Netværksforståelse fremover – Forskning og praksis for uddannelsesmæssig forandring

Forfattere

  • Gitte Miller Balslev Syddansk Universitet
  • Alan J. Daly University of California, San Diego

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6112

Nøgleord:

Læringsfællesskaber, uddannelsesnetværk, uddannelsesledelse, netværksforskning, uddannelsesreformer

Resumé

Uddannelsessystemer over hele verden opererer som uafhængige enheder, hvor individer ikke nødvendigvis betragter sig selv som en del af større fællesskaber og netværk. Undersøgelser viser, at netværk kan have betydning for menneskers helbred, lykke og verdenssyn, og har ligeledes indflydelse på forskellige typer af læringsfællesskaber i uddannelse.  Forfatterne fremhæver vigtigheden af at undersøge kvaliteten og kvantiteten af sociale bånd mellem aktører i uddannelsessektorer for at forstå, hvordan interaktioner påvirker uddannelse med hensyn til relationer, engagement og resilliens. Netværksrelationer er nu mere end nogensinde vigtige at afdække og forstå i både uddannelsespraksis og i uddannelsesforskningen, for at bidrage til fremtidens globale uddannelsesdagsordner – ikke mindst i lyset af den seneste verdensomspændende sundhedskrise såvel som efter at have gennemstået mange år med talrige uddannelsesreformer.

Forfatterbiografier

Gitte Miller Balslev, Syddansk Universitet

Gitte Miller Balslev er ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet

Alan J. Daly, University of California, San Diego

Alan J. Daly er ph.d. og professor samt leder af det uddannelsesvidenskabelige ph.d.-program ved Uddannelsesvidenskab på University of California, San Diego

Referencer

Balslev, G. M. (2012). Omdannelse & uddannelse: innovation, læring og samarbejde. Roskilde: Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Bowgren, L. and Sever, K. (2010), “Three steps lead to differentiation”, Journal of Staff Development, Vol. 31No. 2, pp. 44-47.

Bryk, A. S. and Schneider, B. (2002), Trust in schools: A core resource for improvement, Russell Sage Foundation: New York.

Christakis, N. A. and Fowler, J. H. (2009), Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives, Little Brown, New York, NY. https://doi.org/10.1163/156853710x531267

Coleman, J. S. (1990), Foundations of social theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.

Daly, A. J. (2010), Social network theory and educational change, Harvard Education Press, Cambridge.

Daly, A. J. (2012), “Data, dyads, and dissemination: Exploring data use and social networks in educational improvement”, Teachers College Record, Vol. 114 No. 11, pp. 1-38.

Gergen, K. J., & Mellon, K. (2017). Socialkonstruktionisme og uddannelse: Hans Reitzels Forlag.

Hargreaves, A. (2007), “Sustainable professional learning communities,”Stoll, L., and Louis, K. L. (Eds), Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas, McGraw Hill–Open University Press, Maidenhead, UK, pp. 181-196..

Hildebrandt, S., & Laursen, P. F. (2009). Når klokken ringer ud: Opgør med industrisamfundets skole: Gyldendal Business.

Inkpen, A. C. and Tsang, E. W. K. (2005), “Social capital, networks, and knowledge transfer”, Academy of Management Review, Vol. 30 No. 1, pp. 146-165. https://doi.org/10.5465/amr.2005.15281445

Lave, J. and Wenger, E. (1991), Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, New York. https://doi.org/10.1017/cbo9780511815355

Lieberman, A. and Miller, L. (2008), “Teachers in professional communities: Improving teaching and learning, Teachers College, Columbia University, New York. https://doi.org/10.1007/s10833-008-9097-3

Little, J. W. and Horn, I. S. (2007), “‘Normalizing’ problems of practice: Converting routine conversation into a resource for learning in professional communities, i L. Stoll, and K. S. Louis (Eds.), Professional learning communities: Divergence, depth, and dilemmas, Open University Press, Berkshire, UK, pp. 79–92.

Liou, Y. H. and Daly, A. J. (2003, in press), “Closer to learning: Social networks, trust, and professional communities”, Journal of School Leadership.

Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1997), “Social capital, intellectual capital and the creation of value in firms”, Academy of Management Proceedings, Vol. 11 No. 3, pp. 35-39. https://doi.org/10.5465/ambpp.1997.4980592

Pil, F. K. and Leana, C. (2009), “Applying organizational research to public school reform: The effects of teacher human and social capital on student performance”, Academy of Management Journal, Vol. 56 No. 2, pp. 1101-1124. https://doi.org/10.5465/amj.2009.47084647

Talbert, J. E. (2010), “Professional learning communities at the crossroads: How systems hinder engender change”, i A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan, and D. Hopkins (Eds.), Second international handbook of educational change, Springer Science and Business Media, New York, pp. 555-571. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6_32

Tschannen-Moran, M. (2004), Trust matter: Leadership for successful schools, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Wasserman, S. and Faust, K. (1994), Social network analysis: Methods and applications, Cambridge University Press, Cambridge, NY.

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Nummer

Sektion

Kronik