Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer?

Forfattere

  • Christina Egelund Antonsen
  • Jacob Brix

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i4.6693

Nøgleord:

Capacity Building, Ledelse, Sundhedsvæsen, Hospitalsledelse, Afdelingsledelse, Organisatorisk læring, Selv-lederskab, Organisatorisk lederskab

Resumé

Artiklen præsenterer et bud på, hvordan ledelse af Capacity Building kan skabes i praksis i etablerede organisationer. Først udarbejdes en syntese af eksisterende litteratur om ledelse af Capacity Building. Herefter undersøges et casestudie af projekt ’Sikkert Patienflow’ i sundhedsvæsenet, hvor casen anvendes til at udfolde, nuancere og tilskrive ny viden til litteraturen. Undersøgelsesspørgsmålet der besvares er ’Hvilke ledelsesmæssige evner kan fremme skabelse af Capacity Building i organisationer?’. Som en del af besvarelsen på spørgsmålet udvikles en teoretisk model (Figur 2) som illustrerer sammenhænge mellem det organisatoriske lederskab og det selv-lederskab, der skal være til stede i styringskæden på forskellige niveauer for at skabe de forandringer, der ønskes.

Forfatterbiografier

Christina Egelund Antonsen

Christina Egelund Antonsen er tidligere programleder ved Aarhus Universitetshospital og nu Ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet samt kvalitetskonsulent ved AUH

Jacob Brix

Jacob Brix er Ph.d. og professor samt personaleleder ved Aalborg University Business School.

Referencer

Ackroyd, S. & Fleetwood, S. (2000). “Realist Perspectives on Management and Organizations”. Routledge

Anderson, R. & Adams, R. (2019). “Scaling Leadership: Building Organizational Capability and Capacity to Create Outcomes That Matter Most”. John Wiley & Sons, Incorporated

Anand, A. & Brix, J. (2022).” The learning organization and organizational learning in the public sector: A review and research agenda”. Under udgivelse: https://doi.org/10.1108/TLO-05-2021-0061

Brix, J. (2020) Building capacity for sustainable innovation: A field study of the transition from exploitation to exploration and back again. Journal of Cleaner Production, Vol 268, pp.1-12. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122381

Brix, J. (2021). “Strategisk innovationsledelse: Om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer”. Hans Reitzels Forlag

Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). “Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal.” Academy of management journal, 50(6), 1281-1303. https://doi.org/10.5465/amj.2007.28165855

Conexus. (2017). “Evaluering af implementering af Sikkert Patientflow – 1. afrapportering”, www.sum.dk.

Conexus. (2018). ”Evaluering af implementering af Sikkert Patientflow – 2. afrapportering”, www.sum.dk.

Conexus. (2019). ”Evaluering af implementeringen af Sikkert Patientflow, 3. afrapportering”, www.sum.dk.

Cousins, J.B., Goh, S.C., Elliott, C.J. & Bourgeosi, I. (2014). “Framing the capacity to do and use evaluation”. Organizational Capacity to Do and Use Evaluation. New Directions for Evaluation 141, pp. 7-23. https://doi.org/10.1002/ev.20076

Dansk Selskab for Patientsikkerhed. (2013). ” Sikkert Patientflow, projektbeskrivelse, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Hvidovre.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed. (2015). "Sikkert Patientflow. Erfaringer fra et forbedringsprojekt". Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Hvidovre.

Davis, E., Corr, L., Gilson, K. M., Ting, C., Ummer-Christian, R., Cook, K., & Sims, M. (2015). Organisational capacity building: Readiness for change in Australian child care. Australasian Journal of Early Childhood, Vol. 40 No.1, 47-53. https://doi.org/10.1177/183693911504000107

Davy, S.G & Ågård, D. (2017). "Relationskapacitet som forudsætning for Capacity Building". i H.K. Krogstrup (Red.): "Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor". Hans Reitzels Forlag

Degn, L. & Thomassen, A.O. (2017). "Capacity Building, Organisatorisk Læring og Den Lærende Organisation". i H.K. Krogstrup (Red.): "Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor". Hans Reitzels Forlag

Eisenhardt, K.M. (1989), “Building Theories from Case Study Research”. Academy of Management, Vol. 14 No.4, pp 532-550. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008).” The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 62 No.1, pp. 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Farazmand, A. (2004). “Innovation in Strategic Human Resource management: Building Capacity in the Age of Globalization. Public Organizational Review: A Global Journal, Vol. 4, 3-24. https://doi.org/10.1023/B:PORJ.0000015649.54219.b7

Fletcher, A.J. (2017), “Applying critical realism in qualitative research: methodology meets method”, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 20 No. 2, pp. 181-194. https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401

Guerrero, L. K. DeVito, J. A & Hecht, M. L (1990). “Perspectives on Nonverbal Communication Codes, Functions, and Contexts” i Guerrero, L. K. DeVito, J. A & Hecht, M. L (Red): “The Nonverbal Communication Reader”.

