Organisatorisk oversættelse af vilde problemer – om at skabe lingvistiske rum

Forfattere

  • Lærke Højgaard Christiansen
  • Søren Obed Madsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v39i2.7145

Nøgleord:

Vilde problemer, oversættelse, lingvistiske rum

Resumé

Mange organisationer står i dag over for vilde problemer, der skaber dilemmaer internt i organisationen. Dette kan være samfundsmæssige problemer som bæredygtighed, økonomi, klima, økonomi, uddannelse og rekruttering eller krav fra omgivelser som CSR, profit, legitimitet, inddragelse og effektivitet, der, når de optræder på samme tid, skaber et vildt problem som organisationen må håndtere. Fælles for disse problemer er, at der er mange modsatrettede krav og fortolkninger i spil, og at de ofte vil kræve inddragelse af en række forskellige aktører. Organisationer vil derfor opleve en høj grad af kompleksitet, som de skal finde måder at håndtere. I denne artikel ser vi på, hvordan det samme vilde problem blev oversat på fire forskellige måder og førte til fire typer af oversættelser af problemet, der blev skabt i forskellige lingvistiske rum i organisationen. Disse oversættelser danner grundlaget for en varieret og flersidig håndtering af vilde problemer. Dette understreger, at vilde problemer ikke har én entydig essens, der er uafhængig af dem, der skal håndtere problemet – vilde problemer er komplekse og kan derfor opfattes og løses på forskellige måder. Opgaven for oversætterne bliver derfor at identificere, hvordan omgivelsernes krav kan oversættes til organisationen, og her bliver skabelsen af lingvistiske rum en forudsætning for at kunne foretage oversættelsen.

Referencer

Andersen, N.Å. (2002). Polyfone organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier (NOS), 4(2), 27-53.

Anderson, P., & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe-public health perspective: report summary. Drugs: education, prevention and policy, 13(6), 483-488. https://doi.org/10.1080/09687630600902477

Battilana, J., & Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations. Academy of Management Journal, 53(6), 1419-1440. https://doi.org/10.5465/amj.2010.57318391

Besharov, M., & Smith, W. (2014). Multiple logics in organizations: Explaining their varied nature and implications. Academy of Management Review, 39(3), 364-381. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0431

Binder, A. (2007). For love and money: Organizations' creative responses to multiple environmental logics. Theory & Society, 36(6), 547-571. https://doi.org/10.1007/s11186-007-9045-x

Callon, M. (1998). An essay on framing and overflowing: Economic externalities revisited by sociology. In M. Callon (Ed.), The laws of the markets (pp. 244-269). Oxford, UK: Blackwell. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1998.tb03477.x

Cameron, K.S. and Quinn, R.E. (2005), "Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework", John Wiley & Sons

Christiansen, L., & Lounsbury, M. (2013). Strange brew: Bridging logics via institutional bricolage and the reconstitution of organizational identity. In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.), Research in the sociology of organizations (Institutional Logics in Action, Part B ed., pp. 509-542) Emerald Group Publishing Limited.

Christiansen, L. H. (2014). Brewing an assortment of responses to institutional logics. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2014, No. 1, p. 14537). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. https://doi.org/10.5465/ambpp.2014.266

Churchman, C. W. (1967) Wicket problems. Management Science, 14: B141-B142. Conklin, J. (2006). Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems. John Wiley & Sons.

Corciolani, M., Giuliani, E., Humphreys, A., Nieri, F., Tuan, A., & Zajac, E. J. (2022). Lost and found in translation: How firms use anisomorphism to manage the institutional complexity of CSR. Journal of Management Studies. https://doi.org/10.1111/joms.12877

DiMaggio, P. and Powell, W. (1983). 'The iron cage revisited: collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields'. American Sociological Review, 48, 147-60. https://doi.org/10.2307/2095101

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550. https://doi.org/10.2307/258557

Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32. https://doi.org/10.5465/amj.2007.24160888

Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9780857028044

Ferraro, F., Etzion, D., & Gehman, J. (2015). Tackling grand challenges pragmatically: Robust action revisited. Organization studies, 36(3), 363-390. https://doi.org/10.1177/0170840614563742

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Global Alcohol Policy Alliance (2013). 'Statement Of Concern - The International Public Health Community Responds to The Global Alcohol Producers' Attempts to Implement The Who Global Strategy On The Harmful Use Of Alcohol.". Retreived from: http://www.globalgapa.org/news/news050413.html(November 26th, 2013)

Glynn, M. A. (2000). When cymbals become symbols: Conflict over organizational identity within a symphony orchestra. Organization Science, 11(3), 285-298. https://doi.org/10.1287/orsc.11.3.285.12496

Gusfield, J. (1981). The culture of public problems, drink-driving and the symbolic order. Chicago: University of Chicago Press.

Head, B. W. (2008). Wicked problems in public policy. Public Policy, 3(2), 101-118.

Hermans, T. (Ed.). (2014). The manipulation of literature (routledge revivals): Studies in Literary Translation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315759029

Klausen, K. K. (2021). Strategisk ledelse på de mange arenaer: i virksomheder, offentlige og frivillige organisationer. Syddansk Universitetsforlag.

Kostova, T. (1997). Country institutional profiles: Concept and measurement. Academy of Management Proceedings, 1997(1), 180-184. https://doi.org/10.5465/ambpp.1997.4981338

Lindblom, C. E. (1958). Policy analysis. American Economic Review, 48, 298-312.

Locke, K. (2001). Grounded theory in management research (Online ed.) SAGE Research Methods Online.

Lounsbury, M. (2001). Institutional sources of practice variation: Staffing college and university https://doi.org/10.2307/2667124

Recycling programs. Administrative Science Quarterly, 46(1), pp. 29-56.

March, J. G. (1978). Bounded rationality, ambiguity, and the engineering of choice. Bell Journal of Economics, 9, 587-608. https://doi.org/10.2307/3003600

March, J. G. & Olsen, J. P. (1976) Ambiguity and choice in organizations. Bergen: Universitetsforlaget, 1976.

Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. American Sociological Review, 1, 894-904. https://doi.org/10.2307/2084615

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA.: SAGE Publications.

Munday, J. (2009). The Routledge companion to translation studies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203879450

Obed Madsen, S. (2013). Lederen som oversætter: Et oversættelsesteoretisk perspektiv på strategisk arbejde. Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS).

Obed Madsen, S. (2022). Implementering: Mellem snak og handling. Samfundslitteratur

Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16,145-79. https://doi.org/10.2307/258610

Orton, J. D., & Weick, K. E. (1990). Loosely coupled systems: A reconceptualization. Academy of management review, 15(2), 203-223. https://doi.org/10.2307/258154

Ricoeur, P. (2007). On translation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203003831

Rittel, H., & Webber, M. 1973. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4: 155-169. https://doi.org/10.1007/BF01405730

Pache, A., & Santos, F. (2010). When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands. Academy of Management Review, 35(3), 455-476. https://doi.org/10.5465/AMR.2010.51142368

Pache, A., & Santos, F. (2013). Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to conflicting institutional logics. Academy of Management Journal, 56(4), 972-1001. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0405

Røvik, K. A. (2023). A Translation Theory of Knowledge Transfer: Learning Across Organizational Borders. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198832362.001.0001

Scheuer, J. D. (2021). How ideas move: theories and models of translation in organizations. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429424540

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative science quarterly, 1-19. https://doi.org/10.2307/2391875

World Health Organization. (2010). European status report on alcohol and health. Copenhagen Denmark: World Health Organization Regional Office for Europe.

Downloads

Publiceret

2024-05-28

Nummer

Sektion

Artikler