Digitaliseringens frontløbere i værdiskabelse: Autentiske aktører og digitale agenter

Forfattere

  • Mogens Kuhn Pedersen Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i2.6239

Nøgleord:

Digitale universer, fællesressourcer, datacyklus, digital personae, digital agens, cookies, API, blockchains, institutionel regulering

Resumé

Alle brugere af digitale medier bevæger sig i informationssamfundet, hvor der er nye muligheder og spilleregler for værdiskabelse sammenholdt med de kendte fra den analoge verden. Artiklen belyser:

 

  • Digitale agenter fremkommet igennem det seneste årti er de nye “indbyggere” i informationssamfundet. De har ikke direkte reference til autentiske personer. Hvordan kan vi forstå deres betydning for såvel analog som digital kommunikation og sociale relationer? (Afsnit A)

 

  • Hvilken form for værdiskabelse er knyttet til de digitale agenter og agens? (Afsnit B)

 

  • Hvilke værdiskabende muligheder og konsekvenser indebærer digital agens: Eksempler (Afsnit C)

 

  • Hvilke er de socio-økonomiske udviklingsmuligheder med digital agens? (Afsnit D)

 

  • Hvilke regulatoriske udfordringer stiller de digitale agens til virksomheder og til samfundet? (Afsnit E)

 

I artiklen behandles disse spørgsmål ud fra samfundsvidenskabelige teorier om digitalisering, værdiskabelse og regulering.

Forfatterbiografi

Mogens Kuhn Pedersen, Copenhagen Business School

Mogens Kühn Pedersen er dr.merc. og professor emeritus ved CBS.

Referencer

Al-Debei, Mutaz M. and David Avison (2010). Developing a unified framework of the business model concept. European Journal of Information Systems, 19 (3), 359-376. https://doi.org/10.1057/ejis.2010.21

Anbefalinger (2010). Selskab for God Selskabsledelse.

Arthur, W. Brian (2009). The Nature of Technology. Free Press NY 2009.

Arthur, W. Brian (2011). The Second Economy. McKinsey Quarterly, October.

Beniger, James R. (1986). The Control Revolution. Ballinger. Cambridge, Mass.

Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks. Yale U.P.

Benkler, Yochai (2011). The Penguin and The Leviathan: How Corporations Triumphs over Self-Interest. Random House.

Berger, Peter L. & T. Luchmann (1966). The Social Construction of Reality. N.Y. Doubleday.

Brynjolfsson, Eric & Andrew McAfee (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Norton & Company.

Castell, Manuell (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Malden.

Chircu, A.M. & R.J. Kauffman (2000). Reintermediation strategies in business-to-business electronic commerce. International Journal of Electronic Commerce, 4 (4), Summer 7-42. https://doi.org/10.1080/10864415.2000.11518377

Coase, Ronald H. (1937). The Nature of The Firm. Economica vol. 4, November. 386-405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Dansk IT (2006). IT Governance anbefalinger. København.

Dansk IT (2011). God IT skik. København.

Dreyfus, H & Dreyfus, S. (1986). Mind Over Machine. New York: Free Press.

Durkheim, E. (1895). Règles de la méthode sociologique. Paris,

Erhvervsstyrelsen (2019). Cookietyper. https://erhvervsstyrelsen.dk/mod-de-vaesentligste-cookietyper

Elster, Jon (1979). Ulysses and the Sirens. Cambridge University Press.

Evans, D.S., A. Hagiu, and R. Schmalensee (2006). Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries. Cambridge, MA, US: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/3959.001.0001

Gawer, A. and M.A. Cusumano (2002). Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation. Boston, MA, US: Harvard Business School Press.

Görsch, Daniel & M. Kühn Pedersen (2000). E-Channel Competition: A Strategic Approach to Electronic Commerce. November 1999. 8th European Conference on Information Systems, Proceedings, Vol. 2, 1066-1073. July 2000.

Hardin, Garrett James (1968). The Tragedy of the Commons. Science 162, December 3, 1968: 1243-1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Hess, C. and Ostrom, E. (2001). "Artifacts, Facilities, And Content: Information as a Common-pool Resource", Workshop in Political Theory and Policy Analysis. http://www.law.duke.edu/pd/papers/ostromhes.pdf

Jacobson, Daniel, Greg Brail & Dan Woods (2012). API’s: A Strategy Guide. O’Reilly. Sebastopol, CA 95472; Evolved Media, 9781449308926.

Kallinikos, Jannis, Aleksi Aaltonen, Attila Marton (2010) A theory of digital objects. First Monday, vol. 15, 6-7; June 2010. https://doi.org/10.5210/fm.v15i6.3033

Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons. Cambridge U P 1990. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Ostrom, Elinor (1998). The comparative study of public economies. The American Economist, 42 (1) Spring, 3-17. https://doi.org/10.1177/056943459804200101

Ostrom, Elinor (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. American Economic Review 100, June 2010, 641- 672. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641

Pedersen, Mogens Kühn (1987). Netværk i udvikling. NordReFo. 4, 37-50.

Pedersen, Mogens Kühn (1996). A Theory of Informations. Samfundslitteratur.

Pedersen, Mogens Kühn (2001). e-Aktiver: Værdiforøgelse i den nye økonomi. Økonomistyring og Informatik, Årgang 17, Nr. 2. 137-159.

Pedersen, Mogens Kühn (2015). Strategic compliance - an introduction. Revision & Regnskabsvæsen, 85 (11) 55-61.

Pedersen, Mogens Kühn (2016-17). Strategisk compliance og regulering. Økonomistyring og Informatik, Årgang 32, Nr. 1, 2016-17. 35-66.

Pedersen, Mogens Kühn (2018). Bitcoins - virtuelle penge. Revision & Regnskabsvæsen, 87 (5) 58-64.

Pedersen, Mogens Kühn (2019). Blockchains - i fællesdigitale løsninger. Revision & Regnskabsvæsen, 88 (10) 47-54.

Pedersen, Mogens Kühn & Michael Holm Larsen (2005). Innocuous Knowledge: Models of Distributed Knowledge Networks. In Desouza, Kevin C. (Ed.) New Frontiers of Knowledge Management. Palgrave Macmillan. Basingstoke, Hampshire.

Pedersen, Rasmus Ulslev & Mogens Kühn Pedersen (2014). Micro Information Systems : New Fractals in an Evolving IS Landscape. In: Nanotechnology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Vol. 1, Hershey, PA : Idea Group Publishing 2014. 533-555. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5125-8.ch022

Raworth, Kate (2017). The Doughnut Economy. Random House.

Sarbanes-Oxley Act 2002. US Department of Commerce.

Selskab for god Selskabsledelse. Anbefalinger. April 2010.

Turing, Alan (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59 (236): 433–60. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Webb, Eugene J. et al. (1966). Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in The Social Sciences. Chicago: Rand McNally.

Weill, Peter & Ross, Jean W. (2004). IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press. Boston. Massachusetts.

Williamson, Oliver (1975). Markets and Hierarchies. Free Press.

Williamson, Oliver (1979). Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relation. J. Of Law and Economics, vol.22, 2, October, 233-261. https://doi.org/10.1086/466942

Zuboff, Shoshana (1988). In the Age of the Smart Machine. The Future of Work and Power. N.Y. Basic Books.

Zuboff, Shoshana (2015). Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. Journal of Information Technology, March, 30(1) 75-89. https://doi.org/10.1057/jit.2015.5

Zuboff, Shoshana (2019). Overvågningskapitalismens tidsalder. Informations Forlag.

Downloads

Publiceret

2021-04-25

Nummer

Sektion

Artikler