HR-transformasjon som organisasjonsmote i Norge

Forfattere

  • Kåre Slåtten
  • Dag Øivind Madsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i5.6404

Nøgleord:

HR-transformasjon, organisasjonskonsept, organisasjonsmote, nyinstitusjonel teori

Resumé

Siden tusenårsskiftet har HR-transformasjon vokst fram som et populært konsept blant organisasjoner og konsulenter. Det har blitt presentert som en oppskrift på hvordan man kan omforme den historiske personalfunksjonen og gjøre personal- og HR-arbeidet mer forretningsorientert, kostnadseffektivt og verdiskapende. Til tross for konseptets popularitet internasjonalt har det fått lite oppmerksomhet fra organisasjonsforskere her til lands. Artikkelen undersøker derfor HR-transformasjonens fremvekst, utbredelse og virkninger i en norsk kontekst. Vi analyserer aktørene som har vært sentrale i spredningen av konseptet, presenterer funn fra virksomheter som har implementert HR-transformasjon, og drøfter implikasjoner både for HR-funksjonen og linjeorganisasjonen.   

Forfatterbiografier

Kåre Slåtten

Kåre Slåtten er ph.d og dosent og knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge

Dag Øivind Madsen

Dag Øivind Madsen er ph.d og professor og knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge

Referencer

Abrahamson, E. 1996. Management Fashion. Academy of Management Review, 21(1): 254-285.

Accenture. 2002a. Forretningsorientert HR: Konseptutvikling 14. mai 2002.

Accenture. 2002b. Fremtidens HR er forretningsorientert. Hvordan realisere forretningsmål gjennen forretningsorientering av HR-funksjonen? Brosjyremateriell fra Accenture.

Accenture. 2020. How The HEINEKEN Company puts employees at the center of a global HR transformation. Accenture Insights, October 2.

AFF. 2017. Nåsituasjonsbeskrivelse av dagens HR-lederstøtte med forslag til det videre arbeidet. Fremtidig HR i Statens vegvesen - Steg 4 lederstøtte: Dokumentasjon i sak 0311-17, ELM 23. mars 2017. Statens vegvesen. https://doi.org/10.7577/afi/notat/2007:1

Alvik, O. 2008. Vil gjøre HR-medarbeidere til Business Partnere. Personal og Ledelse(8).

Anderson, C. 2018. Leading an HR Transformation: A Practical Roadmap for Aligning People Strategies to Business Results: Society for Human Resource Management.

Barros, M., & Rüling, C.-C. 2019. Business Media. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Reay, & D. Strang (Eds.), The Oxford Handbook of Management Ideas: 195-215. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.12

Beer, M. 1997. The transformation of the human resource function: Resolving the tension between a traditional administrative and a new strategic role. Human Resource Management, 36(1): 49-56. https://doi.org/10.1002/(sici)1099-050x(199721)36:1%3C49::aid-hrm9%3E3.0.co;2-w

Benders, J. 1999. Tricks and Trucks? A Case Study of Organization Concepts at Work. International Journal of Human Resource Management, 10(4): 624-637. https://doi.org/10.1080/095851999340305

Benders, J., & Van Veen, K. 2001. What‘s in a fashion? Interpretive viability and management fashions. Organization Studies, 8(1): 33-53. https://doi.org/10.1177/135050840181003

Boglind, A., Hällsten, F., & Thilander, P. 2021. HR-transformation på svenska: Om organisering av HR-arbete. Andra upplagan: Lund Sb Studentlitteratur.

Boselie, P., & Brewster, C. 2015. The search for panaceas in Strategic Human Resource Management: a wrong turn for HRM research? In A. Örtenblad (Ed.), Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas : Adaptation and Context. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781783475605.00020

Boselie, P., Brewster, C., Paauwe, J., Boon, C., Paauwe, J., Boselie, P., & Den Hartog, D. 2009. Institutional pressures and HRM: developing institutional fit. Personnel Review, 38(5): 492-508. https://doi.org/10.1108/00483480910978018

Cappelli, P. 2015. Why We Love to Hate HR...and What HR Can Do About It. Harvard Business Review, 93(7/8): 54-61.

Charan, R. 2014. It's time to split HR. Harvard Business Review, 92(7): 33-34.

