Når samfundslederskab bliver det demokratiske problem

Forfattere

  • Jørn Helder

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6144

Nøgleord:

Demokrati, totalitarisme, samfundssind, magt, Nietzsche, Foucault, demokratisk erosion

Resumé

Artiklen sætter fokus på, hvordan statsministeren i et demokratisk perspektiv har håndteret Covid-19-krisen. Artiklen fokuserer således ikke på, om en nedlukning af Danmark var korrekt, men på hvordan demokrati og borgerlige, grundlovssikrede rettigheder reelt blev dekonstrueret og suspenderet i løbet af 24 timer uden anden begrundelse end en statsministers mavefornemmelse. Og hvordan en paralyseret befolkning lod det ske. Artiklen problematiserer også, hvordan et samlet pressekorps under efterfølgende pressemøder blev forment retten til at stille kritiske, opfølgende spørgsmål til statsministerens forskellige initiativer ved kun at have retten til at stille to spørgsmål uden mulighed for supplerende spørgsmål udsprunget af svaret. Yderligere sættes der i artiklen fokus på, hvordan udskamning og overvågning blev en del af regeringens diskurs – indtil det blev afsløret. Hele statsministerens ageren efterlader spørgsmålet om, hvor stabilt vort demokrati egentlig er, og hvor resistent det er over for angreb både indefra og udefra.

Forfatterbiografi

Jørn Helder

Jørn Helder er cand.mag., ph.d og ekstern lektor.

Referencer

Altinget 17. maj 2020

Altinget 24. maj 2020

Altinget 29. maj 2020

Altinget 2. oktober 2020

Altinget 18. november 2020

Berger, Peter & Thomas Luckmann (1990): Den samfundsskabte virkelighed – en videnssociologisk afhandling. (Lindhardt & Ringhof)

Biblen (1992, Det Danske Bibelselskab)

BT 8. maj 2020

BT 2. september 2020

BT 3. oktober 2020

BT 16. November 2020

Dahl; Robert A. (1961): Who Governs? (Yale University Press)

Den Danske Ordbog

DR 24. marts 2020

Facebook 15. april 2020

Facebook 21. maj 2020

Foucault, Michel (2002): Overvågning og straf (Det lille forlag)

Habermas. Jürgen (1962/1975): Borgerlig offentlighed (Fremad)

Heede, Dag (1997): Det tomme menneske (Museum Tusculanums Forlag)

Helder, Jørn (2020): ”Er jeg min broders vogter? – et socialdemokratisk anslag mod demokratiet” (Samfundslederskab i Skandinavien Årgang 35, Nummer 4, 2020) https://doi.org/10.22439/sis.v35i4.6028

Jyske Vestkysten 12. marts 2020

Jyllands-Posten 21. maj 2020

Koch, Hal (1945): Hvad er demokrati? (Gyldendal)

Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe (1997): Demokrati og hegemoni (Akademisk forlag)

Nietzsche, Friedrich (1963): Således talte Zarathustra (Jespersen og Pios Forlag) https://doi.org/10.7146/politica.v30i1.68185

Ofstad, Harald (1972): Vår forakt for svakhet (Pax Forlag Oslo)

Ritzau 15. marts 2020

Ross, Alf (1974): Demokrati, magt og ret – Indlæg i dagens debat (Lindhardt og Ringhof)

Runciman, David (2018): Sådan ender demokratiet (Information)

Statsministerens pressemøde 11. marts 2020

Statsministerens pressemøde 10. marts 2020

Twitter 17. maj 2020

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Nummer

Sektion

Debatartikel