Tilgængelig, nærværende og potentielt fraværende - om unges mobiltelefoni

  • Ida Wentzel Winther
Keywords: Mobiltelefoner, ungdomsklub, tilgængelighed, forholdet mellem krop, genstande og medier

Abstract

At have en mobiltelefon er blevet hver mands eje. Der kommunikeres som aldrig før, alle steder og hele tiden. Vi er tilgængelige døgnet rundt. Denne artikel tager udgangspunkt i et interaktionistisk baseret observationsstudie i en ungdomsklub i Danmark og fokuserer på, hvordan unge i alderen 12-16 år på én og samme tid etablerer et direkte og et medieret nærvær, som også er et konstant potentielt fravær. Ligeledes hvordan vores kulturelle forestilling om, hvad der er offentligt og privat, er under forandring og forhandles i forskellige rum. Med afsæt i kulturfænomenologien undersøges, hvordan mobiltelefonen forandrer vores socialitet og dermed eksisterende omgangsformer. Artiklen er baseret på delprojektet “Grænser på på-hed?“, der indgår i et større tværinstitutionelt forskningsprojekt “Hvor går grænsen? Højspændingsæstetik og etisk kvalitet i den aktuelle mediekultur 2005-08“, ledet af Anne Jerslev (Københavns Universitet). ENGELSK ABSTRACT: Ida Wentzel Winther: Availability, Presence and Potential Absence – Young peoples’ Use of Mobile Phones Mobile phones have become public property. We communi-cate as never before, everywhere and always. Day and night we are accessible. This article is based on a field study in a youth club in Denmark, and focuses on how young people between 12 and 16 establish both a direct and a mediated presence simultaneously, which is at the same time a poten-tial absence. It also explores how our cultural notions of public and private change and are negotiated in different social spaces. Using cultural phenomenology, I investigate how mobile phones change sociality and existing manners. The article is based on the research project “Limits to access?“, which is part of a larger project “High-tension Aesthetics. Ethics and Aesthetics in Contemporary Media (2005-08)“, led by Anne Jerslev, Copenhagen University. Key words: Mobile phones, youth club, accessibility, relation between body, objects and media.
Published
2007-05-21
Section
Artikler