Charlwood, A., & Hoque, K. 2017. Managing People: Understanding the Theory and Practice of Human Resource Management. In A. Wilkinson, S. J. Armstrong, & M. Lounsbury (Eds.), The Oxford Handbook of Management: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198708612.013.9

Clark, T. 2004. The fashion of management fashion: A surge too far? Organization, 11(2): 297-306. https://doi.org/10.1177/1350508404030659

Collins, D. 2019. Management's Gurus. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Reay, & D. Strang (Eds.), The Oxford Handbook of Management Ideas. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.11

Cunningham, I., & Hyman, J. 1999. Devolving human resource responsibilities to the line: beginning of the end or a new beginning for personnel? Personnel Review, 28(1/2): 9-27. https://doi.org/10.1108/00483489910248947

David, R. J., & Strang, D. 2006. When fashion is fleeting: transitory collective beliefs and the dynamics of TQM consulting. Academy of Management Journal, 49(2): 215-233. https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786058

Dølør, J., S. 2019. Erfaringer HR Shared Services i Forsvaret. Presentasjon på HR-konferansen i offentlig sektor: Lillehammer, 16. januar. HR Norge.

Eisenhardt, K. M. 1989. Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4): 532-550. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385

Engø, L., & Laugen, T. 2014. Omorganisering av Forsvarets HR-virksomhet – i lys av fagmiljø, personell og kostnader. Master i offentlig ledelse og styring: Høgskolen i Hedmark. https://doi.org/10.7577/nibr/samarbeidsrapport/2013/5

Engwall, L., & Wedlin, L. 2019. Business Studies and Management Ideas. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Reay, & D. Strang (Eds.), The Oxford Handbook of Management Ideas. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.14

EY. 2014. Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR I Stavanger kommune. Sluttrapport.

EY. 2015. Analyse av FST. Forslag til mer helhetlig og effektiv styring av Forsvaret. Dokument av 27. mars 2015: Oslo. https://doi.org/10.7577/nibr/samarbeidsrapport/2009/4

Farndale, E., & Brewster, C. 2005. In search of legitimacy: Personnel management associations worldwide. Human Resource Management Journal, 15(3): 33-48. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00152.x

Furulund, F. 2016. Modernisering og effektivisering av Forsvarets HR-virksomhet. Master i offentlig ledelse og styring: Høgskolen i Hedmark.

Galvin, T. L. 2002. Examining institutional change: Evidence from the founding dynamics of US health care interest associations. Academy of Management Journal, 45(4): 673-696. https://doi.org/10.2307/3069304

Geller, J., & Mazor, A. 2011. Global Business Driven HR transformation. The Journey Continues: London: Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Gerpott, F. H. 2015. The right strategy? Examining the business partner model's functionality for resolving Human Resource Management tensions and discussing alternative directions. German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift für Personalforschung, 29(3-4): 214-234. https://doi.org/10.1177/239700221502900304

Gooderham, P., Nordhaug, O., & Ringdal, K. 1999. Institutional determinants of organizational practices: human resource management in European firms. Administrative Science Quarterly, 44(3): 507-531. https://doi.org/10.2307/2666960

Greenwood, R., Suddaby, R., & Hinings, C. R. 2002. Theorizing change: The role of professional associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of management journal, 45(1): 58-80. https://doi.org/10.2307/3069285

Gullord, E. 2016. HR-omstilling. Prosessene, valgene og grunnlaget. Magasinet. Medlemsblad for personellforbundet(1): 16-21.

Hallén, H. 2012. HR Transformation at Yara International ASA. Presentasjon på HR Norges konferanse for HR transformasjon: Oslo 30. april 2012.

Hammonds, K. H. 2005. Why we hate HR. Fast Company, 97(8): 40-47.

Hansen, C. Ø. 2007. Ledelsesteknologi som begreb - rundt om begrebets meta-teoretiske karakteristika: Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Copenhagen Business School.

