Fællesskaber mellem kommune og civilsamfund: de fem vigtigste barrierer – og det fælles håb

Forfattere

  • Finn Vedel Pedersen
  • Christine Raecke
  • Randi Mølager
  • Louise Kolbjørn
  • Søren Mariegård

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i2.6595

Nøgleord:

Fællesskaber, velfærd, frivillighed, offentlig sektor, tværsektorielt samarbejde

Resumé

På trods af stærke traditioner for frivilligt arbejde i foreninger og fritidsklubber er der mennesker i Danmark, som aldrig eller sjældent er en del af disse fællesskaber, og som måske oveni står uden for uddannelses- eller arbejdsfællesskaber. Ofte mennesker, som er i en sårbar situation fysisk eller psykisk. Vi har en stærk offentlig sektor, som har et særligt ansvar for disse mennesker. Men det er også en offentlig sektor under pres: borgere og familier har komplekse og multiple problemer, opgaverne skal løses inden for en stram økonomistyring og det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. Opbygning af fællesskaber er fortsat et spørgsmål om, hvordan det offentlige rækker ud over sig selv, og om, hvordan civilsamfundsaktører rækker ud mod kommuner og andre. Mindst fem barrierer spænder ben for fællesskabelse – dem sætter artiklen til debat.

Forfatterbiografier

Finn Vedel Pedersen

Udviklingskonsulent i Slagelse Kommune.

Christine Raecke

Udviklingskonsulent i Slagelse Kommune.

Randi Mølager

Forhenværende Centerchef på Professionshøjskolen Absalon

Louise Kolbjørn

Tidligere sekretariatsleder og bestyrelsesformand i SYMB

Søren Mariegård

Nuværende sekretariatsleder og bestyrelsesformand i SYMB.

Referencer

Hancock, Trevor (2009). “Act Locally : Community-based population health promotion”. Appendix B. A report for The Senate Sub-Committe on Population Health, nr. March (2009): 1–81. http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/402/popu/rep/appendixBjun09-e.pdf Tilgået 12-01-2022.

Ibsen, B., Thøgersen, M., & Levinsen, K. (2013). Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements, Bind. 11

KKR-Region Sjælland Sundhedsaftale (2019-2023). Fælles med borgeren om bedre sundhed. https://www.sst.dk. Tilgået 12-01-2022.

Laloux, Frederic (2014). Fremtidens organisation. Forlaget: ’I am’.

Lin, Vivian, og Ilona Kickbusch (2017). Progressing the Sustainable Development Goals through Health in All Policies : Case studies from around the world. Government of South Australia: World Health Organisation, 2017

Lundsfryd, Klarup og Bundsgaard (2017). Rodskud. Gyldendal.

Newall, N, McArthur, J & Menec, V H (2015). A Longitudinal Examination of Social Participation, Loneliness, and Use of Physician and Hospital Services. Journal of Aging and Health. Volume: 27 issue: 3, page(s): 500-518.

Sundhedsstyrelsen (2008). Stigmatisering – debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Breinholdt Mette, Mediemageriet.

Østergaard, Marie Møller (2018) i Den Offentlige. https://www.denoffentlige.dk/forsker-undrer-sig-over-statens-styring-efter-nyt-udspil-fra-styrelse. Tilgået 12-01-2022.

Region Sjælland. Udviklingsstrategi (2020-2024)

https://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/.Tilgået 12-01-2022.

Cottam, Hilary (2016). Relationel Velfærd. Kognition & pædagogik, Årg. 26, nr. 100, s. 8-18.

Downloads

Publiceret

2022-04-25

Nummer

Sektion

Artikler