Lyt til borgerne – hvis I vil lykkes på tværs

Forfattere

  • Annemette Digmann

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i2.6238

Nøgleord:

Psykiatri på tværs, partnerskabsledelse, borgerinddragelse, aktionslæring og -forskning, borgeransvarlighed

Resumé

Ledelse og samarbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorgrænser er kommet for at blive. Oftere og oftere oplever borgere, at de kommer i klemme mellem systemer, der ikke er i stand til at arbejde på tværs. For at blive klogere på vanskelighederne og hvordan de kan overkommes, har jeg fulgt adskillige ’på tværs’ samarbejder gennem en årrække. Denne artikel bygger på, at jeg gennem en længere periode har fulgt Psykiatriens Hus i Aarhus, der er et tilbud, der forsøger at bygge bro mellem den regionale behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien i kommunen.

 

Artiklen begynder med en beskrivelse af den aktionslæring, der foregik i samarbejde med ledelsen i 2019 og slutter med den analyse som aktionsforskningen bidrog med i løbet af 2020. Artiklen beskriver hvordan ledelsen i Psykiatriens Hus forsøger at omsætte den viden, der findes om ledelse på tværs, til praktiske handlinger. En hovedkonklusion er, at det lykkes at samarbejde på tværs, når man tager udgangspunkt i borgerperspektivet.

Forfatterbiografi

Annemette Digmann

Annemette Digmann arbejder som selvstændig aktionsforsker og er cand.mag. og Ph.d. Har en lang række ansættelser som leder i det offentlige bag sig. Fra 2006 til 2016 som innovationschef i Region Midtjylland. Har siden 2000 arbejdet som forsker primært med fokus på ledelse.

Referencer

Ernst, C., Chrobot-Mason, D (2011) Boundary spanning leadership. Six practices for solving problems, driving innovation and transformation organizations. McGraw-Hill. https://doi.org/10.5465/amle.2012.0072

Dahler-Larsen, P. (2010) At fremstille kvalitative data. Syddansk Universitetsforlag.

Dall, M. O. (2016): Lethedens principper i velfærdsinnovation. Økonomistyring&informatik. Nr 4 Vol 31. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Digmann, A, (2014/15): At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Økonomistyring&informatik. Nr 3 Vol 30. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Digmann, A. (2019): Innovation finder sted, når grænser krydses. Erhvervspsykologi. Nr 1 Vol 17. Dansk Psykologisk Forlag.

Helm-Pedersen, L.L. (2020): Organisatorisk brugerinddragelse på en socialpsykiatrisk døgninstitution. Ph.d.-afhandling. DPU, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.7146/aul.383

Ingerslev, K., Andersen, P.B.N., Digmann, A. (2014): Grænsekrydsende lederskab. Erhvervspsykologi. Nr. 2 Vol 12

Ingerslev, K., Andersen, P.B.N., Digmann, A. (2015): Grænsekrydsende lederskab i praksis. Erhvervspsykologi. Nr. 4 Vol 13

Jørgensen, J.H., Digmann, A., Ingerslev, K. (2016): På Tværs. Grænsekrydsende ledelse og samarbejde. Gyldendal Public.

Nielsen, A.M., Ejlersen, L.S., Digmann, A (2018): Når borgere skaber inkluderende fællesskab. Sager der Samler. Findes på www.sagerdersamler.dk

Seemann, J., Gustafsson, J. (2018): Grænsekrydsende ledelse. Ledelse på tværs af professioner og organisatoriske enheder. Working Paper, Aalborg Universitet.

Væksthus for Ledelse (2020): Chefer lyt til borgerne: Skab resultater gennem god tværsektoriel ledelse.

Downloads

Publiceret

2021-04-25

Nummer

Sektion

Artikler