Harris, L., Doughty, D., & Kirk, S. 2002. The devolution of HR responsibilities -- perspectives from the UK's public sector. Journal of European Industrial Training, 26(5): 218-229. https://doi.org/10.1108/03090590210424894

Heusinkveld, S., & Benders, J. 2012. Consultants and organization concepts. In M. Kipping, & T. Clark (Eds.), The Oxford Handbook of Management Consulting: 267-284. New York, USA: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235049.013.0013

Heusinkveld, S., Sturdy, A., & Werr, A. 2011. The co-consumption of management ideas and practices. Management Learning, 42(2): 139-147. https://doi.org/10.1177/1350507610394580

Hindle, T. 2008. Guide to management ideas and gurus. London, UK: The Economist in assocation with Profile Books Ltd.

HR Norge. 2004. Hvor er vi og hvor skal vi? En undersøkelse av HR-praksis i Storbritannia og Norge: HR Norge og Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

HR Norge. 2007. HR-undersøkelsen 2007. Kampen om talentene: HR Norge og Ernst & Young.

HR Norge. 2008. HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge - Hvordan møter vi forventingene? Ernst & Young og HR Norge.

HR Norge. 2012a. HR-undersøkelsen 2012. HR i endring – små skritt eller paradigmeskifte? Oslo: HR Norge og Ernst & Young.

HR Norge. 2012b. Største oppgradering av HR på fem år. Nyhetssak fra HR Norge 9. august 2012: Lastet ned 15. juni 2016 fra:http://arkiv.hrnorge.no/Forsiden/Siste_nytt/Nyhetsarkiv_2012_-_2004/Nyheter_2012/St%C3%B8rste+oppgradering+av+HR+p%C3%A5+fem+%C3%A5r.b7C_wtzK3u.ips.

HR Norge. 2020. Invitasjon til å delta i neste store Dave Ulrich-undersøkelse. Nyhetssak fra HR Norge 29. april: Lastet ned 17. mai 2020 fra: https://hrnorge.no/aktuelt/invitasjon-til-a-delta-i-neste-store-dave-ulrich-undersokelse.

HR Norge. 2021. Er HR business partner rollen misforstått i Norge? Webinar 9. april.

Huczynski, A. 1993. Management gurus: What makes them and how to become one. London: Routledge.

Hunters, I., & Saunders, J. 2005. Transforming HR: How to Get Shared Services, Outsourcing and Business Partnering to Deliver What You Want. Thorogood.

Jackson, B. 2001. Management Gurus and Management Fashions. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203471999

Jangård, R. 1959. Personalsjefstillingen i norske bedrifter. Bergen: Instituttet for arbeidspsykologi og personalforvaltning. Norges handelshøgskole.

Jorem, K. 1951. Personalforvaltning. Oslo: Aschehoug.

Jung, N., & Kieser, A. 2012. Consultants in the Management Fashion Arena. In M. Kipping, & T. Clark (Eds.), The Oxford Handbook of Management Consulting: 327-346. New York, USA: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235049.013.0016

Kieser, A. 1997. Rhetoric and myth in management fashion. Organization, 4(1): 49-74. https://doi.org/10.1177/135050849741004

Klincewicz, K. 2006. Management fashions: Turning best-selling ideas into objects and institutions. Piscataway, New Jersey, USA: Transaction Publishers.

Kuvaas, B., & Dysvik, A. 2020. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM. 4. utgave. Bergen: Fagbokforl.

Lampel, J., & Meyer, A. D. 2008. Field‐Configuring Events as Structuring Mechanisms: How Conferences, Ceremonies, and Trade Shows Constitute New Technologies, Industries and Markets. Journal of Management Studies, 45(6): 1025-1035. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00787.x

Lange, K. 1991. Price Waterhouse Cranfield-prosjektet om internasjonal strategisk personalledelse : arbeidsrapport 6. desember 1991. Sandvika: Handelshøyskolen BI og NIPA.

Larkin, J., & Larkin, J. 2017. HR digital disruption: the biggest wave of transformation in decades. Strategic HR Review, 16(2): 55-59. https://doi.org/10.1108/SHR-01-2017-0006

Lawson, E. 2005. A dearth of HR talent. McKinsey Quarterly(2): 13-15.

Legge, K. 1978. Power, innovation, and problem-solving in personnel management. London: McGraw-Hill.

