Hvad er Danmarks styrke på digital innovation i den finansielle sektor?

Forfattere

  • Lærke Højgaard Christiansen
  • Lykke Margot Ricard

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i4.6361

Nøgleord:

Samarbejdsdrevet entreprenørskab, digital innovation, institutionel innovation, bricolage, bank

Resumé

I denne artikel ser vi nærmere på de strukturelle styrker, der danner grundlaget for Danmarks digitale styrker med udbredelsen af offentlige digitale services og forbrugere, som accelerer i at tage digitale services til sig. Igennem et institutionelt perspektiv fremhæver artiklen nogle af de egenskaber, som karakteriserer digital innovation af bankservices i Danmark. De væsentligste faktorer, som artiklen peger på, er de offentlige investeringer i digital infrastruktur, som skabende troværdige produkter som NEMID-login hos borgere. Vi fremhæver eksempler på dette mellem de etablerede banker på det danske marked og den nye digitale bank Lunar. Artiklens nyskabelse er, at den bidrager med ‘bricolage-perspektivet’ på nye digitale bankservices, hvor eksisterende ressourcer genanvendes på nye måder og i nye konstellationer gennem partnerskaber. Strukturer som danner grundlag for, at digital innovation kan ske i samarbejder, i netværk og partnerskaber som en form for samarbejdsdrevet entreprenørskab. Artiklen bygger videre på et institutionelt innovationsperspektiv, som tilbyder en ny måde at skildre og forstå nøglen til Danmarks digitale innovation på i et konkurrenceprægede miljø.

Forfatterbiografier

Lærke Højgaard Christiansen

Lektor i Strategi, Organisation og Ledelse ved DTU Engineering Technology

Lykke Margot Ricard

Lektor i Innovation, Ledelse og Teknologi på Syddansk Universitet

Referencer

Adner, Ron (2017). Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. Journal of Management. Volume: 43 issue: 1, page(s): 39-58 https://doi.org/10.1177/0149206316678451

Campbell, J. L. (2004). Institutional change and globalization. Princeton University Press

Colombero S. (2015) Instantiating through collective bricolage: the case of the Listed-Buildings Institution. Business administration. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2015. English.

Copenhagen Fintech (2019/2020) hjemmesiden: https://copenhagenfintech.dk senest besøgt 17.09.2020

Datacvr.virk.dk (2020) Data indhentet på Lunar Group ApS den 3 september 2020 via website. https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36945745&soeg=lunar&type=undefined&language=da

Douglas, M. (1986). How institutions think. Syracuse University Press.

Duymedjian, R., & Rüling, C. (2010). Towards a foundation of bricolage in organization and management theory. Organization Studies, 31(2), 133-151. https://doi.org/10.1177/0170840609347051

Eisenhardt, K. M. 1989 "Building Theories from Case Study Research." Academy of Management Review, 14(4): 532-550.

Europa-Kommissionen (2020) Digital Economy and Society Index. DESI Index. Hentet på: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/denmark 03.09.2020

Europa-Kommissionen (2020) International Digital Economy and Society Index 2020. Hentet på: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 16.08.2021

European Digital City Index (2016) Hentet fra: https://digitalcityindex.eu 03.09.2020

Finans Danmark (01.06.2017) Dansk betalingssystem på højt internationalt niveau. Hentet på: https://finansdanmark.dk/nyheder/2017/dansk-betalingssystem-paa-hoejt-internationalt-niveau/ 03.09.2020

Finans Danmark (25.02.2019) Mobilepay sparer samfundet for millioner af kroner. Hentet på: https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/mobilepay-sparer-samfundet-for-millioner-af-kroner/ 03.09.2020

Finans Danmark (2017) 7 digitale ideer der styrker Danmark. Pdf hentet på: https://www.finansdanmark.dk/media/18794/7_digitale_ideer.pdf 26.08.2019

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Garud, R., & Karnøe, P. (2003). Bricolage versus breakthrough: Distributed and embedded agency in technology entrepreneurship. Research Policy, 32(2), 277. https://doi.org/10.1016/s0048-7333(02)00100-2

Innovationsfonden (2019) Innovation Fund Denmark– Report of the International Evaluation Panel 2019. Rapport hentet fra: https://ufm.dk/publikationer/2019/innovation-fund-denmark-report-of-the-international-evaluation-panel-2019 (dato 26.08.2019)

Jacobides, Michael G, Cennamo, Carmelo & Gawer, Annabelle (2018). Towards a theory of ecosystems. Strategic Management Journal. Volume 39, Issue 8, 2255-2276. https://doi.org/10.1002/smj.2904

Lawrence, T. and Suddaby, R. R. (2006) Institutions and Institutional Work. In Clegg, S., Hardy, C. & W. R. Nord (Eds.) Sage Handbook of Organization Studies, 2nd Edition: 215-254. London: Sage., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3197577

Lévi-Strauss, C. (1962/1966). The savage mind [La Pensée savage] (Weidenfield, George and Nicholson Ltd. Trans.). University of Chicago Press.

Levi-Stauss, C. / Lund, H. P. (1962/1994) Den vilde tanke. Gyldendal.

MobilePay (2018) MobilePay passerer 4 millioner danske brugere. Hentet fra https://mobilepay.dk/nyheder/2018/12/06/mobilepay-passerer-4-millioner-danske-brugere 04.11.2019.

Raffaelli, R., & Glynn, M. A. (2015). Institutional Innovation: Novel, Useful. In: The Oxford Handbook of creativity, innovation, and entrepreneurship, 407-420. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199927678.013.0019

Ricard, Lykke Margot; Klijn, Erik Hans; Lewis, Jenny; Ysa, Tamyko (2017). Assessing public leadership styles for innovation: A comparison of Copenhagen, Rotterdam and Barcelona. Public Management Review, 19:2, 134-156. https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1148192

Schneiberg, M. (2007). What's on the path? Path dependence, organizational diversity and the problem of institutional change in the US economy, 1900-1950. Socio-Economic Review, 5(1), 47-80.

Scott, W. R. (2008). Institutions and Organizations, Ideas and Interests, third edition. SAGE Publications

SIRI-Kommissionen v. Hanne Shapiro (2018) Fintech- en international kortlægning 2018. Rapport hentet på: https://ida.dk/om-ida/temaer/siri-kommissionen/siri-kommissionen-analyser-og-rapporter 17.09.2019

TechSavvvy (2019) Dansk fintech runder 1 milliard investeringskroner i år: ”Vi har kun set toppen af isbjerget”. Hentet fra https://techsavvy.media/dansk-fintech-runder-1-milliard-investeringskroner-i-aar-vi-har-kun-set-toppen-af-isbjerget/ 03.09.2020.

Torfing, Jacob, Ricard, Lykke Margot (2017). Innovation – Samarbejdsdrevet innovation som alternativ til undtagelsesvis adhocrati og heroisk entreprenørskab (sider: 233-252) i bogen “New Public Governance på Dansk’ (red. Torfing & Triantafillou). Akademisk forlag. https://doi.org/10.1017/cbo9781316105337.001

Downloads

Publiceret

2021-09-11

Nummer

Sektion

Artikler