Hvorfor Gladsaxemodellen fejlede - om anvendelse af algoritmer på socialt udsatte børn

Forfattere

  • Kenneth Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i1.6542

Nøgleord:

Topledelse, kommuner, algoritmer, digitalisering, udsatte børn

Resumé

Anvendelse af algoritmer i velfærdsopgaver er nyt. Potentialet er stort, faldgruberne dybe. ”Projekt dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn” i Gladsaxe Kommune havde stor interesse, men det blev som følge af mediestorm, aftagende opbakning fra landspolitikerne og hensyn til borgernes tillid lukket allerede i udviklingsfasen. Artiklen beskriver projektforløbet i Gladsaxe, analyserer udfaldet og identificerer en række opmærksomhedspunkter for en kommunal direktion ved anvendelse af algoritmer i velfærdsopgaver. Artiklen bidrager desuden til litteraturen om brugen af algoritmer med et fokus på direktionens rolle samt med et eksempel på anvendelsen af public value-teori på empiriske algoritmecases.

Forfatterbiografi

Kenneth Kristensen

Kenneth Kristensen er cand. scient. soc. og ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Referencer

Aberbach, Joel D, Robert D Putnam og Bert A Rockman (1981). Bureaucrats and Politicians in Western Democracies Harvard University Press.

Andersen, Ayo Næsborg og Hanne Marie Motzfeldt (2019). Different Aspects of Transparency in Digital Government: The Danish Case. I (pp. 81-87,VIII-IX). Reading: Academic Conferences International Limited.

Andersen, Lotte Bøgh, Stefan Boye, Martin Bækgaard, Christian Bøtcher Jacobsen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2019). Politisk og administrativ ledelse: Roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner. Djøf Forlag.

Andersen, Lotte Bøgh, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen og Jacob Torfing (2020). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. Djøf Forlag.

Andrews, Leighton (2019). Public administration, public leadership and the construction of public value in the age of the algorithm and ‘big data’. Public Administration 97 (2): 296-310. https://doi.org/10.1111/padm.12534

Bach, Alexander, Jesper Svejgaard og Frederik Hjorth (2019). Maskinlæring som politologisk værktøj. Politica: Tidsskrift for Politisk Videnskab 51 (2).

Bertelsen, Tilde Marie og Morten Balle Hansen (2016). Kommunernes administrative lederskab anno 2016: Afrapportering fra en surveyundersøgelse til danske kommunale topchefer. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Bjørn, Marie-Louise (2020). Good Will Hunting: Styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager. Roskilde Universitet.

Blom-Hansen, Jens, Martin Baekgaard og Søren Serritzlew (2020). How bureaucrats shape political decisions: The role of policy information. Public Administration 1 (15). https://doi.org/10.1111/padm.12709

Bovens, Mark og Stavros Zouridis (2002). From street‐level to system‐level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. Public administration review 62 (2): 174-184. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168

Bryson, John, Alessandro Sancino, John Benington og Eva Sørensen (2017). Towards a multi-actor theory of public value co-creation. Public Management Review 19 (5): 640-654. https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192164

Bullock, Justin B (2019). Artificial intelligence, discretion, and bureaucracy. The American Review of Public Administration 49 (7): 751-761. https://doi.org/10.1177/0275074019856123

Busch, Peter André, Helle Zinner Henriksen og Øystein Sæbø (2018). Opportunities and challenges of digitized discretionary practices: a public service worker perspective. Government Information Quarterly 35 (4): 547-556. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.003

Dietvorst, Berkeley J, Joseph P Simmons og Cade Massey (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. Journal of Experimental Psychology: General 144 (1): 114. https://doi.org/10.1037/xge0000033

Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bastow og Jane Tinkler (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. Journal of public administration research and theory 16 (3): 467-494. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001

Flyvbjerg, Bent (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry 12 (2): 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Fontana, Andrea og James Frey (1994). The art of science. The handbook of qualitative research 361376.

Gillingham, Philip (2019). Can predictive algorithms assist decision‐making in social work with children and families? Child abuse review 28 (2): 114-126. https://doi.org/10.1002/car.2547

Gjerding, Sebastian (2018). Kommune ville hjælpe udsatte børn - nu bliver den beskyldt for at gøre Danmark til DDR. Information. 7. marts 2018. https://www.information.dk/indland/2018/03/kommune-hjaelpe-udsatte-boern-beskyldt-goere-danmark-ddr (3. november 2020).