Lewis, A. C., Cardy, R. L., & Huang, L. S. R. 2019. Institutional theory and HRM: A new look. Human Resource Management Review, 29(3): 316-335. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.07.006

Lillrank, P. 2015. The Anatomy of Managerial Panaceas: Ontology, Epistemology and Technology. In A. Örtenblad (Ed.), Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas : Adaptation and Context. Cheltenham: Edward Elgar.

Lødrup, V. 2018. Fra kontinuerlig vekst til konsolidering og ressursstyring. Presentasjon under Personalkonferansen for offentlig sektor: Lillehammer, 17. januar 2018. HR Norge.

Madsen, D., & Slåtten, K. 2013. The Role of the Management Fashion Arena in the Cross-National Diffusion of Management Concepts: The Case of the Balanced Scorecard in the Scandinavian Countries. Administrative Sciences, 3(3): 110-142. https://doi.org/10.3390/admsci3030110

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. 2015a. The Balanced Scorecard: Fashion or Virus? Administrative Sciences, 5(2): 90-124. https://doi.org/10.3390/admsci5020090

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. 2015b. Social media and management fashions. Cogent Business & Management, 2(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1122256

Madsen, D. Ø., & Stenheim, T. 2013. Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities. Problems and Perspectives in Management, 11(4): 68-76.

Malm, F. T. 1961. Utviklingen av personaladministrasjon i Vest-Europa. Oslo: Norsk produktivitetsinstitutt.

Marler, J. H., Cronemberger, F., & Tao, C. 2017. HR Analytics: Here to Stay or Short Lived Management Fashion? In T. Bondarouk, H. J. M. Ruël, & E. Parry (Eds.), Electronic HRM in the Smart Era: 59-85: Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78714-315-920161003

Marshak, R. J. 1993. Managing the metaphors of change. Organizational Dynamics, 22(1): 44-56.

Martell, K., & Carroll, S. J. 1995. How strategic is HRM? Human Resource Management, 34(2): 253-267. https://doi.org/10.1016/0090-2616(93)90081-B

McKinsey & Company. 2015. Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren. Sluttrapport 17. mars 2015: McKinsey & Company.

Melander, P. 2002. Økonomistyringens nye ledelsesteknologier: Djøf/Jurist-og Økonomforbundet.

Mikkelsen, A., & Laudal, T. 2014. Strategisk HRM. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Myklemyr, A. 2012a. HR Norge: Vil jobbe mer med HR-transformasjon. Ukeavisen Ledelse(11. mai): 14.

Myklemyr, A. 2012b. Yaras indre forandring. Ukeavisen Ledelse,(11. mai): 11-14.

Newell, S., Robertson, M., & Swan, J. 1998. Professional Associations as Brokers‘, Facilitating Networking and the Diffusion of New Ideas: Advantages and Disadvantages. In J. L. Alvarez (Ed.), The Diffusion and Consumption of Business Knowledge. New York: St. Martin's Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25899-4_8

Oftedal, S. 2009. Developing HR Business Partner Competence in Statoil. Presentasjon på personalforum: Tønsberg, 11. november. HR Norge.

Ogilvie, J. R., & Stork, D. 2003. Starting the HR and change conversation with history. Journal of Organizational Change Management, 16(3): 254-271. https://doi.org/10.1108/09534810310475514

Olsen, K. M., Gooderham, P., & Døving, E. 2017. Ledelse av menneskelige ressurser - utvikling 1995-2015. In T. Nesheim, & I. G. Stensaker (Eds.), Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Bergen: Fagbokforlaget.

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. 2017. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2016. Dokument 5 (2016-2017).

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. 2018. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2017. Dokument 5 (2017-2018).

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. 2019. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018. Dokument 5 (2018-2019).

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. 2020. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2019. Dokument 5. Innst. 341 S (2019-2020).

