Fællesskabelse – opbrud, nedbrud eller nybrud i organisering af velfærd mellem offentlig sektor og civilsamfund

Forfattere

  • Marie Aakjær
  • Eva Pallesen
  • Dorethe Bjergkilde

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i2.6594

Resumé

Denne særudgave af Samfundslederskab i Skandinavien sætter fokus på fællesskab, som i disse år træder frem som en måde at adressere komplekse udfordringer, som relaterer sig til den offentlige sektors formål og opgaver. I en kontekst af stigende opgavekompleksitet på den ene side og ressourceknaphed på den anden, retter offentlige ledere og medarbejdere lyset mod nye måder at adressere velfærdsproblemer på, som bidrager til at opbygge resiliens og stærke lokalsamfund (Aakjær og Pallesen, 2020) – og videreudvikler derved en idé om velfærdsstaten som leverandør af løsninger på borgernes individuelle behov via andre kollektive og lokalsamfundsbaserede veje

Forfatterbiografier

Marie Aakjær

Ph.D. og ansat som docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Forvaltning.

Eva Pallesen

Ph.D. og ansat som docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Forvaltning.

Dorethe Bjergkilde

Lektor og ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Forvaltning

Referencer

Aakjær, M. K., & Pallesen, E. (2021). Infrastructuring for co-production: a learning perspective on health promoting services among senior citizens. In Current practices in workplace and organizational learning–Revisiting the classics and advancing knowledge. Forlaget Spring. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85060-9_2

Aakjær, M., & Pallesen, E. (2020). Ledelse af fællesskabelse. Samfundslederskab i Skandinavien, 35(1), 55–78. https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5921

Agger, A., & Tortzen, A. (2015). Forskningsreview om samskabelse. Roskilde.

Agger, Annika, Tortzen, A., & Rosenberg, C. (2018). Hvilken værdi skaber vi med samskabelse? Aarhus: Professionshøjskolen Absalon.

Bourgon, J. (2017). The New Synthesis of Public Administration Fieldbook. Dansk psykologisk forlag A/S.

Bourgon, J., & Dahl, K. (2017). Den nye syntese for offentlig værdiskabelse i det 21. århundrede. Dansk Psykologisk Forlag.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). reprinted (2013) A thousand plateaus. London: Bloomsbury.

Digmann, A., Nielsen, A. M., & Ejlersen, L. S. (2018). ”Dem der siger, at det ikke kan lade sig gøre, skal lade vær’ med at afbryde os, der allerede er i gang”. Samfundslederskab i Skandinavien, 33(5), 369. https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5633

Frederiksen, M., & Grubb, A. (2021). Den Svære Samskabelse: Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Aalborg Universitetsforlag.

Helin, J., Hernes, T., Hjorth, D., & Holt, R. (2014). The Oxford handbook of process philosophy and organization studies. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199669356.001.0001

Hernes, T. (2017). En procesteori om organisation. Djøf Forlag.

Hjære, M., & Jørgensen, H. E. D. (2017). Tal om kommuner og frivillighed. Odense: Center for Socialt Frivilligt Arbejde.

Hjorth, D. (2005). Organizational Entrepreneurship: With de Certeau on Creating Heterotopias (or Spaces for Play). Journal of Management Inquiry, 14(4), 386–398. https://doi.org/10.1177/1056492605280225

Hygum, H., Andersen, L. L., Petersen, A., & Olsen, L. (2018). Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer Evaluering af tre partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner. Retrieved from www.vive.dk

Jørgensen, A. (2008). Lokale fællesskaber i den senmoderne by. Dansk Sociologi, 19(3), 9–24. https://doi.org/10.22439/dansoc.v19i3.2838

Jørgensen, J. H., & Digmann, A. (2018). Ledelse på tværs. Vi vil gerne – men vi magter det ikke. Samfundslederskab i Skandinavien, 33(2), 87–101. Retrieved from https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5543/6130 https://doi.org/10.22439/sis.v33i2.5543

Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243–263. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378020

Sarasvathy, S. D. (2003). Entrepreneurship as a science of the artificial. Journal of Economic Psychology, 24(2), 203–220. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00203-9

Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). Den offentlige sektor som arena for samskabelse. In M. K. Fogsgaard & M. de Jongh (Eds.), Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (pp. 30–61). Dansk Psykologisk forlag.

Tönnies, F. (2012). Gemeinschaft und gesellschaft. In Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft (pp. 27–58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94174-5_2

Tortzen, A. (2019). Samskabelse af velfærd. Muligheder og faldgruber. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Ulrich, J. (2018). Samskabelse - hvilke værdier kan der høstes? In Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (pp. 62–91). Dansk Psykologisk Forlag.

Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. J. M., & Tummers, L. G. (2015). A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, 17(9), 1333–1357. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization Science, 16(4), 409–421. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133

Downloads

Publiceret

2022-04-25

Nummer

Sektion

Artikler