Refleksiv ledelse i praksis: Spændinger, muligheder og faldgruber

Forfattere

  • Rasmus Bergmann

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v39i1.7136

Nøgleord:

Refleksivitet, Refleksion, Velfærdsledelse, Faglig udvikling, Organisatorisk læring

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan refleksiv ledelse udfolder sig i praksis, og hvordan offentlige ledere selv anskuer det refleksive i deres ledelsespraksis. Formålet med artiklen er at indkredse, hvordan refleksivt ledelsesarbejde i praksis involverer både spændinger, muligheder og faldgruber. Artiklen baserer sig på et etnografisk feltstudie og henter sin teoretiske inspiration i Luhmanns systemteori. Analysen viser, hvordan lederne betragter refleksiv ledelse som en måde at udvide horisonten af muligheder for ny meningsdannelse, og som en måde at udskyde beslutninger og samtidig fremstå involverende og inddragende. På den baggrund diskuterer artiklen, hvordan refleksivitetsmaskineriet risikerer at løbe løbsk i en ustyrlig kompleksitetsforøgelse, hvor de mange beslutningsalternativer fører til handlingslammelse. Artiklen bidrager med ny indsigt i, hvordan refleksiv ledelse i praksis finder sted i et virvar af forskellige inputs, afbrydelser og forhandlinger snarere end i den idealiserede og polerede form, som ledelseslitteraturen lægger op til.

Referencer

Alvesson, M., Blom, M., & Sveningson, S. (2017). Reflexive Leadership: Organising in an Imperfect World. Sage Publications.

Andersen, N. Å. (2001). Beslutningens ubesluttelighed. I Wp, 3/2001. Department of Management, Politics and Philosophy.

Bergmann, R., Kampmann, N. E., Rander, H., & Raakjær, E. S. (2021). Typologi over refleksiv ledelse - fire perspektiver på et moderne ledelsesimperativ. Lederliv.

Cotter, R. J., & Cullen, J. G. (2012). Reflexive Management Learning: An Integrative Review and a Conceptual Typology. Human Resource Development Review, 11(2), 227-253. https://doi.org/10.1177/1534484312438874

Cunliffe, A. L. (2016a). "On Becoming a Critically Reflexive Practitioner"; Redux: What Does It Mean to Be Reflexive? Journal of Management Education, 40(6), 740-746. https://doi.org/10.1177/1052562916668919

Cunliffe, A. L. (2016b). Republication of "On Becoming a Critically Reflexive Practitioner". Journal of Management Education, 40(6), 747-768. https://doi.org/10.1177/1052562916674465

Cunliffe, A. L., & Jun, J. S. (2005). The need for reflexivity in public administration. Administration and Society, 37(2), 225-242. https://doi.org/10.1177/0095399704273209

Czarniawska, B. (2008). Organizing: How to study it and how to write about it. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 3(1), 4-20. https://doi.org/10.1108/17465640810870364

Frimann, S., Hersted, L., Søbye, A., & Kondrup Bach, S. (2018). Skabelsen af en vidensorganisation. Forskning og Forandring, 01(02), 25-47. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1219

Halås, C. T. (2018). Kunnskapsreflektert praksis. Forskning og Forandring, 01(02), 48-68. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1230

Hibbert, P., & Cunliffe, A. L. (2015). Responsible Management: Engaging Moral Reflexive Practice Through Threshold Concepts. Journal of Business Ethics, 127(1), 177-188. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1993-7

Kneer, G., & Nassehi, A. (1997). Niklas Luhmann: introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzel.

Knudsen, M., & Justesen, L. (2017). Problemets anatomi - Fra ledelsesproblem til vidensproblem. Public Governance Research, 3, 71-88. https://doi.org/10.22439/pgr.v3i0.5472

Ledelseskommissionen. (2018). Sæt borgerne først: ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften - Anbefalinger fra Ledelseskommisionen.

Luhmann, N. (2000). Sociale systemer: grundrids til en almen teori: Bd. 1. udgave. Hans Reitzel.

Lynch, M. (2000). Against Reflexivity as an Academic Virtue. Theory, Culture and Society, 17(3), 26-54. https://doi.org/10.1177/02632760022051202

Master i offentlig ledelse. (2022). Studieordning.

Mitterlechner, M. (2019). The Need for Reflexive Leadership in Inter-Organizational Networks. Leading in Inter-Organizational Networks, 1-26. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97979-3_1

Qvortrup, A. (2010). Den paradoksale undervisningskommunikation : en Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolien, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi : Ph.d.-afhandling. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Ratner, H. (2012). Promises of Reflexivity: Managing and Researching Inclusive Schools. I ph.d.-afhandling: Bd. PhD Series. Copenhagen Business School.

Rennison, B. W. (2018). Refleksiv ledelse. I P. Helth (Red.), Lederskabelse: det personlige lederskab (4. udgave, s. 217.232). Samfundslitteratur.

Rossi, P. (2019). Conflicts in Leading and Managing Change: Towards a Reflexive Practice. I Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives (Nummer February, s. 165-181).

Studieordningen for diplomuddannelse i ledelse. (2021). Studieordning for diplomuddannelsen i ledelse (BEK nr. 1012).

Downloads

Publiceret

2024-04-12

Nummer

Sektion

Artikler