Ooi, C.-S. 2002. Persuasive histories: decentering, recentering and the emotional crafting of the past. Journal of Organizational Change Management, 15(6): 606-621. https://doi.org/10.1108/09534810210449569

Paauwe, J., & Boselie, P. 2003. Challenging 'strategic HRM' and the relevance of the institutional setting. Human Resource Management Journal, 13(3): 56-70. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2003.tb00098.x

Piazza, A., & Abrahamson, E. 2020. Fads and Fashions in Management Practices: Taking Stock and Looking Forward. International Journal of Management Reviews, 22(3): 264-286. https://doi.org/10.1111/ijmr.12225

Preece, D., Iles, P., & Chuai, X. 2011. Talent management and management fashion in Chinese enterprises: exploring case studies in Beijing. The International Journal of Human Resource Management, 22(16): 3413-3428. https://doi.org/10.1080/09585192.2011.586870

Pritchard, K. 2010. Becoming an HR strategic partner: Tales of transition. Human Resource Management Journal, 20(2): 175-188. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2009.00107.x

Quinn, B., Cooke, R., & Kris, A. 2000. Shared services: mining for corporate gold: Financial Times, Prentice Hall.

Rege, G. M., & Hjorteland, G. 2015. HR-transformasjon i en norsk kontekst. Masteravhandling: Universitetet i Stavanger.

Reiley, P., Tamkin, P., & Broughton, A. 2007. The Changing HR Function. Transforming HR? . Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD.

Reinmoeller, P., Ansari, S., & Mehta, M. 2019. The Re-Adoption of Management Ideas. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Reay, & D. Strang (Eds.), The Oxford Handbook of Management Ideas. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.17

Roeleveld, B. 2017. e-HRM viewed from a management fashion perspective; an exploratory study based on the case study research. University of Twente.

Roland, K. H. 2017. De lojale offiserer, en studie av deres reaksjoner på multiple endringer. Masteroppgave i Strategisk ledelse og økonomi: UiT Norges arktiske universitet.

Røvik, K., A. 2002. The secrets of the winners: Management ideas that flow. In K. Sahlin Andersson, & L. Engwall (Eds.), The Expansion of Management Knowledge: Carriers, Ideas and Sources. Stanford: Stanford University Press.

Røvik, K. A. 1998. Moderne organisasjoner: trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet. Bergen-Sandviken: Fagbokforl.

Røvik, K. A. 2007. Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl.

Rowlinson, M., Hassard, J., & Decker, S. 2014. Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. Academy of Management Review, 39(3): 250-274. https://doi.org/10.5465/amr.2012.0203

Sæbøe, E. 1991. Desentralisert personalledelse. In S. Lundberg (Ed.), Personalledelse. Oslo: Bedriftsøkonomens forlag.

Sætersdal, H., Johannessen, J., A, & Adriaenssen, D. 2018. Hva er strategisk HR-ledelse? In O. Johansen, & H. Sætersdal (Eds.), HR og personalledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Sahlin-Andersson, K., & Engwall, L. 2002. Carriers, Flows, and Sources of Management Knowledge. In K. Sahlin-Andersson, & L. Engwall (Eds.), The Expansion of Management Knowledge. Stanford, Calif.: Stanford Business Books.

Scheide, K. J. S. 2014. HR transformasjon i Norge: Om forhold som påvirker amerikansk og norsk arbeidslivskontekst. Masteravhandling, Samfunnsvitenskapelig fakultet: Universitetet i Oslo.

Schrank, V. 2015. Das Ulrich-HR-Modell in Deutschland: Kritische Betrachtung und empirische Untersuchung: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-658-08683-1

Schuler, R. S. 1990. Repositioning the Human Resource Function: Transformation or Demise? Academy of Management Perspectives, 4(3): 49-60. https://doi.org/10.5465/ame.1990.4274667

Slåtten, K. 2020. Personal- og HR-funksjonen i Norge 1945-2020. En historisk studie av organisatoriske felt og institusjonelle logikker. Avhandling for graden philosophiae doctor: UIT Norges arktiske universitet. Tromsø.

Smeby, G., & Røyrvik, E. A. 2020. Bitt av reformbasillen. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61(2): 140-159. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-02-03

Solberg, E., Traavik, L. E., & Wong, S. I. 2020. Digital mindsets: recognizing and leveraging individual beliefs for digital transformation. California Management Review, 62(4): 105-124. https://doi.org/10.1177/0008125620931839

Sopra Steria. 2018. Mulighetsstudie for videre utvikling av HR i forsvarssektoren. Sluttrapport, 22. juni 2018.