Gladsaxe Kommune (2016). Strategi for tidlig opsporing - Familier der lykkes. https://gladsaxe.dk/Files//Files/Faelles-dokumenter/Planer-politikker-visioner/BKF/Strategi-for-Tidlig-indsats_v2.pdf (3. november 2020).

Gladsaxe Kommune (2017). Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II - Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn. https://sim.dk/media/18887/forsoegsansoegninger-i-3-runde-frikommuneforsoeg-ii.pdf (28. December 2020).

Hjelmar, Ulf, Martin Bæksgaard Jakobsen, Amanda Thor Andersen og Iben Bolvig (2020). Helhedsindsats for udsatte familier: Virkninger og erfaringer med indsats i Gladsaxe Kommune 2016-2019. I: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hoerl, Roger W., Diego Kuonen, and Thomas C. Redman (2020). To succeed with data science, first build the "Bridge". MIT Sloan Management Review, 22 October 2020.

Holten Møller, Naja, Irina Shklovski og Thomas T Hildebrandt (2020). Shifting concepts of value: Designing algorithmic decision-support systems for public services. Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society. https://doi.org/10.1145/3419249.3420149

Jensen, Tom og Mette Østergaard (2018). Den gode vilje fører direkte til overvågningssamfundet. Berlingske. 15. marts 2018. https://www.berlingske.dk/ledere/den-gode-vilje-foerer-direkte-til-overvaagningssamfundet (3. november 2020).

Jørgensen, Torben Beck og Barry Bozeman (2007). Public values: An inventory. Administration & society 39 (3): 354-381. https://doi.org/10.1177/0095399707300703

KL (2019). På forkant med fremtidens velfærd, København. https://www.kl.dk/media/19309/paa-forkant-med-fremtidens-velfaerd.pdf, (12. december 2020).

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet (2017). Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg. København. https://sim.dk/publikationer/2017/dec/det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg/ (30. november 2020).

Kristiansen, Mads Bøge (2019). Organisatorisk forandring: Et blik på litteraturen om forandringers indhold, kontekst og proces. Økonomi & Politik 92 (2).

Lê Madsen, Carsten og Ulrik Kjær (2015). De sidste sande amatører: kommunalpolitikerne og deres rolle i det lokale demokrati Gyldendal.

Lessel, Simon og Christina Houlind (2018). Kommune om dataovervågning af børnefamilier: Det er ikke et pointsystem. 8. marts 2018. https://www.altinget.dk/digital/artikel/gladsaxe-kommune-dataovervaagning-skal-spotte-udsatte-boern-tidligere (3. november 2020).

Margetts, Helen og Patrick Dunleavy (2013). The second wave of digital-era governance: a quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371 (1987). https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382

Mchangama, Jacob og Hin-Yan Liu (2018). The Welfare State Is Committing Suicide by Artificial Intelligence. Foreignpolicy. com, 25. December 2018. https://foreignpolicy.com/2018/12/25/the-welfare-state-is-committing-suicide-by-artificial-intelligence/ (11. november 2020).

Mergel, Ines, R. Karl Rethemeyer og Kimberley Isett (2016). Big Data in Public Affairs. Public administration review 76 (6): 928-937. https://doi.org/10.1111/puar.12625

Miles, Matthew B og A Michael Huberman (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.

Mittelstadt, Brent Daniel, Patrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter og Luciano Floridi (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society 3 (2): 2053951716679679. https://doi.org/10.1177/2053951716679679

Moore, Mark Harrison (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard university press.

Moore, Mark og Sanjeev Khagram (2004). On creating public value: What business might learn from government about strategic management. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper 3.

Nielsen, Jeppe Agger, Kasper Elmholdt og Mette Strange Noesgaard (2020). Ledelse af digital transformation: Erfaringer fra et kommunalt digitaliseringsinitiativ. Samfundslederskab i Skandinavien 35 (6): 423-442. https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6110

Olsen, Henrik Palmer, Jacob Livingston Slosser, Thomas Troels Hildebrandt og Cornelius Wiesener (2019). What's in the Box? The Legal Requirement of Explainability in Computationally Aided Decision-Making in Public Administration. https://doi.org/10.2139/ssrn.3402974

Olsen, Johan P. (1978). Politisk organisering: Organisasjonsteoretiske synspunkt på folkestyre og politisk ulikhet. Bergen: Universitetsforlaget.

