38 (1), 165-186 https://doi.org/10.25300/misq/2014/38.1.08

Mogensen, F. (2019). Implementering af elektronisk omsorgsjournal i kommunal setting. Tidsskrift for omsorgsforskning, 5 (3), 21-35. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2019-03-03

Orlikowski, W. J. (2000). Using technology and constituting structures: A practice lens for studying technology in organizations. Organization Science, 11(4), 404-428. https://doi.org/10.1287/orsc.11.4.404.14600

Orlikowski, W. J., & Iacono, C. S. (2001). Research commentary: Desperately seeking the “IT” in IT research—A call to theorizing the IT artifact. Information Systems Research, 12 (2), 121-134. https://doi.org/10.1287/isre.12.2.121.9700

Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1984). The social construction of facts and artefacts: Or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other. Social studies of science, 14 (3), 399-441. https://doi.org/10.1177/030631284014003004

Rouleau, L. (2005). Micro‐practices of strategic sensemaking and sensegiving: How middle managers interpret and sell change every day. Journal of Management Studies, 42 (7), 1413-1441. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00549.x

Røhl, U. B.U, & Nielsen, J. A, (2019). Sundhedsplatformen i modvind. En analyse af aktørernes teknologiforståelser i danske medier. Samfundslederskab i Skandinavien, 34 (3): 178-206. https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5810

Sahay S and Robey D (1996). Organisational context, social interpretation, and the implementation and consequences of geographic information systems. Accounting, Management and Information Technology 6 (4), 255–282. https://doi.org/10.1016/s0959-8022(96)90016-8

Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda. Journal of Strategic Information Systems 28: 118-144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. Annual review of psychology, 50(1), 361-386. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.361

Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Jensen, T. (2020). Unpacking the difference between digital transformation and IT-enabled organizational transformation. Journal of the Association for Information System

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Nummer

Sektion

Artikler