Sparrow, P. 2014. The Analysis of HR Departments and the Contribution of David Ulrich. In D. E. Guest, & D. Needle (Eds.), Wiley Encyclopedia of Management: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom050076

Spencer, L. M. 1995. Reengineering human resources: achieving radical increases in service quality - with 50% to 90% cost and head count reductions. New York: Wiley.

Statens vegvesen. 2013. Effektiviseringsprogrammet. Rapport fra arbeidsgruppe. 9. desember 2013. Statens vegvesen.

Statens vegvesen. 2017a. Fremtidig HR i Statens vegvesen - Steg 5. Fullstendig og detaljerte prosjektleveranser med underlag for arbeidet. Vedlegg 3 til ELM 14.12.2017 på bakgrunn av konsulentbistand fra Capgemini: HR- og administrasjonsavdelingen.

Statens vegvesen. 2017b. Fremtidig HR i Statens vegvesen - Steg 5. Detaljert presentasjon av sluttleveransen. Vedlegg 2 til ELM 14.12.2017 på bakgrunn av konsulentbistand fra Capgemini: HR og administrasjonsavdelingen.

Stephens, C. 2015. Are HR business partners a dying breed? People Management: 36-37.

Strang, D., & Wittrock, C. 2019. Methods for the Study of Management Ideas. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Rey, & D. Strang (Eds.), Oxford Handbook of Management Ideas: 86-103. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.8

Suddaby, R., & Greenwood, R. 2009. Methodological Issues in Researching Institutional Change. In D. A. Buchanan, & A. Bryman (Eds.), The Sage Handbook of Organizational Research Methods. London: Sage.

Talmo, L. M. 2017. "Lenket fast i PC-en, mens døra lukkes for primæroppgaven". HR-transformasjonen i Forsvaret - omstilling på engasjementet løs? Masteravhandling i endringsledelse. Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag: Universitetet i Stavanger.

Thilander, P., & Sköld, L. 2020. Personalvetenskapliga perspektiv på HR-organisering. Stockholm: Liber AB.

Timms, P. 2021. Transformational HR : how human resources can create value and impact business strategy. Second Edition. London: Kogan Page.

Ulrich, D. 1995. Shared Services: From Vogue to Value. Human Resource Planning, 18(3): 12-23.

Ulrich, D. 1997. Human resource champions: the next agenda for adding value and delivering results. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Ulrich, D. 1998. A New Mandate for Human Resources. Harvard Business Review, 76(1): 124-134.

Ulrich, D. 2008. HR competencies: mastery at the intersection of people and business. Alexandria, Va.: Society for Human Resource Management.

Ulrich, D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J., & Nyman, M. 2009. HR Transformation: Building Human Resources from the Outside In. New York: McGraw-Hill. https://doi.org/10.1108/14754390910990955

Ulrich, D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J., & Nyman, M. 2010. HR Transformation. Human Resources udefra og ind. Oversatt av Else Warberg. København: Gyldendal Business.

Ulrich, D., & Brockbank, W. 2005. The HR value proposition. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Ulrich, D., Younger, J., & Brockbank, W. 2008. The twenty-first-century HR organization. Human Resource Management, 47(4): 829-850. https://doi.org/10.1002/hrm.20247

Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. 2012. HR from the outside in : six competencies for the future of human reso urces. New York: McGraw Hill.

Veggeland, N., & Berg, O. 2013. Reformer i norsk helsevesen : veier videre. Trondheim: Akademika forl.

Wright, C. 2008. Reinventing Human Resource Management: Business Partners, Internal Consultants and the Limits to Professionalization. Human Relations, 61(8): 1063-1086. https://doi.org/10.1177/0018726708094860

Wright, C. 2019. Thought Leaders and Followers: The Impact of Consultants and Advisers on Management Ideas. In A. Sturdy, S. Heusinkveld, T. Reay, & D. Strang (Eds.), The Oxford Handbook of Management Ideas. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.13

Wright, P. M., & McMahan, G. C. 1992. Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2): 295-320. https://doi.org/10.1177/014920639201800205

Zilber, T. B. 2016. Studying Organizational Fields Through Ethnography. In K. D. Elsbach, & R. M. Kramer (Eds.), Handbook of Qualitative Organizational Research: Innovative Pathways and Methods. New York: Routledge.

Downloads

Publiceret

2021-10-19

Nummer

Sektion

Artikler