En kort strategi om næsten alt – Hvordan laver man en strategi, der er relevant for dem, der skal bruge den?

Forfattere

  • Søren Obed Madsen Forfatter
  • Dorte Nørregaard Forfatter

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v38i4.6981

Resumé

I teorierne er der masser af forslag til, hvordan man griber det an, når der skal laves en ny strategi, men hvilke overvejelser bør man gøre sig, hvis man også skal indtænke medarbejderne som aktører og tage højde for, at en strategi skal bruges til at opfylde forskellige behov? Med udgangspunkt i seks kvalitative interview af strategisk udvalgte medarbejdere og et fokusgruppeinterview med bestyrelsen i en NGO foretages en analyse af, hvilke behov strategien skal opfylde, hvad ideerne om en god strategi er, og hvilken proces, der er brug for. Artiklen konkluderer, at en ny strategi må tage udgangspunkt i de oplevede styringsbehov, som medarbejderne har, og beskriver de spørgsmål, som aktørerne må drøfte for at kunne lave en sådan strategi.

Referencer

Bakir, A., & Todorovic, M. (2010). A Hermeneutic Reading into. Qualitative Report, 15(5), 1037-1057.

Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of management, 27(6), 643-650. https://doi.org/10.1177/014920630102700602

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 147-160.

https://doi.org/10.2307/2095101

Eisenhardt, K. M., & Sull, D. N. (2001). Strategy as Simple Rules. Harvard Business Review, 79(1), 106-116

Flyvbjerg, Bent (2010) Fem misforståelser om casestudiet i Brinkmann, S. & Tanggaard, L. ed.) (2010) Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag

Johnson, G., Whittington, R., Regnér, P., Angwin, D., & Scholes, K. (2020). Exploring strategy. Pearson UK.

Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. Academy of Management journal, 18(4), 769-783. https://doi.org/10.2307/255378

Klausen, K.K. (2018) Strategisk ledelse. De mange arenaer. Syddansk Universitetsforlag. 2. reviderede udgave, 7. oplag.

Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic management journal, 6(3), 257-272. https://doi.org/10.1002/smj.4250060306

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California management review, 30(1), 11-24. https://doi.org/10.2307/41165263

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. (2020). Strategy safari. Pearson UK.

Nørregaard, D. (2022) Proces for ny strategi i Videncenter om handicap - en kort strategi om næsten alt. Afgangsprojekt på diplomuddannelse i ledelse. DTU.

Obed Madsen, S. (2015) Styringsværktøjer i medspil og modspil - Om styringsværktøjers funktioner. I: Økonomistyring & Informatik, 31. årgang 2015/2016 nr. 2.

Obed Madsen, S. (2018) Mellem snak, handling, magt, skuespil og oversættelse - implementeringens dimensioner. Samfundslederskab i Skandinavien. Årgang 33, nr. 1, s. 19-41. https://doi.org/10.22439/sis.v33i1.5539

Obed Madsen, S. (2022) Implementering. Mellem snak og handling. Samfundslitteratur.

Porter, M. (1996). What is Strategy. Harvard Business Review, 61-78.

Radich, F. & Drejer, A. & Printz, L. (2004) Emergent strategisk ledelse - vejen frem? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj. University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Management. Working Papers 2004-13.

Whittington, R. (1993) What Is Strategy and Does It Matter? Routledge

Whittington, R. (1996). Strategy as practice. Long range planning, 29(5), 731-735 https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00068-4

Downloads

Publiceret

2023-10-23

Nummer

Sektion

Artikler