About the Journal

Focus and Scope

Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift med anonym fagfællebedømmelse.

Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål.

Tidsskriftet er især relevant for forskere, undervisere, studerende og fagfolk, som i deres arbejde er beskæftiget med sociologiske problemstillinger.

Dansk Sociologi henvender sig også til læsere, som blot er nysgerrige efter at vide, hvad sociologien som fag beskæftiger sig med.

Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet Dansk Sociologi.

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler ("reviews"), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg af sociologisk relevans. Hovedkriterier for udvælgelse af bidrag er, at de tager vigtige spørgsmål op og holder et højt fagligt niveau.

Interesserer man sig for arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering - sociologisk betragtet, tilbyder Dansk Sociologi lødig, fagligt stimulerende læsning. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året.

Bidrag kan være på dansk, norsk eller svensk.

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark. Den sociologiske mangfoldighed afspejler sig i tidsskriftet ved en pluralistisk tilgang med hensyn til både teorier, metodevalg og genstandsfelter. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfunds-
fænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.

I Dansk Sociologi bliver stof til eftertanken ledsaget af indtryk til øjet. Side om side med de videnskabelige bidrag bringer tidsskriftet i hvert nummer et udvalg af illustrationer og værker, som yngre eller mere etablerede kunstnere står bag.

Peer Review Process

Indsendte manuskripter behandles af den samlede redaktion, som tager stilling til, om manuskriptet falder inden for tidsskriftets profil, og den udpeger fra sin midte et medlem, der fungerer som redaktør for det pågældende manuskript.

Hovedkriterier for udvælgelse af bidrag er, at de tager vigtige spørgsmål op og holder et højt fagligt niveau. Alle redaktionelt udvalgte artikelmanuskripter bliver underkastet fagfællebedømmelse.

Fagfællebedømmelserne vil blive tilsendt forfatterne sammen med redaktionens beslutning.

Dansk Sociologi forventer af sine fagfællebedømmere, at de leverer bedømmelser af høj kvalitet. En bedømmelse tjener to formål: For redaktionen fungerer den som et redskab i vurderingen af, om et manuskript kan publiceres. For forfatteren skal den fungere som substantiel feedback, der kan hjælpe til, at det indsendte arbejde bliver forbedret.

Redaktionen beslutter på grundlag af bedømmelsen, om manuskriptet kan publiceres eller ikke, eller under hvilke omstændigheder det senere kan publiceres.