Hesse-Biber, S. N., & Johnson, R. B. (Eds.). (2015). The Oxford handbook of multimethod and mixed methods research inquiry. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199933624.001.0001

Huber, G.P. (2004).” The Necessary Nature of Future Firms: Attributes of survivors in a changing world. London: Saga Publications. https://doi.org/10.4135/9781452229799

Jensen, J.B. & Krogstrup, H.K. 2017. "Capacity Building, Organisatorisk Læring og Den Lærende Organisation". i H.K. Krogstrup (Red.): "Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor". Hans Reitzels Forlag

Jones, M.L. (2001).” Sustainable organizational capacity building: Is organizational learning a key?” The International Journal of Human Resource Management, Vol. 12 No. 1, 91-98. https://doi.org/10.1080/713769590

Ku, H.B. & Yuen-Tsang, A.W.K, (2013), "Capacity Building": i Bevir, M. (Red.) "The Sage Handbook of Governance", SAGE, USA, pp. 469-843. https://doi.org/10.4135/9781446200964.n30

Kringelum, L.B. & Brix, J. (2021), "Critical realism and organizational learning", The Learning Organization, Vol. 28 No. 1, 32-45. https://doi.org/10.1108/TLO-03-2020-0035

Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (2016), Deltagende Observation: Introduktion Til en Samfundsvidenskabelig Metode, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag, København.

Krogstrup, H.K & Mortensen, N.M. (2021) The fifth evaluation wave: Are we ready to co-evaluate. I A.O. Thomassen & J.B. Jensen (Red.) Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations, kapitel 4. s. 59-78. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4975-9.ch004

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). ”Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk”. 3 udgave. Hans Reitzels Forlag

Langley, G.J., Moen, R.D., Nolan, K.M., Nolan, T.W., Normand, C.L. & Provost, L.P. (2009). “The Improvement Guide”. Jossey-Bass

Lennie, J. (2005).” An evaluation capacity-building process for sustainable community IT initiatives: empowering and disempowering impacts. Evaluation, 11(4), pp. 390-414. https://doi.org/10.1177/1356389005059382

Laursen, E. og Thomassen, A.J. (2017). "Capacity Building, Organisatorisk Læring og Den Lærende Organisation". i H.K. Krogstrup (Red.): "Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor". Hans Reitzels Forlag.

Minister for Sundhed og Forebyggelse (2015). ” National kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018”. 1. udgave. Elektronisk publikation

Potter, C., & Brough, R. (2004). "Systemic capacity building: a hierarchy of needs". Health policy and planning, Vol. 19 No. 5, pp. 336-345. https://doi.org/10.1093/heapol/czh038

Region Midtjylland, (2016). “Sikkert Patientflow, Regionalt Program”, Region Midtjylland

Region Midtjylland, (2019). "Sikkert Patientflow, Regionalt Program", Region Midtjylland

Region Midtjylland, (2020). "Sikkert Patientflow 2020-2023, Regionalt Program", Region Midtjylland

Sundhed og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner (2019). ” Nationale Mål For Sundhedsvæsenet”. 1. udgave Elektronisk publikation

Stringer, P. (2013). "Capacity building for School Improvement", Rotterdam: Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-329-4

Van Assen, M.F. (2020). “Empowering leadership and contextual ambidexterity – The mediating role of committed leadership for continuous improvement. European Management Journal, Vol. 38 No. 3, pp. 435-449. https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.12.002

Von Heimburg, D., Ness, O. & Storch, J. (2021). “Co-Creation of Public Values: Citizenship, Social Justice, and Well-Being. I: A.O. Thomassen & J.B. Jensen (Red.) Processual Perspectives on the Co-production Turn in Public Sector Organizations. Pennsylvania: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4975-9.ch002

Weick, K.E. (1995). Sensemaking in organizations. Saga Publications

Yin. R. (2014). “Case Study Research Design and Methods”. Thousand Oaks, CA: Sage

Örtenblad, A. (2001). “On differences between organizational learning and learning organization”, The Learning Organization, Vol.8 No. 3, pp.125-133. https://doi.org/10.1108/09696470110391211

Zhang, X & Bartol, K.M. (2010).” On difference between organizational learning and learning organization. The Learning Organization, Vol. 8 No. 3, pp. 125-133. https://doi.org/10.1108/09696470110391211

Downloads

Publiceret

2022-09-12

Nummer

Sektion

Artikler