Regeringen (2018). Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030. https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/ghettoudspil/ (28. december 2020).

Regeringen (2019). I National strategi for kunstig intelligens. København. https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf. (30. november 2020).

Rhodes, Rod AW og John Wanna (2007). The limits to public value, or rescuing responsible government from the platonic guardians. Australian Journal of Public Administration 66 (4): 406-421. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00553.x

Ritzau Fokus (2018). Kommuner skal finde udsatte børn på baggrund af data. 27. februar 2018. https://apps-infomedia-dk.proxy3-bib.sdu.dk/mediearkiv/link?articles=e6a32e0c (3. november 2020).

Røhl, Ulrik (2020). Automatiseret sagsbehandling, big data og kunstig intelligens: Myndighedsrollen i en digital tidsalder. Digitech. 22. april 2020. https://pro.ing.dk/digitech/artikel/automatiseret-sagsbehandling-big-data-og-kunstig-intelligens-myndighedsrollen-i-en (12. november 2020).

Smith-Udvalget, Bo (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre: Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd DJØF's Forlag.

Sorgenfri Kjær, Jakob (2018a). Gladsaxe har lækket 20.000 borgeres fortrolige data. Politiken. 12. december 2018. https://apps-infomedia-dk.proxy3-bib.sdu.dk/mediearkiv/link?articles=e70204f0 (4. november 2020).

Sorgenfri Kjær, Jakob (2018b). Regeringen har lagt sin plan om overvågning af børnefamilier i skuffen. Politiken. 14. december 2018. https://apps-infomedia-dk.proxy3-bib.sdu.dk/mediearkiv/link?articles=e702e844 (4. november 2020).

Sorgenfri Kjær, Jakob (2018c). Regeringen vil overvåge alle landets børnefamilier og uddele point. Politiken. 3. marts 2018. https://apps-infomedia-dk.proxy3-bib.sdu.dk/mediearkiv/link?articles=e6a5ff67 (3. november 2020).

Stoker, Gerry (2006). Public value management: a new narrative for networked governance? The American review of public administration 36 (1): 41-57. https://doi.org/10.1177/0275074005282583

Svara, James H (1999). The shifting boundary between elected officials and city managers in large council-manager cities. Public Administration Review: 44-53. https://doi.org/10.2307/977478

Sweeney, Latanya (2000). Simple demographics often identify people uniquely. Health (San Francisco) 671 (2000): 1-34.

Sørensen, Per Byrge (2018). Brug af dataprofilering inden for sagsområdet, udsatte børn og unge. Nordisk administrativt tidsskrift online 95 (2). https://www.djoef-forlag.dk/publications/nat/files/2018/2018_2/NAT_2_2018_3.pdf (30. november 2020).

Turkel, E og G Turkel (2016). Public value theory: Reconciling public interests, administrative autonomy and efficiency. Review Public Administration Management, an Open access journal 4 (2). https://doi.org/10.4172/2315-7844.1000189

Van Dalen, Arjen (2020). Synet på nyhedsalgoritmer. I Mediernes Forsknings- og Innovationscenter (red.): Syddansk Universitet. https://www.sdu.dk/-/media/images/om_sdu/centre/journalistik/mfi/mfi+synet+paa+nyhedsalgoritmer.pdf (28. december 2020).

Weber, Max (1922 [Fivelsdal 1971]). Makt og byråkrati: essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Wihlborg, Elin, Hannu Larsson og Karin Hedström (2016). " The Computer Says No!"--A Case Study on Automated Decision-Making in Public Authorities. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.364

Winthereik, Brit Ross (2020). Brug af borgeres data: En problematisering af etik som fundament for digital velfærd. Tidsskrift for arbejdsliv 22. årgang nr. 3. https://doi.org/10.7146/tfa.v22i3.122827

Wirtz, Bernd W, Jan C Weyerer og Carolin Geyer (2019). Artificial intelligence and the public sector—applications and challenges. International Journal of Public Administration 42 (7): 596-615. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103

Downloads

Publiceret

2022-02-23

Nummer

Sektion

Artikler