På myndighedernes anbefaling

En kritisk kommentar til en rapport om regeringens covid-19 indsats i foråret 2020

Forfattere

  • Carsten Henrichsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i4.6362

Resumé

En ekspertgruppe nedsat af Folketinget afgav i januar 2021 en rapport om regeringens covid-19 indsats i den første periode indtil nedlukningen af landet i marts 2020.i Rapporten er baseret på skriftlige kilder, som gruppen har fået stillet til rådighed af administrationen, idet man kun i ringe udstrækning har foretaget egne undersøgelser herudover og kun rent undtagelsesvist hørt eventuelle vidner om de sagsforhold, der er undersøgt. Ekspertgruppen konstaterer, at der var modstand mod beslutningen i dele af embedsværket og konkluderer bl.a., at regeringen førte Folketinget og offentligheden bag lyset ved – uden forbehold – at foregive, at beslutningen om en nedlukning af landet havde støtte i ”myndighedernes anbefaling”. I artiklen foretages en gennemgang af de fore- liggende oplysninger om indsatsen, og det konkluderes – modsat – at regeringen faktisk havde belæg for sin påstand, selv om det ikke var hele sandheden om den sag. Folketinget blev endvidere rent faktisk underrettet om sagens rette sammenhæng, og regeringen var ikke herudover forpligtet til at delagtiggøre offentligheden i interne faglige uoverensstemmelser myndighederne imellem.

Forfatterbiografi

Carsten Henrichsen

Professor em., dr.jur. på Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Københavns Universitets juridiske fakultet

Referencer

Dahl, Henrik (2021). Hvorfor blev 2. bølge af Covid-19 håndteret så ringe i Danmark, Politik & Samfund, POV International 6/2 2021, jf. samme: opslag på Facebook 5/2 2021.

Ekstrabladet (2020). Advarsler mod nedlukning forsvandt fra rapport, (aktindsigt i) foreløbig risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen, Ekstrabladet 26/5.2020.

Folketinget (2021). Rapport om myndighedernes håndtering af covid-19 pandemiens første fase, afgivet af en af Folketingets Forretningsudvalg nedsat udredningsgruppe, Folketinget 29/1 2021 (595 sider).

Helsedirektoratet (2020). Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19, Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet, 7/4 2020.

Henrichsen, Carsten (2012). Offentlig forvaltning – Grundbog i forvaltningslære, 3. udg., Karnov Group 2012.

Henrichsen, Carsten (2020). ”Offentlighedslovens kuldsejlede revision – særligt om ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen”, i Festskrift til Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2020, s.147-168.

Information (2020). Sundhedsstyrelsen: Vi har ikke anbefalet lukning af grænserne. Det er en politisk beslutning, Information 14/3 2020.

Jyllandsposten (2021). Sundhedsstyrelsen kritiseres for svigt, da coronaen ramte, Jyllandsposten 5/2 2021.

Statsministeriet (2021). Pressemøde i Statsministeriet om COVID-19 den 11. marts 2020, udskrift, www.stm.dk.

Ytringsfrihedskommissionen (2020). Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, bet. nr. 1573/2020.

Downloads

Publiceret

2021-09-11

Nummer

Sektion

Artikler