Bæredygtighed er det næste store skridt i velfærdssamfundets udvikling

Forfattere

  • Steen Hildebrandt

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i5.6405

Nøgleord:

Bæredygtighed, Velfærdssamfund, Lederskab, Det bæredygtige velfærdssamfund, FN's 17 bæredygtighedsmål

Resumé

Den lille bog fra 1945, Fremtidens Danmark, var Socialdemokratiets partiprogram til det første folketingsvalg efter Anden verdenskrig, og var i virkeligheden en drejebog for udviklingen af det velfærdssamfund, der blev skabt i Danmark i årene efter verdenskrigen. Det var en enestående samfundstænkning, der her blev udfoldet. Denne tænkning bidrog markant til udviklingen af det samfund, som Danmark er blevet – og er blevet berømt for. Men vi må erkende, at dette velfærdssamfund også er blevet et samfund, der på mange måder er et ikke-bæredygtigt samfund. Bæredygtighed har ikke været en eksplicit bestræbelse i det vækst-, produktions- og produktivitetsparadigme, der har karakteriseret årene efter Anden verdenskrig. Nu er den store udfordring at formulere en drejebog for udviklingen af et bæredygtigt velfærdssamfund. Hvordan ser et bæredygtigt velfærdssamfund, en bæredygtig kommune – og en bæredygtig verden ud? Hvordan ser fremtidens bæredygtige Danmark ud? Vi ved det ikke, men verdensmålene kan hjælpe os med at finde svarene på disse spørgsmål. Verdensmålene er en terminologi og en ramme for beskrivelsen og realiseringen af et nyt bæredygtigt samfund.

Forfatterbiografi

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er Ph.d., forfatter og professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved Copenhagen Business School.

Referencer

Bøger:

Steen Hildebrandt & Per Fibæk Laursen: Når klokken ringer ud. Gyldendal Public. København 2009.

Steen Hildebrandt & Michael Stubberup: Bæredygtig ledelse. Gyldendal. København 2010.

Steen Hildebrandt: Børnene er de vigtigste. Turbine. Århus 2012.

Steen Hildebrandt, Helle Jensen m.fl.: Empati. Det, der holder verden sammen. Rosinante. København 2012.

Steen Hildebrandt: Vækst og bæredygtighed. 2. Udgave. Libris. København 2015.

Steen Hildebrandt: Fremtiden er nu. Et essay om samfundets omstilling og nye muligheder. Systime. Aarhus 2015.

Steen Hildebrandt (red.): Bæredygtig global udvikling. Om FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2016.

Steen Hildebrandt: Astronautens blik. Klummer om vækst, vildveje og verdensmål. Jensen & Dalgaard. København 2016.

Steen Hildebrandt: Verdensmålene – det vigtigste punkt på dagsordenen. KLS, Hvidovre 2018.

Steen Hildebrandt: Verdensmålene. Vor største mulighed og udfordring. Systime. Århus. 2. udgave 2018.

Steen Hildebrandt: Bæredygtighed: Need to have eller nice to have? Artikel i: Torben Bagge og Leo Jantzen (red): Skat med omtanke. Festskrift til Tommy V. Christiansen. Ex Toto Publishing. København 2019.

Steen Hildebrandt & Lars Josephsen (red.): Globale mål. Visionen om bæredygtig udvikling. DJØF Forlag. København 2019.

Steen Hildebrandt: Danmark og verdensmålene. En ny dagsorden.

Nørhaven. Viborg. 3. udgave. Viborg 2020.

Steen Hildebrandt og Michael Stubberup: Social bæredygtighedskompetence og verdensmålene. Kapitel i: Daniela Cecchin & Vicki Sieling (red.): Pædagogers Kompetencer i bevægelse. Akademisk Forlag. København 2020.

Artikler, kronikker og bidrag til bøger:

Det er de ’bløde’ kriterier, der skal redde verden. Mandag Morgen, den 11. december 2019.

Bæredygtig ledelse er den eneste vej frem. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 95. årgang, nr. 8, december 2019.

Det danske velfærdssamfund er ikke bæredygtigt. Mandag Morgen, nr. 40, den 2. december 2019.

Mål for verden og verdens udvikling. Kvan. Tidsskrift for læreruddannelse og skole, 39. årgang, nr. 115, december 2019.

Danmark som foregangsland. Ledelse i Dag 2018-2019. November 2019. Udgivet af Lederne.

Jo, verdensmålene må gerne styre universiteternes forskning. Sammen med Katherine Richardson. Mandag Morgen, den 11. september 2019.

Klimaet kræver lederskab, Mette. Mandag Morgen, den 13. juni 2019. Nordjyske Stiftstidende, den 14. juni 2019. Avisen Danmark, den 16. juni 2019.

Verdensmålene – man må tage stilling og beslutte. AAU – Matchmaking, nr. 2, 2019. Aalborg Universitet.

Verdensmålene – et dannelsestema. Steinerbladet, 2/2019.

Tænk, at Folketingets har en formand, der er så tosset. Politiken, den 30. maj 2019.

Skriv klodens fremtid ind i regeringsgrundlaget. Mandag Morgen, den 6. maj 2019.

En ny regering skal turde tale om verdensmålene. Avisen Danmark, den 11. maj 2019.

Danmark som foregangsland for bæredygtig ledelse. Lederne, 9. maj 2019.

Regnearksledelsen har fejlet. Mandag Morgen, den 8. april 2019. Som kronik: Avisen Danmark, den 18. april 2019 og Nordjyske Stiftstidende den 22. april 2019.

Verdensmålene. En vision for verden. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, nr. 1, 2019

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene. Mandag Morgen, den 4. februar 2019.

Verdensmål. Kirken og religionerne bør gå foran for at forbedre planetens situation. Kristeligt Dagblad, den 10. januar 2019.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål. Det store lederskab i den lille virksomhed. Mandag Morgen, den 14. januar 2019.

Fra best practice til next practice – organisations- og ledelsesforståelse i fremtiden Schultz Essens Magasinet, Nr. 1, Sommer 2019.

Jeg bliver holdt ansvarlig for min økonomiske bundlinje – ikke for verdensmålene. Steen Hildebrandt og Katherine Richardson. Mandag Morgen, nr. 7, den 25. februar 2019.

Vi må bygge velfærdssamfundet om efter verdensmålene. Avisen Danmark, den 30. december 2019.

Gør bæredygtig udvikling til rygraden i næste regeringsgrundlag Kronik. Medunderskriver. Morgenavisen Jyllands-Posten, den 19. april 2019.

Indkøbsordre fra fremtiden. Steen Hildebrandt og Katherine Richardson. Nordjyske Stiftstidende, den 11. marts 2019.

Vi har ikke kun brug for justeringer – tag religionerne til hjælp. Avisen Danmark, den 18. december 2018.

Ikke mere flyvsk snak om bæredygtighed. Avisen Danmark, den 15. januar 2019.

Alle danske virksomheder bør have blikket rettet mod FN´s verdensmål. Steen Hildebrandt & Flemming Besenbacher. JP Finans, den 6. marts 2019.

Everything is interconnected. Chapter in: Birgitte Kleis (red.): Co-creating Architecture. NORD Architects. 10. Grafisk Design & Forlag. Copenhagen 2020.

Fremtiden kalder. Kapitel i: Elsebeth Jensen og Ole Løw (red.): Hvorfor går børn i skole? Akademisk Forlag. 2020.

Bæredygtig ledelse: En ny bæredygtig og global strategisk dagsorden. Kapitel i: Strategisk ledelse af mennesker. Håndbog for ledere. Psykologisk Forlag. 2020.

Den helt enkle tilgang til verdensmålene. Mandag Morgen, den 26. februar 2020.

Fremtidens velfærdssamfund skal være bæredygtigt. Netavisen Pio, den 26. februar 2020.

Klimaet er vigtigt, men verdensmålene er det overordnede. Altinget, den 17. januar 2020. Du er en del af helheden – så tag ansvar for den. Mandag Morgen, nr. 3, den 20. januar 2020.

Det bæredygtige velfærdssamfund er vores næste mål. Altinget, den 13. januar 2020. Elektronisk version og Altinget Magasin, nr. 33, februar 2020.

Økologi baner vejen for FN’s verdensmål. Steen Hildebrandt, Lars-Christian Brask og Preben M. Lauridsen Politiken, den 16. januar 2020.

Downloads

Publiceret

2021-10-19

Nummer

Sektion

Artikler